Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Seniorrådgiver/rådgiver (fortrinnsvis jurist) ved Regionaletisk komité
Søknadsfrist: 23. januar 2018

Universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 23. januar 2018

Tre prosjektlederstillinger - Avdeling for bygg og eiendom
Søknadsfrist: 23. januar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 23. januar 2018

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk ved Fakultet for humaniora, samfunnvitenskap og lærerutdanning, UiT
Søknadsfrist: 25. januar 2018

Universitetslektor i praktisk innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 25. januar 2018

Stipendiat i foretaksstrategi ved UiT Norges arktiske universitet, Handelshøgskolen
Søknadsfrist: 31. januar 2018

Professor/førsteamanuensis i helsefag ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 31. januar 2018

Universitetslektor i historie/historiedidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 31. januar 2018

Universitetslektor i metode for økonomer ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Handelshøgskolen
Søknadsfrist: 31. januar 2018

Professor/førsteamanuensis i klinisk odontologi, fagretning kariologi
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Postdoctoral Fellow on Indigenous Citizenship and Education
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Stipendiat tilhørende forskningsgruppen "Mangfold og marginalisering" ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Stipendiat i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. februar 2018

Tre stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 2. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 5. februar 2018

Rådgiver innen økonomi og regnskap
Søknadsfrist: 5. februar 2018

PhD Candidate position in Pharmaceutics at the Faculty of Health Sciences, UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 8. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i barn og unges psykiske helse ved UiT, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
Søknadsfrist: 8. februar 2018

Avdelingsingeniør/overingeniør innen elektronikk og data
Søknadsfrist: 13. februar 2018

Researcher (Norwegian occupation code 1109) in Cell Biology/Virology
Søknadsfrist: 13. februar 2018

Postdoctoral Fellow in Molecular Biology
Søknadsfrist: 13. februar 2018

Associate professor in religious studies (with a focus on indigenous religions)
Søknadsfrist: 14. februar 2018

PhD Research Fellowship in artistic research - Music or Visual Art - at UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 15. februar 2018

Postdoctoral Fellow in Computational Catalysis
Søknadsfrist: 18. februar 2018

Stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kroppsopplevelse og psykomotorisk fysioterapi”
Søknadsfrist: 20. februar 2018

PhD Candidate in bibliometrics
Søknadsfrist: 20. februar 2018

Postdoctoral Research Fellow: Opto-Chemical Sensing and Spectroscopy for Trace Gas Monitoring at UiT the Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 4. mars 2018

Stipendiat for candidatus medicinae med Forskerlinjen i medisin
Søknadsfrist: 27. mars 2018Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:Trainee-stillinger:
Trainee Søknadsfrist: 01.04.2018

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:Skip to main content