Internasjonale studie- og nettverkssentre

Internasjonale studie- og nettverkssentre

UiT Norges arktiske universitet deltar, sammen med flere norske universitet, i en rekke internasjonale studie- og nettverkssentre: England, Frankrike, Tyskland, Italia, Russland, USA, Belgia og Hellas.

Universitetsstyret behandlet UiTs deltagelse i slike sentre i sak 32/15 (Møtedato 18.06.2015).

Lenker:
Oversikt over sentrene
Om tilbud ved sentrene


 

Lenke: uit.no/internasjonal

 

Lenke: AFU-prosjekterAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 05.02.2024 11:12