Arctic blue polygon pattern

Økonomistyring og -rapportering

Informasjon om prosesser, roller og rutiner knyttet til økonomistyring og -rapportering. Informasjon om budsjettering av grunnbevilningen og totalbudsjett finnes her.

Informasjon om prosesser, roller og rutiner knyttet til økonomistyring og -rapportering. Informasjon om budsjettering av grunnbevilningen og totalbudsjett finnes her.

Under hvert punkt finner du prosess-, rolle- og rutinebeskrivelser knyttet til de ulike prosessene.

Strategi og mål

Rollebeskrivelser: 

Rutinebeskrivelser for strategi og mål

Strategiformulering (Utarbeides ikke i BOTT økonomi og lønn)
Strategi implementering (Utarbeides ikke i BOTT økonomi og lønn)

Forvalte økonomimodell

 

Budsjettering

Rollebeskrivelser:

 

Generelle rutiner BOTT:

 

Systemopplæring

          Bevilgningsbudsjett

 

 
  • Økonomisystem
  • Unit4 ERP

    Se på følgende video som viser hvordan du melder deg på hvert kurs: VIDEOBehov

Tilknyttet innhold

Regelverk

Mere informasjon legges ut fortløpende

Økonomirapporter

Informasjon om rapporter og rapporterktøy for økonomi og styringsinformasjon.