Universitets-NAV

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontorer - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand

Deltakere: Aina A. Kane, Even Nerskogen, Julia Köhler-Olsen, Marcela Douglas

Arbeidspakke 2: Bruk av jobbspesialister i NAV: Erfaringer og effekter

Prosjektside i Cristin

Deltakere: Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Cathrine Arntzen, Thomas Johansen, Bente Johansen, Trude H. P. Karlsen

Arbeidspakke 3: Metodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: Inkludering, tillit og gjenoppretting.

Deltakere: Jan Erik Henriksen, Ida Hydle, Gro Jensen, Marlene Bruun-Lauridsen

Arbeidspakke 4: Hurtigsporordningen. Evaluering av samhandling mellom stat-kommune i inkludering av flyktninger

Deltakere: Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure, Ida Martine Pettersen, Nina Hermansen, Hanne-Trine Normann, Tina Hansen, Kai Morten Kolberg

Arbeidspakke 5: Innovasjon, læring og bruk av teknologi i NAV.

Deltakere: Synnøve Thomassen Andersen, Liv-Bodil Eide, Ada Zhu, Hilde Larsen Arnesen