Sluttkonferanse ALIN

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset kan ikke sluttkonferansen til forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), som skulle vært i Tromsø 4. juni, avholdes i sin opprinnelige form. Arrangøren vurderer en mulig digital løsning for sluttkonferansen. En endelig beslutning rundt dette vil bli tatt etter påske.

ALIN består av fem spennende delprosjekt med over 25 forskere og masterstudenter fra ulike fakulteter, institutter og campuser ved UiT, samt fra OlsoMet, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og NORCE. En rekke NAV-kontor i Finnmark og Troms har bidratt som både partnere og informanter.

På sluttkonferansen vil vi presentere hovedfunnene fra disse fem studiene i parallelle sesjoner som vil handle om a) idealer og realiteter i NAV-ansattes handlingsrom knyttet til blant annet vurdering av brukeres bistandsbehov samt rom for skjønnsutøvelse; b) erfaringer med innføring av jobbspesialister i NAV; c) sirkelveiledning; d) samarbeid NAV - kommune om arbeidsinkludering av flyktninger, og e) hvordan bruk av ny teknologi påvirker innhold i tjenestene for ulike brukergrupper.

Praktisk info

Tid: Torsdag 4. juni 2020 kl. 9-15:30

Sted: UiT campus Tromsø, Teorifagbygget Hus 1

Kart: MazeMap

Pris: Gratis

Konferansen er åpen for alle interesserte

Påmelding

Påmelding gjøres på denne siden.

Hotell

For de som trenger overnatting har vi reservert rom 3.-5. juni på Clarion Hotel The Edge fram til 4. april. Pris for rom per natt er 1290,- inkludert frokost. Den enkelte deltager må selv betale, men bestillingen administreres av UiT. Om du ønsker hotellrom, send mail med ankomstdato og avreisedato til eirik.galaen@uit.no senest innen 3. april. Hotellene i Tromsø blir gjerne fulle på denne tiden av året, så vi anbefaler at de som trenger hotellrom benytter seg av denne reservasjonen.

Mat

Det vil bli servert lunsj. Har du noen allergier vi trenger å vite om, send mail om dette til eirik.galaen@uit.no

Målgruppe 

Forskere, NAV-veiledere, samarbeidspartnere, interesserte.
Ansvarlig for siden: Eirik Galåen
Sist oppdatert: 01.04.2020 21:18