Familiens hus

Materiell

Prosjektet har siden oppstart utviklet en del litteratur, rapporter, kartlegging og annet materiell som er nyttig for de som planlegger eller driver Familiens hus. Materiellet er tilgjengelig digitalt, men kan også bestilles ved å kontakte post.rkbu@helsefak@uit.no

Familiens hus- organisering og faglige perspektiver (2.utgave)
Last ned boka Familiens hus- organisering og faglige perspektiver

Les boka Familiens hus- organisering og faglige perspektiver

Brosjyre med beskrivelse av modellen

Familys House Organization and Professional Perspectives (Engelsk utgave)

Juridiske implikasjoner ved tverrfaglig samarbeid

Rapport: En nasjonal kartleggingen av Familiens hus og familiesentre i norske kommuner (2012)

Rapport om Asker kommune

Brukerundersøkelse i Asker kommune