Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Universitetslektor / førsteamanuensis innen veg- og anleggstekniske fag
Søknadsfrist: 5. april 2020

Stipendiat i etikk ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Søknadsfrist: 5. april 2020

Førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring
Søknadsfrist: 5. april 2020

4 positions as Postdoctoral Research Fellow/Researcher in Multilingualism
Søknadsfrist: 8. april 2020

PhD Fellow in Computer Science - Energy Informatics
Søknadsfrist: 8. april 2020

HMS-rådgiver
Søknadsfrist: 13. april 2020

Førsteamanunensis/førstelektor/universitetslektor (vikariat) i rytmisk vokal
Søknadsfrist: 14. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor (vikariat) i drama og teater
Søknadsfrist: 14. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i musikk
Søknadsfrist: 14. april 2020

Rådgiver innenfor utdanningsadministrasjon
Søknadsfrist: 14. april 2020

Staff/Head Engineer Position
Søknadsfrist: 14. april 2020

Stipendiatstillinger innen ernæring i tidlig liv og stress i tidlig liv
Søknadsfrist: 15. april 2020

Associate Professor in Work and Organizational Psychology
Søknadsfrist: 15. april 2020

Rådgiver/seniorrådgiver (fortrinnsvis jurist) ved Regional forskningsetisk komité
Søknadsfrist: 15. april 2020

Postdoctoral Research Fellow in Religious Studies
Søknadsfrist: 15. april 2020

Two positions as Postdoctoral Research Fellow in Science and Technology Studies
Søknadsfrist: 15. april 2020

Rådgiver/seniorrådgiver for REK-portalen - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Søknadsfrist: 16. april 2020

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 16. april 2020

3-årig vikariat som overingeniør/avdelingsingeniør
Søknadsfrist: 16. april 2020

Postdoktor i biologisk oseanografi
Søknadsfrist: 17. april 2020

Rådgiver/seniorådgiver innen ekstern forskningsfinansiering
Søknadsfrist: 17. april 2020

Professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap
Søknadsfrist: 17. april 2020

20 % bistilling som praksiskoordinator psykologi (for ansatte med hovedstilling ved UNN, BUPA)
Søknadsfrist: 17. april 2020

10 % bistilling som praksiskoordinator psykologi (for ansatte med hovedstilling ved UNN, VPP)
Søknadsfrist: 17. april 2020

Høgskolelærer II/universitetslektor II ved Bioingeniørutdanningen (for ansatte ved UNN)
Søknadsfrist: 19. april 2020

Professor/Associate Professor in cognitive psychology
Søknadsfrist: 19. april 2020

Chief Theoretical Knowledge Instructor (CTKI) ved trafikkflygerutdanninga på Bardufoss
Søknadsfrist: 19. april 2020

Chief Flight Instructor (CFI) ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss
Søknadsfrist: 19. april 2020

PhD Fellow in Clastic Sedimentology - effects of tectonic and climatic forcing in rift basin sequences
Søknadsfrist: 19. april 2020

Førsteamanuensis/førstelektor i idrett
Søknadsfrist: 19. april 2020

Studieleder ved bachelorutdanningen i fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 20. april 2020

Stipendiatstilling i samfunnsvitenskap tilknyttet nytt senter for fornybar energi og CO2-håndtering
Søknadsfrist: 20. april 2020

Universitetslektor innen revisjon
Søknadsfrist: 20. april 2020

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Female Football Centre" ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 20. april 2020

Universitetslektor/førstelektor i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 20. april 2020

Postdoctoral position in the role of extracellular vesicles in venous thromboembolis
Søknadsfrist: 20. april 2020

Lærling i fotograffaget
Søknadsfrist: 20. april 2020

Avdelingsingeniør/Overingeniør
Søknadsfrist: 22. april 2020

Ledig stilling som studiekonsulent ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 24. april 2020

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 25. april 2020

Rådgiver forskerutdanning
Søknadsfrist: 26. april 2020

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 26. april 2020

To saksbehandlere knyttet til rekruttering – ett års vikariater
Søknadsfrist: 26. april 2020

Ledig stilling ved Avdeling for IT innen digitalt læringsmiljø
Søknadsfrist: 26. april 2020

Professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin
Søknadsfrist: 30. april 2020

Postdoctoral Research Fellow in Cognitive Neuroscience
Søknadsfrist: 30. april 2020

Stipendiat i prosjektet "Pustemekanismer og kognisjon i ulike faser i livsløpet"
Søknadsfrist: 30. april 2020

Professor/Associate Professor in personality psychology
Søknadsfrist: 30. april 2020

Researcher at the project Develoment of immuno-PET tracers for lung cancer
Søknadsfrist: 30. april 2020

Førsteamanuensis (50 %) i pedodonti
Søknadsfrist: 30. april 2020

Researcher position on the role of miRNAs in venous thromboembolism
Søknadsfrist: 30. april 2020

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 3. mai 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 3. mai 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie, Harstad
Søknadsfrist: 3. mai 2020

Universitetslektor i fysioterapi
Søknadsfrist: 3. mai 2020

Høgskolelærer i ergoterapi, vikariat
Søknadsfrist: 3. mai 2020

Professor/Associate Professor in the Cognitive Neuroscience of Bilingualism
Søknadsfrist: 11. mai 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 18. mai 2020

Stipendiat innen bærekraftig konsum
Søknadsfrist: 1. juli 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess