Nyheter

22.10.19

Master sosialt arbeid, flyktninger NAV

Flyktninger ønsker å være selvhjulpne. Nye masteroppgaver ved UiT peker på utfordringer både for integrering av flyktninger og NAV sin evne til å hjelpe folk med nedsatt arbeidsevne tilbake til arbeidslivet. Nyhetssak av Magne Kveseth 22.10.2019

26.08.19

Nytt samarbeidsutvalg

Et nytt samarbeidsutvalg med medlemmer fra UiT og NAV Troms og Finnmark skal følge opp og understøtte det regionale samarbeidet.

12.06.19

NAV + UiT-forskning = Suksess

NAV + UiT-forskning = Suksess, nyhetssak ved UiT av Stig Brøndbo og Jørn Berger Nyvoll

29.04.19

Jobbspesialister i NAV

Krevende hverdag for jobbspesialister i NAV, artikkel av Øivind Fjeldstad i magasinet Velferd, velferd.no

12.04.19

Jobb-kafe-illustrasjonsfoto

Jobbspesialisten ble redningen, av Andreas R. Graven, norceresearch.no

28.02.19

Midtveisseminar ALIN

Midtveisseminar i ALIN-prosjektet 11.-13. februar 2019

28.08.18

Inspirerende møte mellom UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Innlandet.

29.08.17

Tidligere i år inngikk UiT og NAV en avtale om strategisk samarbeid og etablerte det såkalte Universitets-NAV. I den forbindelse har UiT hatt oppstartsmøte i en av de nedsatte arbeidsgruppene i prosjekt ALIN - Arbeidsinkludering, innovasjon og læring i NAV.

06.03.17

Rektor Anne Husebekk og NAV-direktør Sigrun Vågeng skrev 6. mars 2017 avtalen som stadfester det nye strategiske samarbeidet mellom universitetet og NAV.
Ansvarlig for siden: Eirik Galåen
Sist oppdatert: 25.10.2019 10:10

Kontakt: 

Koordinator: Eirik Galåen