Rekruttering av ansatte

2. Utlysning

Dersom du ikke har gjennomført en behovsanalyse, anbefaler vi å gå til steg 1, forberedelse. Behovsanalysen danner grunnlaget for utlysningsteksten og øker sjansen for å treffe de riktige kandidatene.

Nedenfor finner du sjekklister for utlysning, tilpasset stillingskategori og rolle.

Enheter kan ha ulik intern organisering, og oppgaver kan være delegert til andre roller og funksjoner enn de som nevnes her.

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

For å bestille en utlysning, send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements. Bruk sjekklisten nedenfor som hjelpemiddel til å fylle ut bestillingsskjema. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med Rekrutteringstjenesten. Din saksbehandler i Rekrutteringstjenesten mottar bestillingen og lager et utkast til utlysningstekst basert på teksten fra dere og Rekrutteringstjenestens maler. Dere vil få utlysningsteksten til gjennomlesning før den sendes Tilsettingsutvalget (TU) for godkjenning.

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon

Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for valgt stillingsbetegnelse/-kode og utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse

Hvis letekomite: Vurder tilpasning av utlysningstekst med resultat av letekomiteens arbeid.

Bruk av letekomite

Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.

 

Bruk klart språk i utlysningsteksten.

Veileder fra språkrådet

Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet.

Hvordan skrive en god utlysningstekst

Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • undervisningsoppgaver
 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
 
Hvis aktuelt, ha med at utstrakt reisevirksomhet må påregnes.  
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige  stillinger
Angi kvalifiseringsvilkår for vitenskapelig eller utdanningsfaglig kompetanse hvis aktuelt. (Merk at mulighet for kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelig kompetanse opphører med ny Universitets- og høyskolelov som trer i kraft 1.8.2024.) Kvalifiseringsvilkår vitenskapelige stillinger
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  

Beskriv eventuelle dokumentasjonskrav til søknad utover standard, for eksempel:

 • motivasjonsbrev/refleksjon over egne resultat og kompetanse
 • dokumentasjon av språknivå
 

Velg enten:

 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Eller:

 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 
Ta med tekst om moderat kjønnskvotering dersom kvinneandelen i stillingsgruppen på enheten er under 40%. Moderat kjønnskvotering
Velg annonsekanaler utover standard, utlysningstidspunkt og søknadsfrist. Om annonsering

Fyll ut øvrig nødvendig informasjon i bestillingsskjema, og send det til godkjenning etter enhetens interne rutiner. 

 
Send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements.   

(Webred test Siteimprove lenkearkiv SREK - Språkrådet feil lenke lenkearkiv)


Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Instituttleder/kontorsjef involverer fagmiljøet i utarbeidelse av utlysningstekst etter behov.


Sist endret: 31.03.2023
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken rolle har du i prosessen?

For å bestille en utlysning, send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements. Bruk sjekklisten nedenfor som hjelpemiddel til å fylle ut bestillingsskjema. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med Rekrutteringstjenesten. Din saksbehandler i Rekrutteringstjenesten mottar bestillingen og lager et utkast til utlysningstekst basert på teksten fra dere og Rekrutteringstjenestens maler. Dere vil få utlysningsteksten til gjennomlesning før den sendes Tilsettingsutvalget (TU) for godkjenning.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for valgt stillingskode og utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Involver kontaktperson fra fagmiljøet ved behov.  
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger
Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:
 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
 
Hvis aktuelt, ha med at utstrakt reisevirksomhet må påregnes.  
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  
Beskriv eventuelle dokumentasjonskrav til søknad utover standard, for eksempel:
 • motivasjonsbrev/refleksjon over egne resultat og kompetanse
 • dokumentasjon av språknivå.
 
Velg enten:
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Eller:

 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Ta med tekst om moderat kjønnskvotering dersom kvinneandelen i stillingsgruppen på enheten er under 40%. Moderat kjønnskvotering

Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført master- og doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Oppgaven/avhandlingen må legges ved søknaden.

Åpne for kandidater uten fullført grad
Velg annonsekanaler utover standard, utlysningstidspunkt og søknadsfrist. Om annonsering

Fyll ut øvrig nødvendig informasjon i bestillingsskjema, og send det til godkjenning etter enhetens interne rutiner.

 
Send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Dersom du har fått tildelt en stilling, ta kontakt med din kontorsjef for å starte rekrutteringsprosessen. Kontorsjef fyller ut bestillingsskjema og sender det til Rekrutteringstjenesten. Du vil få en kontaktperson fra Rekrutteringstjenesten som følger deg gjennom rekrutteringsprosessen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for valgt stillingskode og utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Bestemme hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger
Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:
 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
 
Hvis aktuelt, ha med at utstrakt reisevirksomhet må påregnes.  
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  
Beskriv eventuelle dokumentasjonskrav til søknad utover standard, for eksempel:
 • motivasjonsbrev/refleksjon over egne resultat og kompetanse
 • dokumentasjon av språknivå.
 
Velg enten:
 • sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Eller:

 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført master- og doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Oppgaven/avhandlingen må legges ved søknaden. Åpne for kandidater uten fullført grad
Velg annonsekanaler utover standard, utlysningstidspunkt og søknadsfrist. Om annonsering

Når Rekrutteringstjenesten har mottatt bestillingsskjema fra kontorsjef, vil du etter kort tid motta et utkast av utlysningsteksten til gjennomlesning.

 

Når utkastet er ferdigstilt, sender Rekrutteringstjenesten saken til Tilsettingsutvalget for godkjenning av utlysningstekst. Hvis saken blir vedtatt, lyser Rekrutteringstjenesten ut stillingen og gir beskjed når dette er gjort.

 

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Postdoktor

Hvilken rolle har du i prosessen?

For å bestille en utlysning, send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements. Bruk sjekklisten nedenfor som hjelpemiddel til å fylle ut bestillingsskjema. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med Rekrutteringstjenesten. Din saksbehandler i Rekrutteringstjenesten mottar bestillingen og lager et utkast til utlysningstekst basert på teksten fra dere og Rekrutteringstjenestens maler. Dere vil få utlysningsteksten til gjennomlesning før den sendes Tilsettingsutvalget (TU) for godkjenning.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Involver kontaktperson fra fagmiljøet - kontorsjef og kontaktperson må sammen ta stilling til info som skal inn i bestillingsskjema.  
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet.  

Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger

Ta stilling til om undervisning, veiledning eller annet pliktarbeid skal inngå i stillingen.  
Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:
 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
 
Hvis aktuelt, ta med tekst om at postdoktorprosjektet skal planlegges med utenlandsopphold.  
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav.  
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  

Velg én av følgende alternativer:

 • Vision statement: søker må levere en “vision statement” på X sider/ord som forklarer hvordan hen vil styrke forskningsaktivitetene ved instituttet/forskningsgruppen/forskningsprosjektet.
 • Prosjektbeskrivelse: søker må levere en prosjektbeskrivelse som beskriver hen sitt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. 
 • Beskrivelse av tidligere forskningsprosjekter: søker må sende inn en beskrivelse av tidligere forskningsprosjekt(er) og relevans for den utlyste stillingen.
 
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Ta med tekst om moderat kjønnskvotering dersom kvinneandelen i stillingsgruppen på enheten er under 40%. Moderat kjønnskvotering

Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Avhandlingen må legges ved søknaden.

Åpne for kandidater uten fullført grad

Velg utlysningstidspunkt, søknadsfrist og evt. annonsekanaler utover standard.

Om annonsering

Fyll ut øvrig nødvendig informasjon i bestillingsskjema, og send det til godkjenning etter enhetens interne rutiner.

 

Send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements.

 

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Dersom du har fått tildelt en stilling, ta kontakt med din kontorsjef for å starte rekrutteringsprosessen. Kontorsjef fyller ut bestillingsskjema og sender det til Rekrutteringstjenesten. Du vil få en kontaktperson fra Rekrutteringstjenesten som følger deg gjennom rekrutteringsprosessen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger

Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
 
Hvis aktuelt, ta med tekst om at postdoktorprosjektet skal planlegges med utenlandsopphold.  
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav.  
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  

Velg én av følgende alternativer:

 • Vision statement: søker må levere en “vision statement” på X sider/ord som forklarer hvordan hen vil styrke forskningsaktivitetene ved instituttet/forskningsgruppen/forskningsprosjektet.
 • Prosjektbeskrivelse: søker må levere en prosjektbeskrivelse som beskriver hen sitt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. 
 • Beskrivelse av tidligere forskningsprosjekter: søker må sende inn en beskrivelse av tidligere forskningsprosjekt(er) og relevans for den utlyste stillingen.
 
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Avhandlingen må legges ved søknaden. Åpne for kandidater uten fullført grad
Velg utlysningstidspunkt, søknadsfrist og evt. annonsekanaler utover standard. Om annonsering
Når Rekrutteringstjenesten har mottatt bestillingsskjema fra kontorsjef, vil du etter kort tid motta et utkast av utlysningsteksten til gjennomlesning.  
Når utkastet er ferdigstilt, sender Rekrutteringstjenesten saken til Tilsettingsutvalget for godkjenning av utlysningstekst. Hvis saken blir vedtatt, lyser Rekrutteringstjenesten ut stillingen og gir beskjed når dette er gjort.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Stipendiat

Hvilken rolle har du i prosessen?

For å bestille en utlysning, send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements. Bruk sjekklisten nedenfor som hjelpemiddel til å fylle ut bestillingsskjema. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med Rekrutteringstjenesten. Din saksbehandler i Rekrutteringstjenesten mottar bestillingen og lager et utkast til utlysningstekst basert på teksten fra dere og Rekrutteringstjenestens maler. Dere vil få utlysningsteksten til gjennomlesning før den sendes Tilsettingsutvalget (TU) for godkjenning.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse

Involver hovedveileder for stillingen - kontorsjef og hovedveileder må sammen ta stilling til  info som skal inn i bestillingsskjema.

 
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger

Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • ph.d.-prosjektet/forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
 
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav.  
Beskriv karrieremuligheter. uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  

Hvis aktuelt, ta med tekst om prosjektbeskrivelse. Si noe om:

 • omfang
 • innhold.
Prosjektbeskrivelse stipendiatstilling
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført mastergrad kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Oppgaven må legges ved søknaden. Åpne for kandidater uten fullført grad
Velg utlysningstidspunkt, søknadsfrist og evt. annonsekanaler utover standard. Om annonsering
Fyll ut øvrig nødvendig informasjon i bestillingsskjema, og send det til godkjenning etter enhetens interne rutiner.  
Send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Dersom du har fått tildelt en stilling, ta kontakt med din kontorsjef for å starte rekrutteringsprosessen. Kontorsjef fyller ut bestillingsskjema og sender det til Rekrutteringstjenesten. Du vil få en kontaktperson fra Rekrutteringstjenesten som følger deg gjennom rekrutteringsprosessen.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst - vitenskapelige stillinger

Beskriv stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • ph.d.-prosjektet/forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
 
Angi tydelige kvalifikasjonskrav: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav.  
Beskriv karrieremuligheter.  uit.no/karriere
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  

Hvis aktuelt, ta med tekst om prosjektbeskrivelse. Si noe om:

 • omfang
 • innhold.
Prosjektbeskrivelse stipendiatstilling
Hvem skal stå som kontaktpersoner i utlysningsteksten?  
Hvis aktuelt, ta med tekst om at søkere som ikke har fullført mastergrad kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Oppgaven må legges ved søknaden. Åpne for kandidater uten fullført grad
Velg utlysningstidspunkt, søknadsfrist og evt. annonsekanaler utover standard. Om annonsering
Når rekrutteringstjenesten har mottatt bestillingsskjema fra kontorsjef, vil du etter kort tid motta et utkast av utlysningsteksten til gjennomlesning.  
Når utkastet er ferdigstilt, sender Rekrutteringstjenesten saken til Tilsettingsutvalget for godkjenning av utlysningstekst. Hvis saken blir vedtatt, lyser Rekrutteringstjenesten ut stillingen og gir beskjed når dette er gjort.  

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Teknisk/administrativ stilling

Rekruttering til lederstillinger er ikke omtalt her. Ta kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no dersom du skal rekruttere til lederstilling.

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder/avdelingsdirektør beslutter om stillingen skal lyses ut.

Arbeidsoppgaver som gjelder utlysning er gjerne delegert til andre ledere ved enheten. Se sjekkliste for seksjonssjef/kontorsjef/faggruppeleder.


Sist endret: 11.04.2023
Printvennlig innhold: Instituttleder/avdelingsdirektør

For å bestille en utlysning, send bestillingsskjema til Rekrutteringstjenesten via TopDesk eller Elements. Bruk sjekklisten nedenfor som hjelpemiddel til å fylle ut bestillingsskjema. Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med noe, ta kontakt med Rekrutteringstjenesten. Din saksbehandler i Rekrutteringstjenesten mottar bestillingen og lager et utkast til utlysningstekst basert på teksten fra dere og Rekrutteringstjenestens maler. Dere får utkast til utlysning til gjennomlesning før den publiseres.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Behovsanalyse er gjennomført og er grunnlag for valgt stillingskode og utforming av utlysningstekst. Steg 1 - forberedelse
Bestem hvilke språk utlysningsteksten skal være på.  
Bruk klart språk i utlysningsteksten. Veileder fra Språkrådet
Beskriv hvor stillingen er geografisk lokalisert.  
Beskriv fagmiljø, enhet og arbeidssted på en måte som gir potensielle søkere lyst til å søke. Tilpass teksten til kandidatmarkedet. Hvordan skrive en god utlysningstekst -  teknisk/administrative stillinger 
Beskriv ansvarsområde og arbeidsoppgaver.  Definer arbeidsoppgaver
Beskriv fordeler med å jobbe hos dere.  
Beskriv kvalifikasjonskrav tydelig: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav teknisk/administrative stillinger

Beskriv eventuelle dokumentasjonskrav til søknad utover standard, for eksempel:

 • dokumentasjon av språknivå
 • sertifiseringer eller sertifikater
 • helseattest.
 
Velg annonsekanaler, utlysningstidspunkt og søknadsfrist for utlysning. Om annonsering

Sist endret: 06.07.2024
Printvennlig innhold: Seksjonssjef/kontorsjef/faggruppeleder
Sist endret: 23.01.2024

Usikker på stilling

Se steg 1, forberedelse for å gjøre en behovsanalyse. Ved behov for rådgivning kan du kontakte rekrutteringstjenesten@uit.no

Sist endret: 15.01.2024
2. Utlysning