Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Samarbeidsnettverket

Samarbeidsnettverket i CYPRO er et uforpliktende tilbud til alle som møter barn og unge, enten gjennom sin jobb eller gjennom frivillig innsats, og som har interesse for forebygging av ungdomskriminalitet og rusrelaterte utfordringer. Ungdommer er også velkommen til å være med i CYPRO. 

Alle som møter barn og unge, enten gjennom sin jobb eller frivillige innsats, og som har interesse for forebygging av ungdomskriminalitet og rusrelaterte utfordringer er velkommen til å delta i samarbeidsnettverket, helt uforpliktende. Ungdommer i ungdomsråd eller andre ungdommer er selvsagt også velkommen. Det arrangeres jevnlige zoom-møter med faglige innlegg og åpen dialog i plenum, gjerne supplert med gruppearbeid i "break out rooms". Tema for faglige innlegg besluttes fra gang til gang med utgangspunkt i felles idémyldring.

Digitale møter ca. hver tredje måned i zoom.

Faglige innlegg er tuftet på dugnad i nettverket, og går på frivillig rundgang mellom deltakerne. 

Målet med CYPRO samarbeidsnettverk:

 • Å  etablere et tverrfaglig og tverrsektorielt nordnorsk fokus på felles innsats for å forebygge kriminalitet- og rusrelaterte utfordringer i ungdomsbefolkningen i Nord-Norge.
 • Erfaringsutveksling og kunnskapsdeling tuftet på reell åpenhet, inkludering og deling av kompetanse på tvers av etater.
 • Å lytte til, og ta på alvor, ungdommers stemmer, som også er representert i samarbeidsnettverket, er essensielt for en vellykket måloppnåelse
 • Funn fra publiserte studier i regi av CYPRO forskning vil bli presentert og drøftet i samarbeidsnettverket i 2023

Følgende tjenester er representert i nettverket (alfabetisk)

 • Bufetat
 • Blåkors
 • Felles ansvar, Salten 
 • Kommuner:
  • Bodø kommue
  • Harstad kommune
  • Narvik kommune
  • Tromsø kommune
  • Vestvågøy kommune
  • Vågan kommune
 • Politi:
  • Finnmark politidistrikt
  • Kripos NCS (Nasjonalt Cyberkrimsenter)
  • Nordland politidistrikt
  • Troms politidistrikt
 • Konfliktrådet
 • KorusNord
 • Tromsø Røde kors
 • Tromsø ungdomsråd
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, UNN HF (RVTS Nord)
 • Statsforvalteren, Nordland
 • Utdanningsinstitusjoner:
  • Nord universitet
  • Politihøgskolen
  • UiT Norges arktiske universitet (Institutt for helse- og omsorgsfag, juridisk fakultet, HSL-fakultetet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Utekontakten, Tromsø kommune
 • U16 - et profesjonsfellesskap i Tromsø kommune for arbeid mot ungdomskriminalitet gjennom relasjonsbygging, positiv aktivitet og tverrfaglighet.

********************************************************************************************************************

Vil du være med i CYPRO samarbeidsnettverk? 

Send epost til: inger.m.holm@uit.no for nærmere informasjon/inkludering i nettverket.