Internasjonale studie- og nettverkssentre

NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

NIAS - the Nordic Institute of Asian Studies - er et akademisk uavhengig nordisk forsknings og ressusrssenter med tematisk fokus på det moderne Asia og i hovedsak et samfunnsvitenskapelig perspektiv. NIAS er del av Københavns universitet med satus som et senter under Institut for Statskundskab,

NIAS' kjerneaktiviteter:

 • Uavhengig forskning
 • Støtte til forskning, nettverk og utdanning
 • Formidling ekspertise, ressurser og tjenester
 • Akademisk publisering
 • Forskningsformidling
 • Akademiske nettverk og utveksling

UiT deltar i medlemsgruppen Nordic NIAS Council - NNC sammen med 26 nordiske universiteter og forskningsinstitutter. NNC skal styrke nettverket mellom institusjonene og NIAS. Nettverket skal ha fokus på kulturelle og samfunnsmessige endringer i det moderne Asia, både i en vid kontekst og historisk. En skal også fremme tverrfaglige studier innen politikk, økonomi og næringsutvikling.

NIAS SUPRA Nordic Scholarship skal gjøre NIAS’ digitale bibliotek og andre ressurser tilgjengelig for Nordiske ph.d.- og master-studenter. Stipendet dekker bl.a. rimelige reise- og oppholdskostnader til København for to-ukers perioder.

NIAS digitale bibliotek har en egen portal for NNC-institusjoner. I portalen tilbys:

 • Et utvalg med over 90 spesifikke e-ressurser for asiastudier. Av disse er 33 tilgjengelige for NNC-medlemmer, bl.a. 6 japanske, 9 kinesiske, 2 taiwanesiske  og 2 koreansk-språklige akademiske databaser inkl. JapanKnowledge og China Academic Journals database
 • En samling OpenAccess publikasjoner, avhandlinger og rapporter med fokus på Asia fra nordiske institutioner
 • Et blogarkiv med artikler om Asia skrevet av forskere og eksperter
 • SUPRA stipendiater som kommer till NIAS får tillgang til NIAS tidligere boksamling på mer än 40.000 titler om det moderne Asia, hele Københavns universitets bok- og e-resurssamlinger og NIAS bibliotek bestiller de titler og det materiale en behøver fra danske bibliotek
 • Et nettverk for NNC-bibliotekarene med nyhetsbrev og et årlig nettverksmøte i januar-februar

Kontakter:

UiT-representant til NIAS NCC:
Christine Smith-Simonsen

Administrativ kontakt HSL-fak:
Morten Simonsen-Sagerup

Bibliotek: (kommer)

 

Lenke: ASIA-nettverket (Norge)Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12