English version

Valgt eller tilsatt rektor

Åremålsperioden for rektor Anne Husebekk og det øvrige valgte rektoratet ved UiT Norges arktiske universitet utløper 31. juli 2021.

I styremøtet 17. juni 2020 ble det vedtatt at den neste rektoren skal tilsettes: Det blir ansatt rektor ved UiT fra neste år

 

Viktige datoer, 2020: 
14. mai: Digitalt allmøte
25. mai: Høringsfrist
17. juni: Styrebehandling (følg møtet via denne strømmelenken)

Har du spørsmål? Kontakt organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen.

UiT inviterte til et digitalt debattmøte om saken 14. mai klokken 14.00–15.30. Her finner du opptak av debattmøtet

En styresak om fremtidig ledelsesmodell ved UiT er deretter planlagt behandlet i universitetsstyret 17. juni. Du kan følge møtet via denne strømmelenken. Avhengig av utfallet i saken, vil det høsten 2020 bli forberedt valg eller utlysning av stilling som rektor. 24.06.2020: Neste steg (UiT)

19.06.2020: Rektor Husebekks håndslag til dem hun representerer (Nordnorsk debatt)

19.06.2020: Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet» (Khrono)

17.06.2020: UiT-styret trosser ansattes ønsker og endrer styringsmodell fra valgt til ansatt rektor (iTromsø)

17.06.2020: UiT-styret avskaffer rektorvalget – nå skal rektor ansettes (Nordlys)

17.06.2020: Universitetet i Tromsø får ansatt rektor (Forskerforum)

17.06.2020: Det blir ansatt rektor ved UiT fra neste år (UiT)

17.06.2020: UiT får ansatt rektor (Khrono)

17.06.2020: UiT-styret avgjør om det blir valgt eller ansatt rektor (Khrono)

16.06.2020: Ingen grunn til å skifte modell (Nordnorsk debatt)

16.06.2020: UiT må bestemme seg: Blir det valgt eller ansatt rektor? (Forskerforum)

16.06.2020: Behold valgt rektor, UiT! (Khrono)

14.06.2020: Åpent om ansatt eller valgt rektor på UiT (Khrono)

09.06.2020: Stort sprik om ny ledelsesmodell (Khrono)

29.05.2020: Intern høring: De fleste vil fortsatt ha valgt rektor (UiT)

15.05.2020: UiT inviterte til rektordebatt – med forhåndsinnspilte innlegg (Forskerforum)

15.05.2020: Anne Husebekk: Kan føles ensomt å være valgt rektor (Khrono)

14.05.2020: Valgt eller ansatt rektor var tema (UiT)

14.05.2020: Valgt eller ansatt rektor? (Nordnorsk debatt)

13.05.2020: Undersøkelse gir stort flertall for valgt rektor (Khrono)

12.05.2020: Ansatte ved UiT Norges arktiske universitet ønsker fortsatt valgt rektor (iTromsø)

12.05.2020: Valgt eller ansatt rektor: Regner med stort engasjement på debattmøte (UiT)

08.05.2020: UiTs rektorer – lite profesjonelle og uten strategisk fokus? (Nordnorsk debatt)

06.05.2020: Valgt eller ansatt rektor? Nå tar UiT debatten! (UiT)

30.04.2020: Demokratisk valgt universitetsrektor (Nordnorsk debatt)

16.04.2020: UiT skal få ny rektor (UiT)