Partnerinstitusjon:
University of Southern Maine

USA

University of Southern Maine

USA

Om University of Southern Maine

University of Southern Maine (UoSM) ble grunnlagt i 1878 som Gorham Normal School, opprinnelig en lærerskole. UoSM er en del av University of Maine System. UoSM har 7 800 studenter (i 2019) fordelt på campuser i Portland, Gorham and Lewiston, Maine, USA.

 

Kan brukes for utveksling innenfor relevante fagområder på bachelor-nivå. Dette er en åpen avtale. Det er derfor viktig at studenter som søker seg hit, søker forhåndsgodkjenning ved eget institutt for emner de planlegger å ta i god tid før studiestart.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din

 

Kan brukes for utveksling innenfor relevante fagområder på bachelor-nivå. Det er viktig at studenter som søker seg hit, søker forhåndsgodkjenning ved eget institutt for emner de planlegger å ta i god tid før studiestart.

Det tas forbehold om at enkelte USM-kurs kan være fulle og at ønsket kurs kan ikke garanteres på forhånd. Hvis det ikke er ledige plasser på kurset du ønsker, vil USM være behjelpelig med å finne annet lignende kurs.

For å få godkjent 30 studiepoeng tilsvarende ett semester ved UiT, må du normalt avlegge 15 credits (undergraduate-nivå) fra University of Southern Maine.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Avtalen med University of Southern Maine er sentral UiT- avtale. Studenter kan også søke seg hit gjennom north2north-programmet.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree , North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 12 studieprogrammer