Internasjonale studie- og nettverkssentre

Om de internasjonale nettverkssentrene

Sentrenes viktigste oppgave fer å bygge bro mellom norsk og internasjonal forskning; og å styrke språk- og kulturkompetanse for studenter og ansatte.

De internasjonale nettverkssentrene har et særskilt og så langt lite utnyttet potensiale som effektive opplæringslokaliteter for generell kunnskap (transferable skills) innen språk og internasjonalisering.

 

Senter-tilbudene gjelder studenter og ansatte ved alle fakultet, målgrupper:

 • Bachelorstudenter
 • Masterstudenter
 • Ph.d.-studenter og postdoktorer
 • Faglig og administrativt tilsatte
 • Ledelse
Sentrene har forskjellig omfang på sine tilbud; nye aktiviteter basert på institusjonenes behov kan vurderes.

Mulige aktiviteter ved sentrene er :

 • Kortere kurs- og emnetilbud på to til seks uker innen språkfag.
 • Spesialtilpasset utvekslingssemester i språkfag der studiepoengproduksjonen kommer hjemmeinstitusjonen til gode (Diplôme universitaire)
 • Språkopplæring for Erasmus+-utveksling med særskilt norsktilpassing. Dette er relevant for alle fag.
 • Språkmoduler i lærerutdanningen
 • Etterutdanning og oppfriskningskurs i språk for lærere
 • Etterutdanning i språk for faglig og administrativt tilsatte
 

 

 • Spesialtilpassing av emner, tilrettelegging av opphold, ekskursjoner, m.m.
 • Såkornmidler, stipend og andre tjenester for forskingssamarbeid
 • Arrangementsstøtte for faglige konferanser
 • Lokaliteter for ph.d.-kurs med spesiell faglig vinkling
 • Tilgang til bolig, bibliotek, arbeidsplass og møtefasiliteter
 • Tilgang til lokale, regionale og internasjonale institusjonelle nettverk
 • Tilgang til informasjon og bistand til å komme i kontakt med beslutningstakereAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12