Familiens hus

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud.

Modellen Familiens hus. Foto: Lundblad Media
RKBU Nord jobber for å fremme og videreutvikle modellen Familiens hus og andre kommunale samhandlingsmodeller på oppdrag fra Helsedirektoratet. På denne siden kan du finne informasjon om modellen, forskningsresultater og materiell som kan være nyttig for deg som jobber i Familiens hus, kommunale tjenester eller er interessert i temaet samhandling og tverrfaglig arbeid. 

Ønsker du mer informasjon om modellen? Ta kontakt

SKO-studien undersøker ulike faktorer forbundet med god kvalitet innen kommunale tjenester for barn, unge og deres familier.  Studien har sett nærmere på ulike faktorer som er relatert til tjenestekvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som inngår i Familiens hus/Familiesentre eller er organisert på andre måter i kommunen. Les mer under SKO-studien.

Ønsker du og din tjeneste støtte innen temaet?

Increasing accessibility of integrated Early Childhood Education and Care (ECEC) services (IAS) er et prosjekt der  forskere, fagutviklere og praktikere fra Belgia, Finland, Norge, Polen og Slovenia deler erfaringer, kunnskap og ideer om hvordan man kan forbedre tilgjengeligheten av integrerte tjenester for familier med små barn. Les mer under IAS.

[Loading...]