Internasjonale studie- og nettverkssentre

UiT Norges arktiske universitet deltar, sammen med flere norske universitet, i en rekke internasjonale studie- og nettverkssentre: England, Frankrike, Tyskland, Italia, Russland, USA, Belgia og Hellas.

Universitetsstyret behandlet UiTs deltagelse i slike sentre i sak 32/15 (Møtedato 18.06.2015).

Lenker:
Oversikt over sentrene
Om tilbud ved sentrene

Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 30.03.2020 11:48