Det blir ansatt rektor ved UiT fra neste år

Det bestemte universitetsstyret på sitt møte onsdag 17. juni. Et knappest mulig flertall gikk inn for endring fra valgt til ansatt rektor.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 17.06.20 10:39 Oppdatert: 19.06.20 10:46

digitalt styremøte
Styremøtet ble holdt digitalt på grunn av korona-restriksjonene. Foto: Skjermdump

Etter en og en halv times diskusjon stemte universitetsstyret ved UiT Norges arktiske universitet over saken om valgt eller ansatt rektor. Seks av de 11 styremedlemmene gikk til slutt inn for at UiT skal ha ansatt rektor. 

Slik stemte styret:

  • For valgt rektor: Kjersti Dahle, Jonas Stein, Ole Even Andreassen, Tore Nesset, Julia Wong
  • For tilsatt rektor: Stig A. Slørdahl, Anders Malmberg, Margrethe Esaiassen, Anita A. Stenhaug, Christian Chramer, Anne Husebekk

– Et irreversibelt valg

Endringen skjer på tross av signalene styret har fått fra mange ansatte og studenter ved UiT, og kanskje særlig fra fagforeningene. I forkant av selve avstemminga ble det gjennomført en prøvevotering, som også endte med en fordeling på seks for ansatt rektor og fem for valgt rektor.

– Vi må være så ærlige å innse at dersom vi går inn for å ansette rektor, så er dette en ordning som trolig er irreversibel, sa Jonas Stein, representant for de ansatte.

Margrethe Esaiassen, som også er representant for de ansatte, påpekte at selv om vi nå går inn for tilsatt rektor, så betyr ikke det at vi ikke kan få en intern kandidat til stillingen.

Dårlig timing

Midt i diskusjonen kunne det se ut til at stemninga i styret var for fortsatt valgt rektor. Flere styremedlemmer påpekte da at tidspunktet denne saken nå ble behandlet, kanskje ikke var den helt optimale. En ny UHR-lov er på trappene og blir innført i 2021, og det kan gjøre at man må stemme over saken på nytt senere. En av dem som ga uttrykk for dette, var Margrethe Esaiassen:

­– Jeg tror jo at det å få inn eksterne vil være mer en berikelse enn en begrensning. Men selv om jeg har tro på modellen med ansatt rektor, så er jeg veldig usikker på om tidspunktet er riktig akkurat nå, sa hun. 

Rektor Anne Husebekk sa at selv om det kunne være gode argumenter for å avvente ett år, så minnet hun samtidig på at dette styret nå skulle avgjøre hvilken ordning UiT skal ha de neste fire årene.

En moderne lederform?

Ansatt rektor:

Ansatt rektor på åremål og ekstern styreleder er normalmodell for styring og ledelse ved statlige universiteter og høgskoler (§ 10-1). Dette innebærer at rektor er sekretær for styret, og daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Modellen innebærer enhetlig ledelse av institusjonen.

Kilde: Lov om universiteter og høyskoler

UiT har en lang tradisjon for å velge sin egen rektor og dermed også sin egen styreleder. Rektor Anne Husebekk fortalte at det stort sett har gått bra, men at man samtidig ikke vet hvordan alternativet hadde vært.

I tillegg nevnte hun at UiT allerede har hatt god erfaring med tilsatte instituttledere og dekaner, selv om også dette ble innført med en viss skepsis fra organisasjonen. Hun ønsket derfor en god diskusjon i forkant av avstemmingen:

– Å være valgt rektor er en stor og viktig tillitsvalgtoppgave. Samtidig betyr det også at det mangler en betenkning for stillingen, noe universitetsdirektørstillingen har. Vi må derfor diskutere om dette er en moderne lederform i framtiden. 

Må forberede ansettelsesprosess og administrativ organisering

At UiT-styret nå går inn for ansatt rektor gjør at universitetsdirektør Jørgen Fossland må forberede en ansettelsesprosess istedet for et rektorvalg til høsten. I tillegg må universitetsstyret også avgjøre hvordan administrasjonen under rektor skal ledes når stillingen som administrerende direktør opphører.

I sitt saksframlegg skriver universitetsdirektøren at en mulighet kan være å ha en administrasjonssjef som leder administrasjonen på delegasjon fra rektor. En annen mulighet kan være å la prorektorer og/eller avdelingsdirektører lede administrative fagavdelinger på direkte delegasjon fra rektor. Dette vil kunne innebære større eller mindre endringer i den administrative organisasjonsstrukturen ved UiT.

"I samsvar med den bestillingen styret ga på styreseminaret i mars vil universitetsdirektøren komme tilbake med forslag om en egen prosess for avklaring av slike spørsmål, samt en tidsplan for prosessen i etterkant av universitetsstyrets møte 17.6.2020", skriver han i saksframlegget.

Bred prosess i forkant

Saken har fått mye oppmerksomhet og skapt engasjement ved universitetet. I forkant av saken har det vært lagt opp til en bred prosess, blant annet har det vært en intern høring i organisasjonen, et digitalt debattmøte i mai og fagforbundene har gjort en intern spørreundersøkelse. I tillegg har det vært en del innlegg i media.

­– I denne tiden har det vært vanskelig med fysiske møter, men det har vært lagt opp til en så bred prosess som mulig, sa rektor Anne Husebekk i sin innledning.

Andre reaksjoner:

Khrono - UiT får ansatt rektor

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 17.06.20 10:39 Oppdatert: 19.06.20 10:46
Vi anbefaler