Internasjonale studie- og nettverkssentre

NSC - Det norske studiesenteret i York

 

Norsk studiesenter i York (NSC) er et samarbeid mellom en rekke norske institusjoner og Universitetet i York. Senteret er organisert som en egen enhet, en inter-departmental facility, ved Universitetet i York.

Senteret driver undervisning i engelsk litteratur, kultur og engelsk språk/lingvistikk.

Målgrupper er:

  • studenter ved norske universiteter og høgskoler
  • etter- og videreutdanning for lærere
  • interesserte grupper i offentlig- og privat sektor

Lenke til senterets nettsider

Kurstilbud ved senteret:

YorkCourse in English, 30 studiepoeng
- med moduler for lingvistikk, kulturstudier og litteratur. Kurset tilbys to ganger per år med oppstart i september og januar.

Short courses, en til to uker
- for studenter i engelske fag, inkludert lærerstudenter
- In-service courses for lærere i det norske skoleverket

Masters courses, 30 studiepoeng
- kurstilbud for studenter som følger et Masterprogram i engelsk eller lingvistikk ved en norsk institusjon. Kursene undervises av hhv Department of English and Related Literature og Department of Language and Linguistic Science. Oppstart er i januar.


 

Kontakt for senteret:
   Ruben Moi, HSL-fakAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12