Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Postdoctoral Research Fellow in in passive seismic imaging
Søknadsfrist: 15. oktober 2019

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 15. oktober 2019

Prosjektkoordinator tilknyttet prosjekt CHOCO ved Institutt for kjemi
Søknadsfrist: 16. oktober 2019

Rådgiver innen forsknings- og studieadministrasjon
Søknadsfrist: 17. oktober 2019

Avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 17. oktober 2019

PhD Position in Evolutionary Marine Genomics
Søknadsfrist: 17. oktober 2019

Innkjøpsrådgiver, fast 100 % stilling
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

1 års vikariat og 1 års engasjement som innkjøpsrådgiver,100 % stilling
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Førstekonsulent/rådgiver innen forskerutdanning
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

PhD Fellow in Clinical Bioinformatics
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Overingeniør/senioringeniør, ITA/SDF Systemadministrator HPC
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 20. oktober 2019

Førsteamanuensis og førstelektor/universitetslektor ved RKBU Nord
Søknadsfrist: 21. oktober 2019

Professor/førsteamanuensis i fysioterapi
Søknadsfrist: 22. oktober 2019

Førstekonsulent, vikariat
Søknadsfrist: 22. oktober 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i elektro/ automasjon
Søknadsfrist: 23. oktober 2019

Seniorrådgiver/rådgiver
Søknadsfrist: 24. oktober 2019

Avdelingsingeniør i laboratorium for mikrobiologi og mikrobiell økologi
Søknadsfrist: 27. oktober 2019

Studieleder
Søknadsfrist: 27. oktober 2019

Forskningsleder for Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).
Søknadsfrist: 27. oktober 2019

1-2 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 29. oktober 2019

Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 29. oktober 2019

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi/prosjektøkonomi
Søknadsfrist: 29. oktober 2019

Universitetslektor i sosiologi
Søknadsfrist: 30. oktober 2019

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor/ høgskolelærer innenfor fagområdet vernepleie
Søknadsfrist: 30. oktober 2019

Stipendiat sekvensering og fylogenetiske analyser av marine organismer
Søknadsfrist: 30. oktober 2019

Professor/førsteamanuensis i biostatistikk
Søknadsfrist: 31. oktober 2019

Professor/førsteamanunensis i RAS-biologi
Søknadsfrist: 1. november 2019

Professor/førsteamanuensis i markeds- og produktutvikling av marine produkter
Søknadsfrist: 1. november 2019

Førstelektor/universitetslektor i norsk som andrespråk
Søknadsfrist: 1. november 2019

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i samfunnssikkerhet og miljø ved ITS/NT-fak
Søknadsfrist: 1. november 2019

PhD Candidate in Marine Geology/Sedimentology
Søknadsfrist: 1. november 2019

Rådgiver/førstekonsulent ved campusadministrasjonen i Alta
Søknadsfrist: 1. november 2019

Seniorrådgiver ved campusadministrasjonen i Alta
Søknadsfrist: 1. november 2019

Professor/førsteamanuensis i samtidskunst – inntil to åremålsstillinger
Søknadsfrist: 3. november 2019

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor ved Bachelorstudiet i internasjonal beredskap
Søknadsfrist: 3. november 2019

Professor/ førsteamanuensis ved Bachelorstudiet i internasjonal beredskap
Søknadsfrist: 3. november 2019

Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi
Søknadsfrist: 3. november 2019

Postdoctoral Research Fellow in machine learning for oncological image analysis
Søknadsfrist: 21. november 2019

Stipendiat i rettsvitenskap, same- og urfolksrett
Søknadsfrist: 23. november 2019Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Trainee-stillinger:
Trainee / internship Søknadsfrist: 15.10.2019

Trainee / internship Søknadsfrist: 20.10.2019

Trainee / internship Søknadsfrist: 27.10.2019

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Studentpraktikant - NHO Brussel
Ekstern Søknadsfrist: 15.10.2019

Laboratorieingeniør Forskning
Ekstern Søknadsfrist: 16.10.2019

PhD-stipendiat i kulturforståelse, Finnmarkssykehuset
Stipendiat Søknadsfrist: 20.10.2019

Ledig stilling i Norinnova AS.
Midlertidig Søknadsfrist: 30.10.2019

Talented Tour Guides for Northern Norway Travel
Ekstern Søknadsfrist: 31.10.2019