Studier ved UiT


10 studieprogrammer:

Nordic Urban Planning - master, 2 år

Sosiologi - master, 2 år

Statsvitenskap - master, 2 år

Visual Anthropology - master, 2 years

Visual Anthropology - master, 2 år