Rekruttering av ansatte

3. Bedømmelse

Her finner du sjekklister og mer detaljert informasjon om gjennomføring av bedømmelse ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved UiT.

Nedenfor finner du sjekklister for bedømmelse, tilpasset stillingskategori og rolle.

Enheter kan ha ulik intern organisering, og oppgaver kan være delegert til andre roller og funksjoner enn de som nevnes her.

Undervisnings- og forskningsstilling

Hvilken rolle har du i prosessen?

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet i videre prosess ut fra søkermassen. 

Sjekkliste habilitetsvurdering

Oppnevn komite som tilfredsstiller krav til sammensetning og komiteleder så snart som mulig.  Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Avklar habilitetsspørsmål fra/om komitemedlemmer. Sjekkliste habilitetsvurdering
Send n-notat til rekrutteringstjenesten (SREK) og informer om komite.  
Rekrutteringstjenesten ordner tilganger til komiteen, sender oppnevningsbrev og tar seg av kommunikasjonen med komiteen.  
Informer Rekrutteringstjenesten dersom dere avtaler annen frist for å levere rapport enn fristen Rekrutteringstjenesten har angitt.  
Instituttleder godkjenner bedømmelsesrapport. Godkjenning av bedømmelsesrapport

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Bedømmelseskomite og komiteleder er oppnevnt av instituttlederen ved enheten. Rekrutteringstjenesten sender oppnevnelsesbrev per epost til oppnevnt komite med nødvendig info og frist for arbeidet. Komiteleder har ansvar for å innkalle til møte og koordinere komiteens arbeid. Nedenfor finner du en sjekkliste som vi anbefaler dere å bruke når dere skal gjennomføre bedømmelse. 

Aktivitet

Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet ut fra søkermassen og meld til enheten snarlig dersom du ser grunn til det. Sjekkliste habilitetsvurdering
Sjekk at du har tilgang til søknad med vedlegg i Jobbnorge. Veileder Jobbnorge
Eksternt medlem skal gi grunnlagsopplysninger til honorarkontrakt (medlem vil få forespørsel per epost).  
Sett deg inn i komiteens mandat og UiTs bestemmelser for bedømmelse. Komiteens mandat
Bedøm søkers dokumenterte kvalifikasjoner ut fra faglige kvalifikasjonskrav i utlysningstekst og utdanningsfaglig kompetanse. Bedømme faglige kvalifikasjoner og utdanningsfaglig kompetanse
Skriv bedømmelsesrapport.

Om bedømmelsesrapporten
Mal bedømmelsesrapport (kommer)

Send signert bedømmelse til rekrutteringstjenesten@uit.no  
Besvar merknader fra søkerne. Håndtering av merknader

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Medlem av bedømmelseskomite
Sist endret: 24.06.2024

Forsker

Hvilken rolle har du i prosessen?

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet i videre prosess ut fra søkermassen.

Sjekkliste habilitetsvurdering

Oppnevn komite som tilfredsstiller krav til sammensetning og komiteleder så snart som mulig. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Send n-notat til Rekrutteringstjenesten (SREK) og informer om komite.  
Rekrutteringstjenesten ordner tilganger til komiteen, sender oppnevningsbrev og tar seg av kommunikasjonen med komiteen.  
Avklar habilitetsspørsmål fra/om komitemedlemmer.  

Informer Rekrutteringstjenesten dersom dere avtaler annen frist for å levere rapport enn fristen Rekrutteringstjenesten har angitt.

 
Instituttleder godkjenner bedømmelsesrapport. Godkjenning av bedømmelsesrapport

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef
Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forespør potensielle komitemedlemmer i god tid før søknadsfristen. Informer om når arbeidet er planlagt utført og avklar kapasitet. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Send forslag om hvem som skal sitte i bedømmelseskomiteen til kontorsjef som tar det videre med instituttleder.  
Hvis du selv skal sitte i komiteen, se sjekkliste for medlem av bedømmelseskomite.  

Sist endret: 29.09.2023
Printvennlig innhold: Fagmiljø

Bedømmelseskomite og komiteleder er oppnevnt av instituttlederen ved enheten. Rekrutteringstjenesten sender oppnevnelsesbrev per epost til oppnevnt komite med nødvendig info og frist for arbeidet. Komiteleder har ansvar for å innkalle til møte og koordinere komiteens arbeid. Nedenfor finner du en sjekkliste som vi anbefaler dere å bruke når dere skal gjennomføre bedømmelse. 

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet ut fra søkermassen og meld til enheten snarlig dersom du ser grunn til det. Sjekkliste habilitetsvurdering
Sjekk at du har tilgang til søknader med vedlegg i Jobbnorge. Veileder Jobbnorge
Eksternt medlem skal gi grunnlagsopplysninger til honorarkontrakt (medlem vil få forespørsel per epost).  
Sett deg inn i komiteens mandat og UiTs bestemmelser for bedømmelse. Komiteens mandat
Bedøm søkers dokumenterte kvalifikasjoner ut fra faglige kvalifikasjonskrav i utlysningstekst. Bedømme faglige kvalifikasjoner forsker
Skriv bedømmelsesrapport.

Om bedømmelsesrapporten
Mal bedømmelsesrapport (kommer)

Send signert bedømmelse til rekrutteringstjenesten@uit.no  
Besvar eventuelle merknader. Håndtering av merknader

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Medlem av bedømmelseskomite
Sist endret: 23.01.2024

Postdoktor

Hvilken rolle har du i prosessen?

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet i videre prosess ut fra søkermassen.

Sjekkliste habilitetsvurdering

Oppnevn komite som tilfredsstiller krav til sammensetning og komiteleder så snart som mulig. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Vurder og eventuelt gjennomfør forhåndssiling av søkerne. Forhåndssiling av søkerne
Send n-notat til Rekrutteringstjenesten (SREK) og informer om komite.  
Rekrutteringstjenesten ordner tilganger til komiteen, sender oppnevningsbrev og tar seg av kommunikasjonen med komiteen.  
Avklar habilitetsspørsmål fra/om komitemedlemmer.  
Instituttleder godkjenner bedømmelsesrapport. Godkjenning av bedømmelsesrapport

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef
Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forespør potensielle komitemedlemmer i god tid før søknadsfristen. Informer om når arbeidet er planlagt utført og avklar kapasitet. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Send forslag om hvem som skal sitte i bedømmelseskomiteen til kontorsjef som tar det videre med instituttleder.  
Hvis du selv skal sitte i komiteen, se sjekkliste for medlem av bedømmelseskomite.  

Sist endret: 29.09.2023
Printvennlig innhold: Fagmiljø

Bedømmelseskomite og komiteleder er oppnevnt av instituttlederen ved enheten. Rekrutteringstjenesten sender oppnevnelsesbrev per epost til oppnevnt komite med nødvendig info og frist for arbeidet. Komiteleder har ansvar for å innkalle til møte og koordinere komiteens arbeid. Nedenfor finner du en sjekkliste som vi anbefaler dere å bruke når dere skal gjennomføre bedømmelse. 

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet ut fra søkermassen og meld til enheten snarlig dersom du ser grunn til det. Sjekkliste habilitetsvurdering
Sjekk at du har tilgang til søknader med vedlegg i Jobbnorge. Veileder Jobbnorge
Eksternt medlem skal gi grunnlagsopplysninger til honorarkontrakt (medlem vil få forespørsel per epost).  
Sett deg inn i komiteens mandat og UiTs bestemmelser for bedømmelse. Komiteens mandat
Bedøm søkers dokumenterte kvalifikasjoner ut fra faglige kvalifikasjonskrav i utlysningstekst. Bedømme faglige kvalifikasjoner postdoktor og stipendiat
Skriv bedømmelsesrapport.

Om bedømmelsesrapporten
Mal bedømmelsesrapport (kommer)

Send signert bedømmelse til rekrutteringstjenesten@uit.no   
Besvar eventuelle merknader. Håndtering av merknader

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Medlem av bedømmelseskomite
Sist endret: 23.01.2024

Stipendiat

Hvilken rolle har du i prosessen?

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet i videre prosess ut fra søkermassen.

Sjekkliste habilitetsvurdering

Oppnevn komite som tilfredsstiller krav til sammensetning og komiteleder så snart som mulig. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Vurder og eventuelt gjennomfør forhåndssiling av søkerne. Forhåndssiling av søkerne
Send n-notat til Rekrutteringstjenesten (SREK) og informer om komite.  
Rekrutteringstjenesten ordner tilganger til komiteen, sender oppnevningsbrev og tar seg av kommunikasjonen med komiteen.  
Avklar habilitetsspørsmål fra/om komitemedlemmer.  
Instituttleder godkjenner bedømmelsesrapport. Godkjenning av bedømmelsesrapport

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Instituttleder/kontorsjef

Bedømmelseskomite og komiteleder oppnevnes av instituttleder. Det mest vanlige er at prosjektleder for stipendiatstillingen er leder av bedømmelseskomiteen, med mindre vedkommende er inhabil ovenfor noen av søkerne. Se første punkt på «sjekkliste medlem av bedømmelseskomite» for vurdering av habilitet.

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Forespør potensielle komitemedlemmer i god tid før søknadsfristen. Informer om når arbeidet er planlagt utført og avklar kapasitet. Bedømmelseskomiteer - sammensetning
Sende forslag om hvem som skal sitte i bedømmelseskomiteen til kontorsjef som tar det videre med instituttleder.  
Hvis du selv skal sitte i komiteen, se sjekkliste for medlem av bedømmelseskomite.  

Sist endret: 27.02.2024
Printvennlig innhold: Fagmiljø

Bedømmelseskomite og komiteleder er oppnevnt av instituttlederen ved enheten. Rekrutteringstjenesten sender oppnevnelsesbrev per epost til oppnevnt komite med nødvendig info og frist for arbeidet. Komiteleder har ansvar for å innkalle til møte og koordinere komiteens arbeid. Nedenfor finner du en sjekkliste som vi anbefaler dere å bruke når dere skal gjennomføre bedømmelse. 

Aktivitet Lenke til utfyllende informasjon
Vurder egen habilitet ut fra søkermassen og meld til enheten snarlig dersom du ser grunn til det. Sjekkliste habilitetsvurdering
Sjekk at du har tilgang til søknader med vedlegg i Jobbnorge. Veileder Jobbnorge
Eksternt medlem skal gi grunnlagsopplysninger til honorarkontrakt (medlem vil få forespørsel per epost).  
Sett deg inn i komiteens mandat og UiTs bestemmelser for bedømmelse. Komiteens mandat
Bedøm søkers dokumenterte kvalifikasjoner ut fra faglige kvalifikasjonskrav i utlysningstekst. Bedømme faglige kvalifikasjoner
Skriv bedømmelsesrapport.

Om bedømmelsesrapporten
Mal bedømmelsesrapport (kommer)

Send signert bedømmelse til rekrutteringstjenesten@uit.no.  
Rekrutteringstjenesten påser at vurdering av opptaksgrunnlag for de rangerte søkerne blir gjort av fakultetets administrasjon.  
Dersom noen av de rangerte søkerne ikke blir funnet kvalifisert for opptak, blir rapporten sendt tilbake til komiteen for revidering.  
Når rapporten er godkjent av instituttleder og sendt til søkerne med mulighet for å komme med merknad, kan man gå videre til intervju. Se steg 4 - intervju.
Besvar eventuelle merknader.  

Sist endret: 16.02.2024
Printvennlig innhold: Medlem av bedømmelseskomite
Sist endret: 23.01.2024

Teknisk/administrativ stilling

En vurderings- og intervjukomite gjennomfører bedømmelse og intervju i samme steg. Gå til steg 4, intervju.

Sist endret: 12.01.2024
3. Bedømmelse