Ledige stillinger
Ledige stillinger (Jobbnorge.no)


Vikariat som universitetslektor i freds- og konfliktstudier (50 prosent)
Søknadsfrist: 23. januar 2022

Researcher in remote sensing, data analysis and modelling
Søknadsfrist: 23. januar 2022

Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning
Søknadsfrist: 23. januar 2022

Førstekonsulent/rådgiver prosjektøkonomi
Søknadsfrist: 23. januar 2022

1-3 stillinger som førstelektor / universitetslektor i informatikk
Søknadsfrist: 24. januar 2022

1-3 stillinger som professor / førsteamanuensis i informatikk
Søknadsfrist: 24. januar 2022

Avdelingsingeniør Drug Transport and Delivery forskningsgruppe
Søknadsfrist: 25. januar 2022

Associate Professor in pure mathematics
Søknadsfrist: 26. januar 2022

PhD Fellow in Arctic Zooplankton Diversity Related to Functional Traits
Søknadsfrist: 27. januar 2022

Førsteamanuensis / universitetslektor i sykepleie, Hammerfest
Søknadsfrist: 30. januar 2022

Postdoktor innen flerspråklighet
Søknadsfrist: 30. januar 2022

Driftstekniker - to stillinger
Søknadsfrist: 30. januar 2022

Driftsleder
Søknadsfrist: 30. januar 2022

Stipendiat i markedsføring og opplevelsesøkonomi
Søknadsfrist: 31. januar 2022

Studiekonsulent/-rådgiver
Søknadsfrist: 31. januar 2022

Utgravingsleder arkeologi
Søknadsfrist: 1. februar 2022

Feltarkeologer 2022
Søknadsfrist: 1. februar 2022

Feltleder 2022
Søknadsfrist: 1. februar 2022

Leder for handverkerteamet
Søknadsfrist: 1. februar 2022

Professor/Associate Professor in Pharmacology
Søknadsfrist: 2. februar 2022

For ansatte i UNN: Bistilling som førsteamanuensis II i medisin (immunologi)
Søknadsfrist: 2. februar 2022

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 3. februar 2022

Controller-/seniorrådgiver økonomi
Søknadsfrist: 3. februar 2022

Assisterende seksjonsleder
Søknadsfrist: 6. februar 2022

Instituttleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi (åremål)
Søknadsfrist: 6. februar 2022

Prosjektkoordinator Arctic Centre for sustainable energy (ARC)
Søknadsfrist: 6. februar 2022

PhD Fellow in 3D label-free microscopy
Søknadsfrist: 7. februar 2022

Postdoctoral Research Fellow in Haematopoietic Stem Cell Research
Søknadsfrist: 7. februar 2022

Rekrutteringsansvarlig
Søknadsfrist: 8. februar 2022

Stipendiat i numeriske værmodeller og ising på infrastruktur
Søknadsfrist: 8. februar 2022

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Registreringssentral for historiske data (RHD)
Søknadsfrist: 9. februar 2022

Stillinger innenfor lønnsområdet
Søknadsfrist: 9. februar 2022

Forsker II bistillinger i medisin prosjekt Consortium for Patient Centered Artificial Inteligence
Søknadsfrist: 10. februar 2022

PhD Fellow in Solid Earth Sciences
Søknadsfrist: 12. februar 2022

Førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling
Søknadsfrist: 15. februar 2022

Associate Professor in Biomedicine
Søknadsfrist: 16. februar 2022

PhD Fellow affiliated with the project "Novel Topical Treatment of Atopic Dermatitis"
Søknadsfrist: 20. februar 2022

Universitetslektorer (2-3 stykker) i landskapsarkitektur (20 og 30 prosent)
Søknadsfrist: 23. februar 2022

Stipendiat i rettsvitenskap - EU/EØS-rett og trygderett
Søknadsfrist: 27. februar 2022

Stipendiat i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 27. februar 2022

Stipendiat i rettsvitenskap - same- og urfolksrett
Søknadsfrist: 27. februar 2022

Feltledere og arkeologer 2022
Søknadsfrist: 1. august 2022Alle ordinære stillinger lyses ut på JobbnorgeLedige stillinger fra Euraxess:


Trainee- / internship-stillinger:


Exsitec traineeprogram 2022 - Konsulent
Trainee / internship Søknadsfrist: 28.02.2022

Exsitecs traineeprogram 2022 - Salg
Trainee / internship Søknadsfrist: 28.02.2022

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: