Internasjonale studie- og nettverkssentre

Peder Sather Center for Advanced Study - Berkeley

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom et antall norske institusjoner og College of Letters and Science, University of California Berkeley.

Senteret har som målsetting å være en inkubator for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom UC Berkeley og akademia i Norge.

College of Letters and Science er det største av 14 colleges and schools ved UC Berkeley og inkluderer halvparten av de vitenskapelig ansatte på campus, halvparten av ph.d.-studentene og tre firedeler av undergraduate students. Det er organisert i fem divisjoner:

Grant Program

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers at the Norwegian partner-universities. 

Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, etc.

Lenke til utlysing med frist 01.05.2020 (utsatt frist).

Senteret skal serve vitenskapelig ansatte, Postdoc, ph.d.- og masterstudenter, som er involvert i forskning og undervisning innenfor et vidt spenn av fagområder.

Lenke til senterets nettsider.

De norske partnerne i The Peder Sather Center for Advanced Study:

  • Handelshøyskolen BI
  • NHH - Norges Handelshøyskole
  • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • UiA - Universitetet i Agder
  • UiB - Universitetet i Bergen
  • UiO - Universitetet i Oslo
  • UiS - Universitetet i Stavanger
  • UiT Norges arktiske universitet
  • NFR - Forskningsrådet

Utvekslingsavtale

I tillegg til senteret har UiT studentutvekslingsavtale med Department of Sociology , UC Berkeley.

Instituttet tilbyr et bredt spekter av fag, så det er gode muligheter for å finne relevante emner, selv om du ikke studerer samfunnsvitenskap ved UiT.

Lenke til nyhet om infomøte 02.10.2015.


Kontakter for senteret:
   Anne Britt Flemmen, HSL-fak
   Håkon Fottland, SIS

   

Kontakt for studentutveksling:
   Rune Karlsen, ISV/HSL-fak
   (Se også her)

 

UiT-Mottagere av Peder Sather Grant:

2017-18: Kirsten Stien (Alta)
Analyses Of Teacher Professional Development, Technology Instruction And Human Rights Education

2015-16: Kirsten Stien (Alta)
Pre-Service Teacher Collaboration: Integrating Technology, Diverse Student Cultures, and Human Rights

2014: Thomas Bøhn
Distributive Mapping of Microbes in a Changing World

2014: Arthur Mason:
Assessing Intermediary Expertise in Arctic Energy Development

2013-14: Ola Erstad:
Creating in the Cloud: A study of online collaboration across cultures and learning contexts (Joint with UiO)Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12