Familiens hus

IAS -Increasing accessibility of integrated Early Childhood Education and Care (ECEC) services

Målet med IAS er erfaring og ide utveksling mellom fagutviklere, praktikere og forskere på hvordan man kan forbedre tilgjengeligheten av integrerte tjenester for familier med små barn.

Prosjektet er finansiert av Erasmus + programmet, referert til som IAS, som står for “Increasing accessibility of integrated Early Childhood Education and Care services (IAS)  ”. Totalt fem land deltok i prosjektet; Belgia, Finland, Norge, Polen og Slovenia. Prosjektperioden varte fra 2018 til 2021. Mer informasjon om IAS finner du på: IAS

Målet med IAS er erfaring og ide utveksling mellom fagutviklere, praktikere og forskere på hvordan man kan forbedre tilgjengeligheten av integrerte tjenester for familier med små barn. Utvekslingen av ideer og inspirerende praksisiser skjer på to nivåer:

1) Forholdet mellom fagpersoner / tjenester og familier

Støtte fagpersoner til å legge til rette for mangfold, og til å håndtere alle slags familier på en ivaretakende måte (f.eks. ved å lage åpne møteplasser). Øke kompetansen til de ansatte på tverrprofesjonelt samarbeid. Støtt tilnærmingen til sosialt arbeid som et rammeverk for å styrke familier. Integrering av flere tjenester (f.eks. sosial, helse, barnehage/skole, frivillige organisasjoner) for å svare på familiens behov.

2 )  Rollen til beslutningstakere

Støtte beslutningstakere i å lete etter relevante indikatorer og resultatresultater for forbedret tilgjengelighet av integrerte ECEC-tjenester, med tanke på familiene og deres perspektiver.

Tilrettelegge for at tjenestene er tilgjengelige for alle.

Prosjektet ønsket å utdype disse to nivåene på lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå. For å oppnå disse to hovedmålene skal IAS-partnerne besøke integrerte ECEC-tjenester i landet til hver partnerorganisasjon.

Samarbeidspartnere

Belgia:  VBJKKind en GezinEXPOO
Finland:   THL
Norge:  University of Tromso
Polen:   University Mikolaya Kopernika
Slovenia: MALA ULICA

Rapport

IAS Prosjektplan