Arctic blue polygon pattern

For ledere som skal godkjenne i Selvbetjeningsportalen

Ledere godkjenner overtid, reiser, heldags fraværssøknader, utleggsrefusjoner, godtgjørelser og arbeidskontrakter i DFØ-appen eller selvbetjeningsportalen.

I selvbetjeningsportalen skal leder med Kostnadsgodkjenner rolle godkjenne oppgaver som medfører utbetalinger, mens leder med Personalgodkjenner rolle godkjenner andre oppgaver. 

Ved UiT varierer det mellom fakultetene om instituttleder eller administrasjonssjef har lederrrollen personalgodkjenner i SAP. Den av disse som ikke har lederrollen har normalt stedfortrederrolle, og kan gjøre de samme oppgavene. Tilsvarende gjelder i administrative enheter: En person har lederrollen, og en eller flere kan være stedfortredere. Dette ivaretar personalgodkjenner rollen  

Det er en innkurv både i DFØ-appen og i selvbetjeningsportalen hvor du kan godkjenne:

  • Reiseregninger og reiseforskudd 
  • Timer som medfører utbetalinger (f.eks overtid og reisetid) 
  • Heldagsfravær slik som fleksidager, ferie, permisjoner inntil 14 dager. 
  • Utgifter og refusjoner. 
  • Arbeidskontrakter

I tillegg er det noen oppgaver du bare kan gjøre i selvbetjeningsportalen: 

  • Godkjenne overføring av reise-/overtidstimer 
  • Legge inn eller endre stedfortreder 
  • Ta ut rapporter 

Se liste over brukerveiledninger for ledere (dfo.no).  

Når leder utpeker stedfortreder, må denne registreres i selvbetjeningsportalen av leder. Det må angis om oppgavene skal vises direkte i stedfortreders innkurv (Planlagt) eller om stedfortreder må søke fram oppgavene (Ikke planlagt). Begge kan behandle oppgavene.

NB! Stedfortreder administreres selv av den enkelte som har lederrolle. Det kan ikke meldes inn for sentral registrering.

De som skal være stedfortredere må ha delegert fullmakt. Dette administreres via fakultetene, som melder inn til ORGØK. Les veiledning for å registrere stedfortreder i selvbetjeningsportalen (dfo.no).

Som leder får du tilgang til rapportløsningen Lederinnsikt. Logg inn i i selvbetjeningsportalen, og se under fanen «Lederoppgaver». Du må være tilkoblet jobbnettverket ditt eller VPN for å starte løsningen.

DFØ har utarbeidet brukerveiledning og opplæringsvideoer.

Den som er stedfortreder kan også benytte rapportløsningen, men må logge på dfø-portalen (dfo.no) og velge "Fagbrukerinnsikt for HR og lønn". Du må være tilkoblet jobbnettverket ditt eller VPN for å starte løsningen. DFØ har utarbeidet brukerveiledning og opplæringsvideoer.