Illustrasjonsbilde
English flag
English version

Valg ved UiT

Valg til universitetsstyret

Ansatte og studenter ved UiT Norges arktiske universitet velger medlemmer til universitetsstyret. Valg til styret gjennomføres hvert fjerde år med unntak av representant med vara for valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling samt studentrepresentanter, som velges hvert år. Arbeidsspråk i universitetsstyret er norsk.

Valg for valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling 2024
I vår avholdes det valg av representant med vara for valgkretsen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling for perioden 01.08.2024-31.07.2025.

Frist for å nominere kandidat fra valgkretsen er 25. april 2024.

Send inn nominasjoner
Forslag på kandidater sendes inn skriftlig, fortrinnsvis gjennom nettskjema: Nominasjon av kandidat til universitetsstyret

Nominasjoner kan også sendes per e-post til valgstyret@uit.no

Frist for nominasjon er torsdag 25. april 2024.

Rett til å stemme og nominere
Du kan foreslå kandidater dersom du

  • er ansatt i midlertidig undervisnings- og forskerstilling 
  • har tiltrådt i stilling ved UiT før 1. april 2024 
  • er engasjert eller ansatt for minst ett år i minst 50 % stilling 
  • De samme kriteriene gjelder for den som skal nomineres.

Du må også ha har forespurt kandidaten som nomineres, og denne må ha sagt seg villig til å påta seg vervet.

Det må stå tre forslagstillere bak hver nominasjon.

Valgform og valgresultat
Valget gjennomføres elektronisk/digitalt og valgformen ved UiT er preferansevalg med overførbare stemmer der velgerne kan rangere kandidater i den rekkefølge man ønsker at kandidatene skal velges.

Valget er åpent i perioden torsdag 23. mai kl. 0.00-onsdag 29. mai kl. 23.59.

Valgresultatet vil bli kunngjort her 30. mai kl. 14.00.

For nærmere informasjon, se valgreglene Valgregler+for+institusjonsnivå+gjeldende+fra+250121.pdf (uit.no)