Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Nytt og nyttig (kurs/veiledere etc)

Her kan du finne nyttige lenker til verktøy som kan brukes i det forebyggende arbeidet med barn og unge innen ungdomskriminalitet og rus.

Høyesterett avsa 8. april d.å dom i tre saker om rusavhengiges befatning med narkotiak til egen bruk som innebærer en vesentlig endring av straffutmålingspraksis på området. I notat nedenfor (klikk på lenke) gis for det første en orientering om innholdet i dommene (punkt 2). For det andre drøftes dommenes betydning for enkelte spørsmål ved behandlingen av mindre narkotikasaker (punkt 3): 

Riksadvokatens brev om Rusreformen 13. mai

********************************************************************************************************

DELE=DELTA (jf. presentasjon holdt av Christoffer Svenningsen, Kripos i CYPRO samarbeidsnettverk 19/12-22)

Deling av voldsvideoer på sosiale medier kan gi en smitteeffekt, forsterke konflikter eller bidra til å starte nye konflikter. Deling kan også føre til at det blir flere tilfeller av vold, og at volden blir grovere på grunn av et ønske om oppmerksomhet. Dette skjer over hele landet, og bruk av sosiale medier gjør deling nærmest grenseløs. Den som deler en voldsvideo er med på å utsette voldsofre for et nytt overgrep.

Undervisningsmateriellet er tilrettelagt til bruk for voksne som jobber med barn og unge, som for eksempel lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og utekontakter

Lenke til undervisningsmateriell finner du her:

DELE=DELTA: Om deling av voldsvideoer

***********************************************************************************************************

OM Å VÆRE KRYSSKULTURELL I SKOLEN

Folkehelseinstituttet og Stiftelsen Flexid inviterer til rapportlansering og en samtale om identitetsarbeid i norsk skole den 26. oktober kl. 13.00 - 15.00.

Både Stiftelsen Flexid og Folkehelseinstituttet har de siste årene jobbet på oppdrag for myndighetene med å teste ut verktøy for identitetsarbeid i skolen. Rapportene som blir lansert fra FHI og VID vitenskapelige høyskole, evaluerer utprøvingen av to tiltak for å fremme identitetsutvikling blant elever i flerkulturelle skoler, henholdsvis Identitetsprosjektet og Flexid. Resultatene som blir presentert setter søkelys på hvordan ungdom kan forme sin identitet innenfor et inkluderende og mangfoldig fellesskap, og  hvordan skolen kan legge til rette for at ungdom kan utforske identiteten sin på konstruktive måter?

Påmelding: Påmelding rapportlansering om identitetsarbeid i norsk skole

Påmeldingsfrist: 21. oktober

*******************************************************************************************************************

FLEXID - mulighet kurs og sertifisering

Flexid er et kurskonsept som gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjør deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. Kursene gir krysskulturell kunnskap, verktøy og rom for refleksjon rundt egen identitet og tilhørighet, i møte med andre med samme type oppvekst, flexid.no.

Det ble gjennomført kurs i Bodø i 2022. Det planlegges nå nytt kurs i november. Lyst å være med?

Kursinfo: Flexid Sertifisering

********************************************************************************************************************

NY NASJONAL VEILEDER: SAMARBEID OM TJENSTER TIL BARN, UNGE OG DERES FAMILIER

Utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Først publisert 15. september 2022. Sist faglig oppdatert 15. septembr 2022:

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. Nasjonal veileder. 

*******************************************************************************************************************

DELBART

Politiet har sett mange saker der ungdom sender et nakenbilde til noen de stoler på, men at bildet likevel spres videre. Det er ulovlig, og delingen kan være en stor psykisk påkjenning for den det spres nakenbilder av.

Undervisningsopplegget «Delbart?» er utviklet av politiet, og tilrettelagt slik at lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge kan holde foredrag for barn og unge om deling av seksualiserte bilder. 

Se lenke til undervisningsopplegget her:

Delbart