ALIN

Forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering. Prosjektet ledes av professor Mai Camilla Munkejord fra UiT/Uni Research

Fra venstre: Kontorsjef Ingvar Hauge (Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), UiT Alta), Instituttleder Nina Hermansen (IBS, UiT Alta), dosent Jan Erik Henriksen (IBS, UiT Alta), førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim (Institutt for vernepleie, UiT Harstad), førstelektor Aina Aune Kane (IBS, UiT Tromsø), førstekonsulent Marita Andreassen (UiT Alta), førsteamanuensis Walter Schönfelder (IBS, UiT Tromsø), førsteamanuensis Synnøve Thomassen Andersen (IBS, UiT Alta), professor Mai Camilla Munkejord (UiT/Uni Research)


Forskningsprosjektet ALIN ble satt i gang våren 2017 og er finansiert med en kombinasjon av såkornsmidler fra NAV, egne midler fra UiT, og FoU-midler fra NAV. I de fem arbeidspakkene deltar over 20 forskere fra forskjellige institutter og miljøer ved UiT, samt ph.d. og master-studenter.

Medforsker-aspektet har vært sentralt, og man har forsket sammen med 7 ulike NAV-kontor i Troms og Finnmark, og man har samarbeidet tett med fylkes-/region-nivået i NAV Troms og Finnmark.

Det ble avholdt Midtveisseminar i Alta 11.-12. februar 2019 med til sammen ca. 70 deltakere hvorav halvparten var fra NAV. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og fremstod som en milepæl både for ALIN-prosjektet, og for samarbeidet mellom UiT og NAV som helhet.

ALIN-prosjektet er tenkt å skulle produsere en rekke publikasjoner, og det er planlagt mellom 12-15 vitenskapelige artikler, 3 doktorgrader, 6 masteroppgaver og flere forskningsrapporter. Etter hvert som disse publiseres, vil vi legge ut lenke på nettsiden vår.

Prosjektet skal også gi ut en antologi som er under planlegging. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon".

Den 4. juni 2020 skal ALIN ha sin avslutningskonferanse i Tromsø.


Midtveisseminar ALIN

Powerpoint-presentasjoner fra midtveisseminaret
Ansvarlig for siden: Eirik Galåen
Sist oppdatert: 02.12.2019 10:23

Arbeidspakker


Ledere for arbeidspakkene


Midtveisseminar

Alta 11.-12. februar 2019


Sluttkonferanse

Tromsø 4. juni 2020