Internasjonale studie- og nettverkssentre

NNEO - Nord-Norges Europakontor i Brussel

 

Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner.

UiT Norges arktiske universitet er en av flere samarbeidspartnere.

Hovedmålsettinger er at Europakontoret skal bidra til:

  • at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir
  • regional utvikling gjennom økt Europakompetanse
  • markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer
  • større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark

Europakontoret har dialog med saksbehandlere i Europakommisjonen, kontakt med politikere i Europaparlamentet, skaper arenaer i Brussel for nordnorske aktører, deltar i nettverk, driver traineeordning, m.m.

Lenke til Europakontorets nettsider.

Nettverk
NSPA - Northern Sparsely Populated Areas er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 regioner i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander.

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network er et samarbeidsnettverk som skal fremme kunnskapsutveksling mellom regioner og optimalisere den regionale bruken av EUs programpakker.

 

Traineeordning
For å gi unge, nyutdannete mennesker med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap som senere kan benyttes i regionen har Europakontoret en traineeordning.


 

Kontakt for senteret:
   Steinar Martin Paulsen, AFU
   Pål Vegar Storeheier, AFUAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12