I felles initiativ arrangerte Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. - In a joint initiative, Result, ITA, IVT and NT arranged a workshop series in the autumn of 2020 with the aim of mapping and defining the need for tools for both teaching and assessment at UiT within the STEM subjects." /> I felles initiativ arrangerte Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. - In a joint initiative, Result, ITA, IVT and NT arranged a workshop series in the autumn of 2020 with the aim of mapping and defining the need for tools for both teaching and assessment at UiT within the STEM subjects." />
KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Workshopserie: Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene - Digital tools for assessment and teaching in STEM education

I felles initiativ arrangerte Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. - In a joint initiative, Result, ITA, IVT and NT arranged a workshop series in the autumn of 2020 with the aim of mapping and defining the need for tools for both teaching and assessment at UiT within the STEM subjects.

Fokus vil være på helhetlig digitalt læringsmiljø og inkludere utstyr i undervisningsrom, program og digitale verktøy for undervisning inkludert verktøy og muligheter i Canvas, og digitale verktøy tilgjengelig for vurdering herunder muligheter i WiseFlow og Inspera. 

Workshopene vil være åpne for alle ansatte ved UiT, men det vil være en fast kjerne av ansatte som spenner IVT, NT, Result, ITA og fellestjenesten eksamen som deltar på alle workshopene med et særstilt ansvar for bidrag inn i workshopene. Workshopene vil fasiliteres og ledes av KvaNT prosjektet (Kvalitet i utdanning Naturvitenskap og Teknologi, https://www.uit.no/nt/kvant ) som også vil oppsummere hver enkelt workshop i etterkant, og sammenstille disse til en felles rapport i samarbeid med gruppen ansatte som deltar på alle workshopene. 

Parts of the workshops will be in English.

WS 1: Onsdag 16. september 2020 kl 12.15-14.00,

i) Innledning nasjonal status utvikling av digitale verktøy innen MNT-fagene. Hva er lokal status ved UiT? Særlig ansvar: ITA 

ii) Start kartlegging og definere behov av digitale verktøy i bruk ved UiT innen MNT. Definere behov for innhenting av informasjon til WS 2. Særlig ansvar: NT og IVT

Se WS 1 også på Tavla.

WS 2: Onsdag 14. oktober 2020 kl 12.15-14.00,

i) Presentasjon av resultater fra kartlegging og definering av behov digitale verktøy i bruk innen MNT-fagene ved UiT. Særlig ansvar: NT og IVT

ii) Diskusjon og innspill.

Se WS 2 også på Tavla.

Presentasjon av foreløpige resultater fra kartleggingen.

WS 3: Onsdag 11. november 2020 kl 12.15-14.00, Zoom:

i) Alternative digitale vurderingsformer for MNT-fagene. Innledning til diskusjon, ansvar Result og KvaNT. Aktuelle digitale verktøy for MNT-fag og hvordan digital vurdering kan inngå som en del av helheten (constructive alignment). Korte presentasjoner som innledning til diskusjon:

  • Maria Myklestad: Muligheter i Wiseflow
  • Kristian Wærness: Bruk av og erfaring med Wiseflow og Canvas til arbeidskrav og eksamen
  • Elena Malyutina: Numbas
  • Hilja Huru: Stack
  • Jelena Larsen: Vurdering - digitale vurderingsformer som en del av en helhet

Diskusjon og innspill

ii) Oppsummering og anbefaling til UiT om veien videre. Hva har vært nyttig/interessant/lærerrikt? Hvor går vi videre herfra, hva er neste steg, hvordan brukes resultatene videre, m.m.

Se WS 3 også på Tavla.

Arbeidsgruppe:

  • Result: Jelena N. Larsen
  • ITA: Nils Johan Lysnes 
  • IVT: Frode Næsje – spesialist, Hilde Henriksen – generalist.
  • NT: Børge Irgens – spesialist, Per Kristen Jakobsen – generalist 
  • Fellestjenesten eksamen: Maria MyklestadAnsvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 23.02.2024 14:52