Språk og kultur

Språkferdighet og kulturforståelse på personlig plan er en nøkkel UiTs internasjonalisering.

Noen tenker at engelsk er nok - det er det ikke!
 
I England viser rapporten Languages: The State of the Nation til en vicious cycle of monolingualism, som vil forårsake en kollaps for tilbud og etterspørsel etter dyktige lingvister i alle sektorer i den engelske økonomien. Rapporten viser til et strategisk behov for mer diversitet i dagens spåkopplæring i retning av anvendt språk og inkluderte språk-kurs.
 
Lenke til side Om språk
Der Ampelmann, Berlin Foto: H.Fottland
UiT Norges arktiske universitet deltar, sammen med flere norske universitet, i en rekke internasjonale studie- og nettverkssentre: England, Frankrike, Tyskland, Italia, Russland, USA, Belgia og Hellas.
 
Lenke til Internasjonale studie- og nettverkssentre
 
Sentrenes viktigste oppgave fer å bygge bro mellom norsk og internasjonal forskning; og å styrke språk- og kulturkompetanse for studenter og ansatte.
 
Senter-tilbudene gjelder studenter og ansatte ved alle fakultet, målgrupper:
  • Bachelorstudenter
  • Masterstudenter
  • Ph.d.-studenter og postdoktorer
  • Faglig og administrativt tilsatte
  • Ledelse

Kontaktinformasjon

E-post mobility@uit.no
Internett uit.no/sis
Telefon 77 64 40 00

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse Tromsø
Øvre Lysthus, Huginbakken 11
2.etasje, kontor 201 - 209