Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Studiesjef ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 12. desember 2018

Førsteamanuensis/førstelektor i elektronikk, fagretning innebygd elektronikk og digital signalbehandling
Søknadsfrist: 16. desember 2018

Stipendiat i “Global klimaendringseffekt og assosiert miljø risikovurdering”
Søknadsfrist: 16. desember 2018

PhD Candidate at The Genomics Support Centre Tromsø (GSCT)
Søknadsfrist: 16. desember 2018

Rådgiver søkes til fast stilling ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i intensivsykepleie ved UiT
Søknadsfrist: 17. desember 2018

To stillinger som førstelektor/universitetslektor i norsk som andrespråk ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Postdoktor i kognitiv psykologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Seniorforsker i allmennmedisin ved UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Daglig leder / forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord, UiT Norges arktisk universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Driftstekniker ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Førsteamanuensis i sjømat og human ernæring ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Stipendiat i fagområdet medisinsk biologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Seniorrådgiver - internasjonale spørsmål ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 17. desember 2018

Førsteamanuensis i fiskeriteknologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 21. desember 2018

Fast stilling som førstekonsulent tilknyttet Tromsøundersøkelsen ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 26. desember 2018

Postdoctoral Research Fellow in Haematopoietic Stem Cell Research at UiT
Søknadsfrist: 26. desember 2018

Renholdsbetjent/renholder – To 100% stilling ledig ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for bygg og eiendom
Søknadsfrist: 26. desember 2018

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 1. januar 2019

Postdoctoral Research Fellow (3 years) in Multi-Sensor and Deep Learning for Large-Scale Remote Sen
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Research Fellow affiliated with the strategic project “Population Studies in the North” at UiT The Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Postdoktor i epidemiologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Uheldige hendelser på fastlegekontor i distriktskommuner» ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 2. januar 2019

PhD Candidate Position in Pharmaceutics at UiT The Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Fast stilling som overingeniør ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Stipendiat i vaksineutvikling og immunologi ved UiT Norges arktiske universitet, Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 2. januar 2019

Professor/Associate Professor in Palaeontology at UiT The Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 6. januar 2019

Postdoctoral Research Fellow (3 years) in Physics and Technology
Søknadsfrist: 6. januar 2019

Instituttleder ved Universitetsmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Søknadsfrist: 9. januar 2019

Professor/førsteamanuensis i klinisk odontologi, fagretning gerodontologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 11. januar 2019

Postdoctoral position at UiT The Arctic University of Norway, The Department of Clinical Dentistry
Søknadsfrist: 11. januar 2019

Universitetslektor II i klinisk odontologi, fagretning radiologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 11. januar 2019

PhD Candidate in Marine Geophysics -study of near-surface deformation across Arctic passive margins
Søknadsfrist: 13. januar 2019

PhD Candidate in Marine Geophysics -study of near-surface deformation across Arctic passive margins
Søknadsfrist: 13. januar 2019

PhD Candidate in statistics at the Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and
Søknadsfrist: 15. januar 2019

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i universitetspedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket
Søknadsfrist: 18. januar 2019

Tre stipendiat i arktisk marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 20. januar 2019

Stipendiat i samisk litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 23. januar 2019

PhD Candidate in environmental archaeology at UiT The arctic University of Norway, Tromsø University Museum
Søknadsfrist: 1. februar 2019Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Trainee-stillinger:
Trainee Søknadsfrist: 31.12.2018

Trainee Søknadsfrist: 15.01.2019

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Oxford Research søker samfunnøkonom
Ekstern Søknadsfrist: 14.12.2018

Seminarlederstilling som seminarleder for SVF-3004/5 Kvantitativ metode
Midlertidig Søknadsfrist: 14.12.2018

Samiskspråklig kommunikasjonskonsulent/styresekretær
Ekstern Søknadsfrist: 21.12.2018

Vil du bli med og utfordre dagens forsikringsmarked?
Midlertidig Søknadsfrist: 21.12.2018

Vernepleier søkes
Ekstern Søknadsfrist: 23.12.2018

Romssa giellariššu: bargovejolašvuohta sámegielat studeanttaide
Andre Søknadsfrist: 31.12.2018