Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Prosjektmedarbeider
Søknadsfrist: 30. januar 2021

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Researcher in Computer science - "Privacy-preserving analytics"
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Feltarkeologer og feltledere
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Førsteamanuensis i fiskebiologi
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i fysioterapi
Søknadsfrist: 31. januar 2021

PhD fellow in Fishing Technology and Innovation
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Prosjektleder for utvikling av akademisk skriving
Søknadsfrist: 31. januar 2021

Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i samfunnssikkerhet
Søknadsfrist: 4. februar 2021

PhD candidate on the marine biodegradation of polymers used for fishing gear
Søknadsfrist: 7. februar 2021

Universitetslektor i apotekfarmasi/praksisrelaterte emner
Søknadsfrist: 7. februar 2021

Professor/førsteamanuensis i vurdering av fiskebestander
Søknadsfrist: 7. februar 2021

PhD in fisheries innovation and development
Søknadsfrist: 7. februar 2021

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Bærekraftig klinisk odontologisk praksis»
Søknadsfrist: 7. februar 2021

Rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 9. februar 2021

Stipendiat i paramedisin
Søknadsfrist: 12. februar 2021

Stipendiatstillinger innen ernæring i tidlig liv og stress i tidlig liv
Søknadsfrist: 14. februar 2021

Stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet prosjektet Children’s right to health
Søknadsfrist: 14. februar 2021

Rådgiver innen økonomi
Søknadsfrist: 14. februar 2021

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi
Søknadsfrist: 14. februar 2021

Postdoctoral Position (in 3D label-free nanoscopy and correlative microscopy of living cells in Tematisk Stasinger project Virtual Stain
Søknadsfrist: 16. februar 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sosialt arbeid/barnevern
Søknadsfrist: 17. februar 2021

Systemansvarlig 
Søknadsfrist: 17. februar 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i barnevern/sosialt arbeid
Søknadsfrist: 17. februar 2021

Husholdleder og husholdbestyrer ved Skibotn feltstasjon
Søknadsfrist: 18. februar 2021

Økonomirådgiver - controller
Søknadsfrist: 18. februar 2021

Professor/førsteamanuensis i marin biokjemi
Søknadsfrist: 21. februar 2021

Samisk språkkonsulent/rådgiver
Søknadsfrist: 21. februar 2021

Postdoctoral Research Fellow in complex networks and/or Bayesian inference
Søknadsfrist: 24. februar 2021

Overingeniør/senioringeniør i Alge Genomikk og Marin Mikrobiomer
Søknadsfrist: 28. februar 2021

PhD fellow in Computer Science – Cyber security
Søknadsfrist: 30. april 2021Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: