Familiens hus

Åpen barnehage

Åpen barnehage i Familiens hus er et helsefremmende og forebyggende pedagogisk tiltak. Det har som mål å være en foreldrestøttende og nettverksskapende møteplass, som fremmer trivsel, utvikling og helse hos barn i førskolealder og deres foreldre/omsorgsgivere.

Illustrasjonsfoto Foto: Gabby Baldrocco/ Mostphotos

Åpen barnehage skiller seg fra ordinære barnehager ved at barna oppholder seg i barnehagen sammen med en forelder/ omsorgsperson og ivaretar omsorgen for barnet under opphold i barnehagen. Åpen barnehage er en sosial arena hvor foreldre og barn inviteres til uforpliktende å møte andre foreldre, barn og fagpersonell. Barnehagen kan, alene eller sammen med familiehusets øvrige tjenester (helsestasjon, PPT, barnevern osv), legge til rette for varierte aktiviteter som imøtekommer foreldrenes ønsker og behov når det gjelder informasjon, kompetanse og støtte relatert til foreldrerollen, oppdragelse og barns utvikling. I barnehagens åpningstid inviteres det ofte til aktiviteter som fellesmåltid, samlingsstund, lek, sangsamling, turer, formingsaktiviteter, temakurs osv.

Barnehagen tilfører en ny dimensjon til det tradisjonelle kommunale tilbudet til småbarnsfamilier (svangerskapsomsorg, helsestasjon, barnevern, PPT osv.) ved å være et offentlig støttetilbud hvor brukerne får lett tilgang til sosial støtte, veiledning og hjelp, uten å måtte gå veien om forhåndsavtale eller henvisning.