Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Avdelings-/overingeniør tilknyttet Aurora Centre DYNAMO
Søknadsfrist: 19. september 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sosialt arbeid, barnevern eller familieterapi
Søknadsfrist: 19. september 2021

Professor/Associate Professor in medicinal chemistry/bioanalytical chemistry
Søknadsfrist: 19. september 2021

Postdoctoral Research Fellow in biostatistics: Social transmission of biomarkers, lifestyle and health
Søknadsfrist: 19. september 2021

Seniorrådgiver/rådgiver økonomi (vikariat)
Søknadsfrist: 20. september 2021

Studieadministrativ koordinator (rådgiver/seniorrådgiver)
Søknadsfrist: 25. september 2021

Rådgiver/seniorrådgiver innen personal- og organisasjonsutvikling
Søknadsfrist: 25. september 2021

Postdoctoral Research Fellow in Translational Cardiovascular Research
Søknadsfrist: 26. september 2021

Seniorrådgiver/rådgiver i Stab
Søknadsfrist: 26. september 2021

Rådgiver for internasjonal mobilitet
Søknadsfrist: 26. september 2021

Stipendiat innen fjernmåling for sporing av bulklast
Søknadsfrist: 28. september 2021

Grafisk designer
Søknadsfrist: 28. september 2021

Rådgiver/seniorrådgiver innen ekstern finansiering av prosjekter
Søknadsfrist: 28. september 2021

Postdoctoral Fellow on Arctic zooplankton species and their environmental tolerance limits
Søknadsfrist: 30. september 2021

Postdoktor i prosjektet "Multilectal Literacy in Education"
Søknadsfrist: 30. september 2021

Stipendiat i intensivsykepleie
Søknadsfrist: 30. september 2021

Førsteamanuensis i økologisk parasittologi
Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Stipendiat innen psykisk helse hos barn og unge
Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Viserektor for Sør-Troms og Nordland
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Førstelektor/universitetslektor i elkraftrelaterte fag
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Økonomirådgiver/prosjektøkonom - to stillinger
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

IT-arkitekt
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Tjenesteansvarlig for avdelingens interne/eksterne samarbeidspartnere
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Postdoctoral fellow in molecular epidemiology
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

20 % stilling som universitetslektor II / førsteamanuensis II i medisin (urologi)
Søknadsfrist: 4. oktober 2021

Rådgiver/førstekonsulent - ansvarlig for studentrekruttering
Søknadsfrist: 6. oktober 2021

Studierådgiver/studiekonsulent
Søknadsfrist: 10. oktober 2021

PhD Fellow within Cultivability of Marine Microbiomes
Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Stipendiat i gastrokirurgi (klinisk beslutningsstøtte og kunstig intelligens)
Søknadsfrist: 14. oktober 2021Alle ordinære stillinger lyses ut på JobbnorgeLedige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee- / internship-stillinger:
Trainee / internship Søknadsfrist: 14.10.2021

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Studentmedarbeidere UiT infoskranke
Deltidsjobb Søknadsfrist: 20.09.2021

50% stilling som lokal brukerstøtte ved Vervarslinga i Nord-Norge, Tromsø
Midlertidig Søknadsfrist: 21.09.2021

Til studenter på barnehagelære
Midlertidig Søknadsfrist: 30.09.2021

Tilkallingsvikarer ved Breivang vgs søkes
Midlertidig Søknadsfrist: 30.09.2021

Forskningsassistent - transkripsjon
Andre Søknadsfrist: 01.10.2021

Jusshjelpa i Nord-Norge søker seks nye medarbeidere i deltidsstillinger med oppstart i januar 2022
Midlertidig Søknadsfrist: 24.10.2021