Illustrasjonsbilde

English version

Valg 2021


I juni skal det velges representanter, med vara, til universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 1.8.2021–31.7.2025. Universitetsstyrets arbeidsspråk er norsk/skandinavisk.

Det skal velges
– tre representanter fra gruppen av fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
– én representant fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
– én representant fra gruppen av teknisk/administrativt ansatte

I tillegg velger studentene to medlemmer og Kunnskapsdepartementet (KD) utpeker fire eksterne styremedlemmer til universitetsstyret. Det forventes at KD informerer om hvem de utpeker i løpet av juni.

Valgperiode:
– Representantene og vararepresentantene fra gruppen av fast ansatte velges for fire år, jf universitets- og høgskoleloven § 9-4 (1 og 6)
– Representantene og vararepresentantene fra gruppen av midlertidig ansatte velges for ett år, jf universitets- og høgskoleloven § 9-4 (2)
– Representantene og vararepresentantene fra studentgruppen velges for ett år, jf universitets- og høgskoleloven § 9-4 (3)

Valget er åpent fra og med 2. juni til og med 8. juni.

Kandidater
Kandidatene presenterer seg selv med tekster og videoer på denne siden (Møt kandidatene). 

Aktivitet Tidsplan Frist
Valget kunngjøres  Uke 14 (6.–9. april) Minst seks uker før første valgdag
Manntallet offentliggjøres  28. april Senest fire uker før første valgdag
Frist for å nominere kandidater 5. mai Senest fire uker før første valgdag 
Foreslåtte kandidater offentliggjøres 12. mai Senest to uker før første valgdag 
Frist for å klage på manntallet 19. mai Senest to uker før første valgdag 
Valgperiode 2.–8. juni  
Valgresultatet kunngjøres 10. juni  

 

Resultatet fra valget ved UiT Norges arktiske universitet kunngjøres 10. juni 2021.
Informasjon om de fire eksterne medlemmene som blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet forventes i løpet av juni 2021. Tirsdag 1. juni ble det avholdt digitale valgmøter. Se opptak av møtene her: 
Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling
Teknisk/administrativt ansatte

Under finner du navn, bilder og presentasjoner av alle kandidatene i de ulike kategoriene. Det skal velges én representant (med vara) fra denne kategorien.

Anders T. Hjertø Lind (skriftlig presentasjon, PDF) Anders T. Hjertø Lind