Internasjonale studie- og nettverkssentre

UArctic - The University of the Arctic

UArctic - The University of the Arctic er et nettverk av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre organisasjoner som arbeider for høyere utdanning og forskning i og om nordområdene.

UArctic er en desentralisert organisasjon med forskjellige kontor, programmer og andre funksjoner lokalisert til vertsinstitusjoner i det sirkumpolare nord.

Nettsidene er en viktig felles kommunikasjonskanal:

Lenke til UArctic.

Kurstilbud. Medlemsinstitusjonene i UArctic er ledende eksperter på sirkumpolar utdanning og tilbyr mange kurs og studieprogram en stor varisjon innen nord-relaterte tema: Circumpolar Studies.

Mobilitet. UArctic har programmer for studentmobilitet og utveksling: north2north

Forskning. UArctic skal arbeide for økt forskningssamarbeid mellom medlemsinstitusjonene, bedre mulighetene for forskningsfinansiering og fremme samarbeid med internasjonale forskningsorganisasjoner: UArctic Research Area.


 

Institusjonskontakt på UiT:
   Astrid Revhaug (UTA)

 

Thematic Networks
faglige nettverk er fundamentet for utdannings- og forskningssamarbeid, lærer- og studentutveksling i UArctic:

  • Business, Politics & Law
  • Culture & Social Sciences
  • Engineering & Technology
  • Health & Education
  • Humanities & Arts
  • Natural Sciences

 

Shared Voices Magazine

Ill.: UArctic Annual Report 2014Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12