Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 13.10.2020 12:40

Dette er emneporteføljen som gjelder for ordinære studenter ved studieretning Gassteknologi.