Universitets-NAV

Universitetet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap

Med bakgrunn i samarbeidet gjennom UniversitetsNAV-prosjektet arrangerer UiT Norges arktiske universitet sammen med NAV Troms og Finnmark en digital konferanse torsdag 26. november 2020. Konferansen handler om hvordan samarbeid kan utvikle praksisnær kunnskap og etablere gode metoder for kunnskapsoverføring.

Som to viktige samfunnsaktører i Nord-Norge ser vi nødvendigheten av å samarbeide for å løse fremtidens utfordringer i regionen på områder som arbeidsinkludering og kompetanse. UiT har et behov for å være tett på praksisfeltet for å sikre at utdanningene har nødvendig kvalitet og relevans, samtidig som NAV har et mål om å jobbe mer kunnskapsbasert. I juni skal vi for første gang arrangere en konferanse sammen, der styrking av praksisnær kunnskap vil være tema. Til konferansen har vi satt sammen et spennende program med forelesere fra universitetet og NAV.

Forelesere

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik (Foto: Stig Brøndbo)

Professor i statsvitenskap Kjell Arne Røvik, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT, er en etterspurt foredragsholder og en internasjonal kapasitet på styring, ledelse og organisasjonsteori. Han har særlig forsket på hvordan modeller for organisering, ledelse og omstilling spres globalt og anvendes på offentlige organisasjoner.

Aina A. Kane, dosent, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT

Benedicte Helen Lilleng, leder NAV Balsfjord-Storfjord

Hege Gjertsen, førsteamanuensis, Institutt for vernepeleie, UiT

Kjersti Qveim, Kunnskapsavdelingen, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tone Seppola-Edvardsen, forsker/post doktor, Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Se hele programmet

Påmelding

Påmelding gjøres på denne siden

Målgruppe 

Ledere og fagansatte ved UiT, ledere og personer med fagansvar ved NAV, samarbeidspartnere og andre interesserte.