Internasjonale studie- og nettverkssentre

DNIR - Det norske institutt i Roma

 

Det norske institutt i Roma (DNIR) er et institutt under det Humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

DNIR er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene. Flerfaglige forskningsinteresser omfatter i tillegg antikke og tidligkristne studier, arkitekturteori og idehistorie, religion og teologi, språk og litteratur.

UiT Norges arktiske universitet er, sammen med fire andre norske institusjoner, brukerbetalende institusjoner. UiT kan da disponere kontorer og seminarrom etter behov.

Lenke til instituttets nettsider.

Studier
Ved Det norske institutt i Roma tilbys:

  • emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier og italiensk
  • et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid
  • et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole

Forskning
Instituttet har tre ansatte med vitenskapelig kompetanse. I tillegg er det en rekke forskerplasser (kontorer og leseplasser) som benyttes av forskere fra samtlige norske universiteter for kortere og lengre opphold.

Det norske institutt i Roma tilbyr støtte til reise og opphold for forskere.
Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12