Valgt eller ansatt rektor? Nå tar UiT debatten!

Om knapt ett år går åremålet til rektor Anne Husebekk og det øvrige rektoratet ut, og prosessen med å lande fremtidig ledelsesmodell for UiT er i full gang.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 06.05.20 16:10 Oppdatert: 04.01.22 11:02
Om UiT

For fire år siden var ledelsesmodellen ved UiT sist oppe til behandling. Nå skal den opp til ny vurdering. Bildet er tatt da i september 2016, da styret ved UiT vedtok at universitetets rektor skal velges. Foto: Ole Martin Loe
Åremålsperioden for rektor Anne Husebekk og det øvrige valgte rektoratet ved UiT Norges arktiske universitet utløper 31. juli 2021. Nå skal det avgjøres hvilken ledelsesmodell universitetet skal ha videre: valgt eller ansatt rektor.

En styresak om fremtidig ledelsesmodell ved UiT er planlagt behandlet i universitetsstyret 17. juni. Avhengig av utfallet i saken, vil det høsten 2020 bli forberedt valg eller utlysning av stilling som rektor. Men før den tid skal de foreslåtte ledelsesmodellene både presenteres for - og debatteres av - UiTs ansatte og studenter.

UiT inviterer derfor til et digitalt debattmøte om saken 14mai klokken 14.00-15.30. Det hele foregår via Zoom.

Under møtet vil tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim innlede om ordningen med ansatt rektor, mens tidligere UiT-rektor Jarle Aarbakke innleder om ordningen med valgt rektor. Deretter vil møteleder, førstelektor Bård Borch Michalsen ved Handelshøgskolen UiT, være ordstyrer og holde tråden i debatten som alle deltakere vil ha anledning til å bidra inn i.

Rektor Anne Husebekk vil ønske velkommen til møtet.

I tillegg til debattmøtet, gjennomføres det også en omfattende intern høring i saken, der samtlige enheter, tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet er invitert til å levere sine synspunkter på ledelsesmodell. Høringsfristen er satt til 25. mai. 

Det er også opprettet en nettside i forbindelse med prosessen. Den finner du her. Siden vil bli fortløpende oppdatert med relevant informasjon. 

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 06.05.20 16:10 Oppdatert: 04.01.22 11:02
Om UiT