UiT skal få ny rektor

Åremålsperioden for rektor Anne Husebekk og det øvrige valgte rektoratet ved UiT Norges arktiske universitet utløper 31. juli 2021. Nå skal det avgjøres hvilken ledelsesmodell universitetet skal ha videre – valgt eller ansatt rektor.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 16.04.20 11:00 Oppdatert: 16.04.20 15:01

Personer under styremøte ved UiT i 2016
Bildet er tatt da styret ved UiT i september 2016 vedtok at rektor skal velges. Nå skal ledermodellen ved universitetet opp til ny vurdering. Foto: Ole Martin Loe
– Universitetsstyret har konkludert med at det skal gjennomføres en høring i saken i løpet av våren, opplyser universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Også vurdert tidligere

Det er ikke første gang UiT har spørsmålet om valgt eller ansatt rektor oppe til vurdering. Også i 2016, i forkant av forrige rektorperiode, ble det gjennomført en omfattende intern høring i saken. I bunnen ligger bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven som angir to hovedmodeller å rekruttere rektor på; enten ved ansettelse eller ved valg. Ut fra loven er alternativene enten todelt ledelse av institusjonen med en valgt rektor som også er leder av universitetsstyret, eller enhetlig ledelse med en ansatt rektor hvor en av de eksterne medlemmene er styreleder. Ved ansatt rektor er det Kunnskapsdepartementet som oppnevner styreleder. Styret ved det enkelte universitet bestemmer hvilken ordning som skal gjelde ved institusjonen.

Planlagt styrebehandlet i juni

– Universitetsstyret ønsker å realitetsbehandle spørsmålet og har derfor et ønske om å bli forelagt en sak om hvilken ledelsesordning UiT skal ha, sier Fossland. Som en del av den prosessen vil det altså bli gjennomført en høring blant ansatte og studenter i løpet av våren. Det er også planlagt avholdt et allmøte digitalt. Selve høringen vil finne sted i tidsrommet april/mai, og med svarfrist i slutten av mai. En styresak om fremtidig ledelsesmodell ved UiT er deretter planlagt behandlet i universitetsstyret 17. juni. Avhengig av utfallet i saken, vil det høsten 2020 bli forberedt valg eller utlysning av stilling som rektor.

Inviterer nå til høring

– Styret har ønsket en bred og åpen prosess i forkant av den endelige styrebehandlingen og vi vil i samsvar med dette invitere alle våre enheter, tjenestemannsorganisasjonene og studentparlamentet til å levere inn høringssvar. Invitasjon til høring vil bli sendt ut denne uken, sier Fossland. Da UiT-styret i 2016 sist behandlet spørsmålet om valgt eller ansatt rektor, ble det avgitt 12 stemmer for valgt rektor mens 5 stemte for tilsatt rektor. Rektor velges eller tilsettes for en periode på fire år, med mulighet for ytterligere en periode på fire år. Nåværende rektor Anne Husebekk vil 31.7.2021 ha fullført sin andre periode som rektor ved UiT.

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 16.04.20 11:00 Oppdatert: 16.04.20 15:01
Vi anbefaler