ALIN

Forskningsaktiviteten er foreløpig konsentrert om ALIN-prosjektet (Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV) som består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering. Prosjektet ledes av professor Mai Camilla Munkejord fra UiT/Uni Research

Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV

Fra venstre: Kontorsjef Ingvar Hauge (Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), UiT Alta), Instituttleder Nina Hermansen (IBS, UiT Alta), dosent Jan Erik Henriksen (IBS, UiT Alta), førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim (Institutt for vernepleie, UiT Harstad), førstelektor Aina Aune Kane (IBS, UiT Tromsø), førstekonsulent Marita Andreassen (UiT Alta), førsteamanuensis Walter Schönfelder (IBS, UiT Tromsø), førsteamanuensis Synnøve Thomassen Andersen (IBS, UiT Alta), professor Mai Camilla Munkejord (UiT/Uni Research)


Arbeidspakke 1: Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontorer - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand

Ledet av førstelektor Aina A. Kane, UiT, institutt for barnevern og sosialt arbeid

Arbeidspakke 2: Bruk av jobbspesialister i NAV: Erfaringer og effekter

Ledet av  førsteamanuensis Walter Schönfelder, UiT, institutt for barnevern og sosialt arbeid

Arbeidspakke 3: Metodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: Inkludering, tillit og gjenoppretting.

Ledet av dosent Jan Erik Henriksen, UiT, institutt for barnevern og sosialt arbeid.

Arbeidspakke 4: Hurtigsporordningen. Evaluering av samhandling mellom stat-kommune i inkludering av flyktninger

Ledet av førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim, UiT, Institutt for vernepleie.

Arbeidspakke 5: Innovasjon, læring og bruk av teknologi i NAV.

Ledet av førsteamanuensis Synnøve Thomassen Andersen, UiT, institutt for  barnevern og sosialt arbeid.


Midtveisseminar ALIN

Midtveisseminar i ALIN-prosjektet 11.-13. februar 2019 i Alta