Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Kontakt oss

Jobber du i offentlig eller frivillig sektor med barn og unge i Nord-Norge? Ønsker du å være med i et åpent og inkluderende nettverk, der erfaringsdeling, kunnskapseling og samarbeid står i fokus?

Kan CYPRO samarbeidsnettverk være aktuelt for deg? Ta kontakt med førsteamanuensis Inger Marie Holm: inger.m.holm@uit.no