Rekruttering av ansatte

1. Forberedelse

For å få en god ansettelsesprosess, bør du starte med en behovsanalyse. Ofte brukes en utlysningstekst som er benyttet tidligere, men er det sikkert at det er den samme kompetansen dere trenger nå? Behovsanalysen gjør at rekrutteringsprosessen blir mer treffsikker og at fokus holdes på det som er viktig for stillingen.

Nedenfor finner du sjekklister for forberedelse, tilpasset stillingskategori og rolle.

Enheter kan ha ulik intern organisering, og oppgaver kan være delegert til andre roller og funksjoner enn de som nevnes her.

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Involver fagmiljøet ved behov.  

Avklar økonomiske rammer og behov opp mot bemanningsplanen.

 
Hvis stillingen ikke skal lyses ut som fast stilling, undersøk om det er åpning for å lyse den ut som midlertidig stilling. Midlertidig ansettelse
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Vurder hvor stillingen skal være geografisk lokalisert.  

Definer arbeidsoppgavene i stillingen.

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde
Hvis behov, vurder annen fordeling av andel undervisning/FOU enn standard.  Retningslinjer for fordeling av arbeidstid undervisnings- og forskerstillinger
Definer kvalifikasjonskravene til stillingen: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper.  Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger 
Vurder stillingsbetegnelse/-kode.  Vurdering av stillingskode
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor.  Hvordan gjøre en behovsanalyse? 
Analyser kandidatmarkedet.  Analyse av kandidatmarked
Vær bevisst på at det er først og fremst i denne fasen av rekrutteringsprosessen dere kan åpne opp for mangfold og inkludering. 

Tilrettelegge for mangfold og inkludering

Vurder språkkrav, evt. om det skal gis mulighet for å fullføre språkkravet innen et visst antall år.  Om språkkrav
Vurder om det skal opprettes letekomite.  Bruk av letekomite
Velg seleksjonsmetoder.  Seleksjonsmetoder

Sist endret: 05.07.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Instituttleder/kontorsjef involverer fagmiljøet i aktiviteter etter behov. Se sjekkliste for instituttleder/kontorsjef.


Sist endret: 30.03.2023
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken rolle har du i prosessen?

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Er du usikker på om forsker er riktig stillingskode for ditt behov? Ta kontakt med rekrutteringstjenesten.  
Involver kontaktperson fra fagmiljøet ved behov.   

Avklar økonomiske rammer og behov opp mot bemanningsplanen.

 
Hvis stillingen ikke skal lyses ut som fast stilling, undersøk om det er åpning for å lyse den ut som midlertidig stilling. Midlertidig ansettelse
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Vurder hvor stillingen skal være geografisk lokalisert.  

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde

Velg stillingskode ut fra kvalifikasjonskravene til stillingen.

Lokal lønnspolitikk ved UiT

Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. 

Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked
Vurder om søkere som ikke har fullført master- eller doktorgrad skal kunne søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse i stillingen. Åpne for kandidater uten fullført grad
Vær bevisst på at det er først og fremst i denne fasen av rekrutteringsprosessen dere kan åpne opp for mangfold og inkludering. Tilrettelegging for mangfold og inkludering
Vurder språkkrav, evt. om det skal gis mulighet for å fullføre språkkravet innen et visst antall år. Om språkkrav
Velg seleksjonsmetoder.

Seleksjonsmetoder


Sist endret: 08.03.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Er du usikker på om forsker er riktig stillingskode for ditt behov? Ta kontakt med rekrutteringstjenesten.  
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde
Definer kvalifikasjonskravene til stillingen: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Vurder språkkrav, evt. om det skal gis mulighet for å fullføre språkkravet innen et visst antall år.  Om språkkrav
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Vurder om søkere som ikke har fullført master- og doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Åpne for kandidater uten fullført grad
Vurder seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder
Gå gjennom dine vurderinger sammen med instituttleder/kontorsjef som følger opp saken videre.  

Sist endret: 08.03.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Postdoktor

Hvilken rolle har du i prosessen?

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet  Lenke til utfyllende informasjon
Er du usikker på om postdoktor er riktig stillingskode for ditt behov? Ta kontakt med Rekrutteringstjenesten.  
Involver kontaktperson fra fagmiljøet der det er behov.   

Avklar økonomiske rammer og behov opp mot bemanningsplanen.

 
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Vurder hvor stillingen skal være geografisk lokalisert.  
Vurder behov for prosjektbeskrivelse, herunder innhold og omfang.  
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde:
 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde
Ta stilling til om undervisning, veiledning eller annet pliktarbeid skal inngå i stillingen.  
Definer kvalifikasjonskravene til stillingen: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav. Om språkkrav
Vurder om søkere som ikke har fullført doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Åpne for kandidater uten fullført grad
Vær bevisst på at det er først og fremst i denne fasen av rekrutteringsprosessen dere kan åpne opp for mangfold og inkludering. Tilrettelegging for mangfold og inkludering
Velg seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder

Sist endret: 08.03.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet  Lenke til utfyllende informasjon

Er du usikker på om postdoktor er riktig stillingskode for ditt behov? Ta kontakt med Rekrutteringstjenesten.

 
Definer formålet med stillingen.  Definer formålet med stillingen

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter.
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde
Vurder behov for prosjektbeskrivelse.  
 Definer kvalifikasjonskravene til stillingen: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked
 Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav. Om språkkrav
Vurder om søkere som ikke har fullført doktorgraden kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Åpne for kandidater uten fullført grad
 Vurder seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder
 Gå gjennom dine vurderinger sammen med instituttleder/kontorsjef som følger opp saken videre.  

Sist endret: 08.03.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Stipendiat

Hvilken rolle har du i prosessen?

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Involver hovedveileder for stillingen.  

Avklar økonomiske rammer og behov opp mot bemanningsplanen.

 
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Dersom stillingen er eksternt finansiert: avklar om undervisning, veiledning eller annet pliktarbeid skal inngå i stillingen. Krever intern finansiering.  
Vurder om stillingen krever at kandidaten skal utvikle sin egen prosjektbeskrivelse/-skisse.  
Vurder hvor stillingen skal være geografisk lokalisert.  

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde:

 • ph.d.-prosjektet/forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde
Definer kvalifikasjonskravene til stillingen; nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked
Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav. Om språkkrav
Vurder om søkere som ikke har fullført mastergrad kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse. Åpne for kandidater uten fullført grad
Vær bevisst på at det er først og fremst i denne fasen av rekrutteringsprosessen dere kan åpne opp for mangfold og inkludering. Tilrettelegging for mangfold og inkludering
Velg seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder

Sist endret: 08.03.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Vurder om stillingen krever at kandidaten skal utvikle sin egen prosjektbeskrivelse/-skisse.  

Definer stillingens ansvars- og forskningsområde.

 • ph.d.-prosjektet/forskningsaktiviteter
 • forskningsmuligheter
 • eventuelle undervisningsoppgaver/annet pliktarbeid.
Definer stillingens ansvars- og forskningsområde

Definer kvalifikasjonskravene til stillingen; nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner og ønskede personlige egenskaper.

Kvalifikasjonskrav vitenskapelige stillinger

Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor.

Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked

Vurder om søkere som ikke har fullført mastergrad kan søke stillingen, med vilkår om å dokumentere fullført grad før tiltredelse.

Åpne for kandidater uten fullført grad

Beskriv språkkrav og hvordan disse skal dokumenteres. Hvis krav til norsk/skandinavisk, ta stilling til om det er et må-krav eller bør-krav.

Om språkkrav
Velg seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder
Gå gjennom dine vurderinger sammen med instituttleder/kontorsjef som følger opp saken videre.  

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø
Sist endret: 23.01.2024

Teknisk/administrativ stilling

Rekruttering til lederstillinger er ikke omtalt her. Ta kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no dersom du skal rekruttere til lederstilling.

Hvilken rolle har du i prosessen?

Instituttleder/avdelingsdirektør har beslutningsmyndighet for at stilling skal lyses ut.

Oppgaver knyttet til forberedelser er gjerne delegert til andre ledere i enheten. Se sjekkliste for seksjonssjef/kontorsjef/faggruppeleder. 


Sist endret: 10.04.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/avdelingsdirektør

I sjekklisten under finner du nyttige punkt til gjennomføring av en behovsanalyse. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med rekrutteringstjenesten@uit.no.

Aktivitet  Lenke til utfyllende informasjon
Definer formålet med stillingen. Definer formålet med stillingen
Hvis stillingen ikke skal lyses ut som fast stilling, undersøk om det er åpning for å lyse den ut  som midlertidig stilling. Midlertidig ansettelse
Definer arbeidsoppgavene i stillingen. Definer arbeidsoppgaver
Definer kvalifikasjonskravene til stillingen: nødvendige kvalifikasjoner, ønskede kvalifikasjoner    og personlige egenskaper. Kvalifikasjonskrav teknisk/administrative stillinger
Vurder stillingsbetegnelse/-kode. Lokal lønnspolitikk ved UiT
Bruk gjerne Statens arbeidsgiverportals veiledning om behovsanalyse som supplement til punktene ovenfor. Hvordan gjøre en behovsanalyse?
Analyser kandidatmarkedet. Analyse av kandidatmarked
Definer eventuelle andre spesielle krav som skal gjelde, f. eks. sertifikater eller helseattest  
Vær bevisst på at det er først og fremst i denne fasen av rekrutteringsprosessen du kan åpne opp for mangfold og inkludering. Tilrettelegging for mangfold og inkludering
Vurder språkkrav, evt. om det skal gis mulighet for å fullføre språkkravet innen et visst antall år.  Om språkkrav
Vurder hvor stillingen skal være geografisk lokalisert.  
Velg seleksjonsmetoder. Seleksjonsmetoder

Sist endret: 04.06.2024
Printvennlig innhold: Seksjonssjef/kontorsjef/faggruppeleder
Sist endret: 23.01.2024

Usikker på stilling

Ved behov for rådgivning kan du kontakte rekrutteringstjenesten@uit.no

Sist endret: 15.01.2024
1. Forberedelse