Bruk av jobbspesialister i utvidet oppfølging: erfaringer og effekter

Bruk av jobbspesialister i utvidet oppfølging: erfaringer og effekter

En av kjerneoppgavene for NAV er å hjelpe flest mulig mennesker uten arbeid inn i arbeidsmarkedet. Noen grupper trenger mer oppfølging enn andre. For å jobbe målrettet med arbeidssøkere med bistandsbehov trenger ansatte i NAV en spesiell inkluderingskompetanse. Supported employment (eller: arbeid med bistand) er en samlebetegnelse for ulike metoder og modeller. Noen av disse har dokumentert effekt. En modell som hittil ikke har blitt evaluert systematisk er innsats av jobbspesialister. NAV Tromsø og NAV Harstad har i mars 2017 startet opp med å tilby arbeidssøkere med bistandsbehov oppfølging gjennom jobbspesialister.

Mål:

Sammen med våre samarbeidspartnere i NAV vil vi undersøke

  1. hvor effektivt jobbspesialister jobber, sammenliknet med andre former for oppfølging
  2. hvilke erfaringer jobbspesialistene, brukerne og arbeidsgiverne har med denne formen for arbeidsinkludering.
  3. hvordan erfaringer fra prosjektet blir formidlet videre til andre NAV-kontor.

Metoder:

Vi mener at et utvalg av ulike metoder gir bredere og bedre innsikt! Derfor er prosjektet designet som en mixed methods studie.

  • Fokusgruppeintervju med jobbspesialistene og oppfølgingsteamet i NAV fylke skal gi oss mulighet til å evaluere erfaringer med modellen ut fra perspektivet til yrkesutøvere.
  • Dybdeintervju med deltakere i programmet og arbeidsgivere skal gi oss innsikt i hvordan arbeidet til jobbspesialistene oppleves i samarbeid mellom partene og i oppfølging av brukere og arbeidsgivere.
  • En effektstudie skal gi oss informasjon om hvor effektiv modellen med jobbspesialister er, sammenliknet med andre former for arbeidsinkludering.

Prosjektet varer fra 2017 til 2019. Prosjekteier er UiT Norges arktiske universitet, med deltakende forskere fra Nasjonal kompetansesetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og Uni Research Rokkansenteret, i samarbeid med NAV Troms, NAV Tromsø og NAV Harstad. Prosjektet er finansiert med 2.400.000 kroner fra NAV FoU og egeninnsats tilsvarende 940.000 kroner fra UiT og Nasjonal kompetansetjeneste. Prosjektaktiviteter er del av forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel).

Ta gjerne kontakt med prosjektlederen for mer informasjon: walter.schonfelder@uit.no.

Se også: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=569728
Ansvarlig for siden: Schönfelder, Walter
Sist oppdatert: 07.01.2022 15:01