Foto: Dean Drobot, Mostphotos

CYPRO – The Coordinated Youth Project


CYPRO forsker på forebyggende arbeid innen ungdomskriminalitet og rusrelaterte utfordringer. CYPRO driver også et DIGITALT samarbeidsnettverk for tjenester i offentlig og frivillig sektor. 

CYPRO samarbeidsnettverk skal motivere til samarbeid og bygge relasjoner på tvers av tjenester for barn og unge i offentlig og frivillig sektor. Målet er å forebygge utenforskap, kriminalitet og rus, samt styrke sosialt engasjement blant unge.

CYPRO har også fokus på kulturelle utfordringer i møter med tjenester, herunder samiske perspektiver på kultursensitivietet.