Internasjonale studie- og nettverkssentre

DNSZ - Tysk-norsk studiesenter i Kiel

Det Tysk-norske studiesenteret i Kiel drives i et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø, Norges Handelshøyskole og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

De norske institusjonene har et Hjemmestyre for å følge opp driften. Leder for Hjemmestyret i perioden 2015-2017 er Professor Marie-Theres Federhofer ved UiT/HSL-fak. Håkon Fottland, UiT/AFU er sekretær.

Studiesenteret i Kiel har i en årrekke hatt ansvar for kurstilbud for studenter i tysk språk, litteratur og kultur. Kursene er skreddersydd for de norske institusjonene, hhv. NTNU/NHH/UiT, Høgskolen i Østfold, UiB og UiO. Kursene er poenggivende og gir uttelling innenfor de ulike BA-program i tysk språk og litteratur hos de enkelte institusjonene. Ved HSL-fak/UiT erstatter et bestått språkkurs i Kiel emnet TYS 1101. Kursene og andre aktiviteter koordineres av en egen studieleder i Kiel.

Det arrangeres også studieforberedende kurs for studenter som skal på utvekslingsopphold, og andre som har behov for å bruke tysk språk i sitt faglige arbeid.

Se også
* TYS-1101 Tysk tekstlesing og -produksjon
* Studieforberedende kurs i tysk, Kiel

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - CAU er det største og eldste universitetet i den nordlige delstaten Schleswig-Holstein og har ca 23.000 studenter ved 8 fakulteter.

I tillegg til språkkursene ønsker CAU mer vitenskapelig og akademisk samarbeid med de norske institusjonene innen fire store forskningsinitiativ:

Kiel Marine Science: Future Ocean. Forskningsfokus på økonomiske og legale aspekter ved overfiske, på karbonsyklus i havet, og på globlale hav- og klimaendinger.

Kiel Life Science: Inflammation at Interfaces. Forskningsfokus på betennelser i kroppens grenseorganer: hus, lunger og fordøyelseskanal.

Kiel Nano Science: Materials for Life. Forskningsfokus på nye, intelligente substanser og systemer som kan måle og trigge tilpassing og selv-regulering i medisinsk terapi.

Kiel SECC: Societal, Environmental and Cultural Change. Forskningsfokus på komplekse sammenhenger mellom samfunn, kultur og miljø. Særlig ser en på fenomenet landskap for å forstå menneselig utvikling.

Seminar/samordningsmøte, Berlin, 16.04.2013:Norsk-tysk samarbeid i universitets- og høgskolesektoren
Ansvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12