WS 2 i workshopserien: Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene - Digital tools for assessment and teaching in STEM education

I felles initiativ arrangerer Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. - In a joint initiative, Result, ITA, IVT and NT are arranging a workshop series in the autumn of 2020 with the aim of mapping and defining the need for tools for both teaching and assessment at UiT within the STEM subjects.

Fokus vil være på helhetlig digitalt læringsmiljø og inkludere utstyr i undervisningsrom, program og digitale verktøy for undervisning inkludert verktøy og muligheter i Canvas, og digitale verktøy tilgjengelig for vurdering herunder muligheter i WiseFlow og Inspera.

Workshopene vil være åpne for alle ansatte ved UiT og innspill og tanker ønskes fra alle fagmiljøer. Det vil være en fast kjerne av ansatte som spenner IVT, NT, Result, ITA og fellestjenesten eksamen som deltar på alle workshopene med et særstilt ansvar for bidrag inn i workshopene. Workshopene vil fasiliteres og ledes av KvaNT prosjektet (Kvalitet i utdanning Naturvitenskap og Teknologi, https://www.uit.no/nt/kvant ) som også vil oppsummere hver enkelt workshop i etterkant, og sammenstille disse til en felles rapport i samarbeid med gruppen ansatte som deltar på alle workshopene.

 Se også HER.

WS 1: Onsdag 16. september 2020 kl 12.15-14.00,

  1. Innledning nasjonal status utvikling av digitale verktøy innen MNT-fagene. Hva er lokal status ved UiT? Særlig ansvar: ITA
  2. Start kartlegging og definere behov av digitale verktøy i bruk ved UiT innen MNT. Definere behov for innhenting av informasjon til WS 2. Særlig ansvar: NT og IVT

WS 2: Onsdag 14. oktober 2020 kl 12.15-14.00,

Zoom: https://uit.zoom.us/j/61845558197?pwd=NUpRUmtvU0xuSkU5YVRFdGM1VHRaQT09 (Meeting ID: 618 4555 8197, Password: 689004)

  1. Presentasjon av resultater fra kartlegging og definering av behov digitale verktøy i bruk innen MNT-fagene ved UiT. Særlig ansvar: NT og IVT
  2. Diskusjon og innspill.

WS 3: Onsdag 11. november 2020 kl 12.15-14.00, sted annonseres HER

  1. Alternative digitale vurderingsformer for MNT-fagene. Særlig ansvar Result i samarbeid med KvaNT
  2. Oppsummering og anbefaling til UiT om veien videre.

Arbeidsgruppe:

Result: Jelena N. Larsen

ITA: Nils Johan Lysnes

IVT: Frode Næsje – spesialist, Hilde Henriksen – generalist.

NT: Børge Irgens – spesialist, Per Kristen Jakobsen – generalist

Fellestjenesten eksamen: Maria Myklestad

Velkommen!

Når: 14.10.20 kl 12.15–14.00
Hvor: Zoom
Sted: Digitalt
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Enhet, Ansatte
Kontakt: Hilja Lisa Huru
E-post: hilja.huru@uit.no
Legg i kalender