Arctic blue polygon pattern

Økonomi for saksbehandlere

Informasjon om systemer, roller og rutiner knyttet til økonomiprosesser.

Informasjon om systemer, roller og rutiner knyttet til økonomiprosesser.

Under hvert punkt finner du beskrivelser, informasjon og systemopplæring knyttet til de ulike økonomiprosessene.

Det må søkes om tilgang til avdeling for organisasjon og økonomi sine systemer SAP og Unit4 ERP. En forutsetning for å få tilgang er blant annet at man har brukerkonto ved UiT.

Slik søker du om tilgang: Fyll ut dette skjemaet.
NB. Du må være koblet til VPN for å få tilgang til skjemaet. Deretter må det sendes til ORGØK via TopDesk

Tilgang til omposteringsløsningen betinger at man har rollen 'Bilagsbehandler' i Unit4 ERP.

Mere informasjon legges ut fortløpende

E-læringskurs

Systemopplæring

Du finner systemopplæring i Unit4 ERP under hver enkelt økonomiprosess. 

Brukerveiledninger og informasjon om regnskapstjenester (DFØ)

Brukerveiledninger