Foto: Dean Drobot, Mostphotos

CYPRO – The Coordinated Youth Project


Sentralt i CYPRO står forskning på forebygging av utenforskap blant unge, herunder forskning på tverretatlig samarbeid mellom tjenester i offentlig sektor, som har som mål å sikre koordinerte og samtidige tjenester til utsatte barn og unge. 

Forskning på implementering av tverretatlige løsninger for utsatte barn og  unge er en del av CYPRO-forskningen, herunder fokus på kulturelle utfordringer og kultursensitivitet i en samisk kontekst.  

CYPRO drifter også et DIGITALT samarbeidsnettverk for tjenester i offentlig og frivillig sektor. 

CYPRO samarbeidsnettverk skal motivere til samarbeid og bygge relasjoner på tvers av tjenester for barn og unge i offentlig og frivillig sektor. Målet er å forebygge utenforskap, kriminalitet og rus, samt styrke sosialt engasjement blant unge.

CYPRO har også fokus på kulturelle utfordringer i møter med tjenester, herunder samiske perspektiver på kultursensitivietet.

[Loading...]