Familiens hus

Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (SKO-studien)

Formålet med studien er å undersøke ulike faktorer som er forbundet med god kvalitet innen kommunale tjenester for barn, unge og deres familier.

Om prosjektet

Noen av problemstillingene er:
  • Hvor tilfreds er foreldre med tjenestene som leveres hva synes de om konkrete aspekter som informasjon, medbestemmelse, ivaretakelse og samarbeid mellom ulike tjenester.
  • Hvilke organisatoriske faktorer er forbundet med bedre kvalitet på tjenestene?
  • Hvilken betydning har god samhandling mellom fagpersoner for kvaliteten på tjenestene som leveres til barn og deres familier?
  • Hvilke faktorer bidrar til arbeidsglede og engasjement og hva fører til stress og utbrenthet hos de ansatte?
  • Er det noen sammenheng mellom de ansattes opplevelse av arbeidet (engasjement og utbrenthet) og kvaliteten på tjenestene.
  • Hva skaper en kvalitetskultur?

Hva skal undersøkes?

I studien  skal vi undersøke ulike faktorer som er relatert til tjenestekvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som inngår i Familiens hus/Familiesentre eller er organisert på andre måter i kommunen. Vi inkluderer tjenester som svangerskapsomsorg, helsestasjon, PPT, barnevern, åpen barnehage og andre tjenester. Undersøkelsen skal gjennomføres i hele Norge og vi rekrutterer kommuner mellom 2014 og 2018. Prosjektet vil som helhet foregå 3 år etter siste rekruttering.

En viktig del av SKO-studien å kartlegge hvordan de ansatte opplever arbeidet sitt, samhandling, ledelse og kvaliteten på tjenestene som leveres. Vi vil også se nærmere på faktorer som utbrenthet og jobbengasjement. I tillegg vil vi finne ut om det er en sammenheng mellom de ansatte og brukernes vurderinger av tjenestetilbudet. Det betyr at SKO-studien både har en medarbeiderundersøkelse og en brukerundersøkelse.

Gjennomføring av studien

SKO-studien går over flere år, fra 2014 til 2020, og gjennomføres ved hjelp av spørreskjema til ledere, ansatte og foreldre. Tilsammen 33 kommuner har deltatt i SKO-studien. SKO-studien rekrutterer ikke lenger nye kommuner. Se oversikt over kommunene som har deltatt. 

Medarbeiderundersøkelsen

Målgruppen har vært ansatte som arbeider i tjenester rettet mot barn og unge deltar, det vil si både fagpersoner, ledere og ansatte i merkantile stillinger.  Undersøkelsen ble gjennomført med elektronisk spørreskjema, og de fleste kommuner har fylt ut skjemaet bare én gang, men noen kommuner vil bli spurt om å delta flere ganger. Ansatte i Familiens hus/Familiesenterer fulgt over en 3-årsperiode.

Brukerundersøkelsen

Studien har også gjennomført en undersøkelse blant foreldre som er brukere av følgende tjenester: helsestasjon, barnevern, PPT, åpen barnehage, svangerskapsomsorg og et generelt skjema for andre tjenester rettet mot barn og unge, som f. eks fysio/ergo, barnerehabilitering, foreldreveiledning etc.  

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Det er 3 Ph. D. kandidater knyttet til studien, både med analyse av kvalitative og kvantitative data. Samarbeidspartnere er de andre regionsentrene RKBU Midt Norge, RKBU Vest & RBUP Øst og Sør, Professor Astrid Richardsen ved Handelshøyskolen BI, Professor Michael West ved Lancaster University UK og Forsker Marjatta Kekkonen, University of Jyväskylä Finland.


test