Internasjonale studie- og nettverkssentre

DNUP - Det norske universitetssenter i Paris

Det norske universitetssenter i Paris (DNUP) drives i samarbeid mellom universitetene I Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Senterleder er Professor Johannes Hjellbrekke (SV, UiB). De norske institusjonene er representert i et styre som ledes av prodekan for forskning Professor Ellen Rees (HF, UiO). UiTs representant er Professor Turid Moldenæs (HSL-fak).

Senteret skal fremme akademisk samarbeid med Frankrike innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Ph.d.-studentene er den sentrale målgruppen, og det legges opp til relevante aktiviteter (kurs, seminarer, konferanser) som gir uttelling innenfor ph.d.-utdanningen i Norge. Senteret kan etter nærmere avtale bidra finansielt til slike faglige arrangementer.

Senteret lyser også ut stipender av 1-2 måneders varighet for faglig opphold i Paris eller ved andre institusjoner i Frankrike. Ordningen gjelder for ph.d.-studenter og Post.docs ved medlemsinstitusjonene.

Videre bistår senteret med informasjon og praktisk assistanse for norske forskere som skal ha et forskningsopphold i Frankrike.

Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) er vertskap for senteret i Paris.

Et av senterets fortrinn er tilhørigheten til Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH). Dette er en institusjon som huser en lang rekke større og mindre forskningssentre og forskningsprogrammer innen samfunns-vitenskap og humaniora, og med spisskompetanse på hele verden. Dette gir senteret unike muligheter til kontakt med et bredt spekter av aktuelle forskningsmiljøer.

Forskningstema ved FMSH

Forskningsprosjekter ved FMSH

Forskningsinstitutt med FMSH-samarbeid
Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12