Oversikt over våre utdanninger i samisk språk og litteratur

Vil du studere samisk språk og litteratur eller ha samisk som en del av en utdanning? Vi gir deg oversikt over UiT sine studietilbud. Merk at ikke alle studieprogrammene har opptak hvert år. 


Oppstart høsten 2022 (neste gang høsten 2024) 
Nordsamisk som fremmedspråk årsstudium studiested Tromsø 
søknadsfrist er kl 14.00 20. april 2022. Studiet består av 2 emner på høsten og 2 emner på våren, til sammen 60 stp. Man kan også søke som enkeltemner innen 1. juni 2022. 


Høsten 2023 planlegger UiT å opp et par emner som du kan ta etter å a fullført Nordsamisk som fremmedspråk. 

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs - 15 stp:  
og
SAM-2131: Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp:  

Undervisningen gis via Zoom to dager i uka, all undervisning på samisk.  

Søknadsfrist 1. juni 2023. 


Bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå 
Nordsamisk som morsmål bachelor studiested Tromsø, søknadsfrist 15. april 2023.   

Årsstudium i nordsamisk

Nordsamisk som morsmål årsstudium studiested Tromsø, søknadsfrist 2023 dato kommer. 

 

Master i samisk på morsmålsnivå (også lule- og sørsamisk)
Samisk språk og litteraturvitenskap master, studiested Tromsø,  
Lyses ut hvert år. I 2022 er søknadsfristen 20. april.  

Forelesninger er på nordsamisk, men man kan skrive oppgaver og master på nord-, lule- eller sørsamisk. 

 

 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 og nordsamisk: 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål. Opptak til denne studieretninga er annethvert år, neste søknadsfrist er 15. april 2023. 


Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål. Opptak til denne studieretninga er annethvert år, neste søknadsfrist er 15. april 2023. 


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) studiested  Alta 
I 2022 er søknadsfristen 20. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter
 
Grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn master (5 år) studiested  Alta 

I 2022 er søknadsfristen 20. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter. 

Ansvarlig for siden: Anita Evensen
Sist oppdatert: 27.04.2022