Arctic blue polygon pattern

Prosjektøkonomi – søke finansiering

Prosjektsøknadsmodulen er en del av UiTs økonomisystem og skal benyttes når en søknad om ekstern finansiering skal opprettes

Modulen vil:

  • gi bedre oversikt over søknadsarbeidet
  • være arbeidsbesvarende for både forsker, prosjektøkonom og leder gjennom standardisert malverk og gjenbruk av data
  • sikre etterlevelse av regelverk
  • være et verktøy for strategiske beslutninger

Prosjektsøknadsmodulen vil være obligatorisk fra og med 1. januar 2024.

Hovedopplæringen ble gjennomført i november 2023. Disse webinarene vil bli gjentatt i februar 2024, og opptak fra disse vil bli lagt ut her.

Videre vil det bli arrangert digitale arbeidsstuer ila av våren knyttet til spesifikke utlysninger for praktiske øvelser.

Informasjon om webinarer og arbeidsstuer vil bli lagt ut på Teamsområdet Lokal Forvaltning –økonomi og lønn UiT.

Prosjektsøknadsmodulen involverer tre roller:

Søknadsregistrerer (PDF)

  • Denne rollen er startpunktet for den digitale prosessen.
  • Rollen vil innehas av forskningsrådgiver eller prosjektøkonom (evt. andre)

Prosjektøkonom (PDF)

  • Denne rollen er selve navet i løsningen.
  • Det er denne som lager selve budsjettet i samarbeid med prosjektleder og ledelse.

Kostnadsgodkjenner (BDM) (PDF)

  • Denne rollen godkjenner budsjettene som inngår prosjektsøknadene.
  • Dette er en av mange oppgaver som denne prosessrollen har i forhold til budsjettdisponering.

Alle med roller i de nye prosessene kan ta i bruk modulen så snart de har gjennomført kurs.

Informasjon om krav til kurs

Tilgangsskjema i selvbetjeningsportalen (TOPdesk)

Kommer