Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 20.11.2021 06:38

Dette er emneporteføljen som gjelder for ordinære studenter ved studieretning Prosess- og gassteknologi.