Universitets-NAV

Publikasjoner

Her vil det bli lagt ut lenker etter hvert som ALIN-prosjektet gir ut publikasjoner. Også annen NAV-relatert forskning produsert hos UiT kan bli lagt ut. I tillegg skal ALIN-prosjektet gi ut en antologi. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon". 

Forskningsrapporter

Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla: Jobbspesialister i NAV. Sluttrapport fra prosjektet "Bruk av jobbspesialister i utvidet oppfølging: erfaringer og effekter", arbeidspakke 2 i ALIN. NORCE samfunnsforskning og UiT Norges arktiske universitet, 2020. http://hdl.handle.net/11250/2642486.

Kane, Aina. A. Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV - ALIN. UiT Septentrio Reports nr. 9, 2020. https://doi.org/10.7557/7.5669.

Masteroppgaver

Arnesen, Hilde Kathrin Larsen: Digitalisering i NAV - henger alle brukergrupper med? En studie av NAV-veilederes erfaringer med digital kommunikasjon rettet mot rusmiddelavhengige brukere under arbeidsavklaring, UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Johansen, Bente Helen: "Det handler om å skape den gode teamfølelsen." Jobbspesialister og veilederes fortellinger om samarbeid, UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Karlsen, Trude Hurlen Pedersen: Utvidet oppfølging i egen regi. Erfaringsoverføring mellom NAV-kontor, UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Lyngmo, Hanne Soleng: Har innføring av digitale verktøy ført til mer brukermedvirkning? En kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere i NAV, UiT Norges arktiske universitet, 2020.

Pettersen, Ida Martine: Organisering av samarbeid mellom kommune og NAV om raskere integrering av flyktninger. "Hurtigsporet", UiT Norges arktiske universitet, 2018.

Solheim, Anne Charlotte: Kompetent nok til å utøve sosialt arbeid i NAV? En undersøkelse om hvordan sosionomer opplever sin utdanning som utgangspunkt for yrkesutøvelsen, UiT Norges arktiske universitet, 2019.

Vitenskapelige artikler

Dybvik, Jo Benjamin og Schönfelder, Walter: Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state, Disability & Society 1-21, Taylor & Francis Online, 2020. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1768054.

Kane, Aina Aune: Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid, Tidsskrift for velferdsforskning nr.1, 2020.

Kane, Aina Aune: Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Hvilke forhold kan påvirke utformingen av Navs enkeltvedtak, og hvilke konsekvenser kan det ha for brukernes rettssikkerhet? Tidsskrift for velferdsforskning nr. 4, 2018.

Kane, Aina Aune og Köhler-Olsen, Julia: Governance of Young Unemployed - A Comparative Study of the United Kingdom, Germany and Norway, European Journal of Comparative Law and Governance, Volume 5, Issue 4, 2018.

Zhu, Hong og Andersen, Synnøve Thomassen: ICT-mediated social work practice and innovation: professionals' experiences in the Norwegian Labour And Welfare Administration, Nordic Social Work Research, 2020.

Kronikker

Fedreheim, Gunn Elin og Hansen, Tina: Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger, nordnorskdebatt, Nordlys.no, 28.05.2020.

Pettersen, Ida Martine og Aure, Marit: Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb - hvorfor er det likevel vanskelig? Forskning.no, 15.03.2019.


Podkaster

Portrett

Arbeidspakke 4 i ALIN-prosjektet har gitt ut en podkast-serie på fem episoder, som finnes her.