Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Postdoktor i mikroalgebiologi/bioprospektering med Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 24. juli 2017

Forskningsadministrativ rådgiver
Søknadsfrist: 25. juli 2017

Avdelingsingeniør/overingeniør
Søknadsfrist: 25. juli 2017

Forskningstekniker, bygg- og anleggsfag
Søknadsfrist: 26. juli 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet den Norske vankomycinresistente enterokokk studien
Søknadsfrist: 28. juli 2017

Stipendiat i lingvistikk
Søknadsfrist: 28. juli 2017

Postdoctoral Research Fellow in Computational Psychiatry
Søknadsfrist: 31. juli 2017

Stipendiater i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. august 2017

PhD Candidate in geophysics (sea ice dynamics and data analysis)
Søknadsfrist: 1. august 2017

Førstekonsulent/rådgiver
Søknadsfrist: 1. august 2017

PhD Candidate in geodynamics (isostasy and flexure of the lithosphere)
Søknadsfrist: 1. august 2017

Kommunikasjonsrådgiver «Arven etter Nansen» – treårig prosjektstilling
Søknadsfrist: 1. august 2017

Stipendiat i plantebiologi / biokjemi / molekylær bioteknologi (st.nr 4020) Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 1. august 2017

Stipendiat i sjø-miljøvitenskap ved Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 2. august 2017

Stipendiat i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Søknadsfrist: 3. august 2017

Professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse
Søknadsfrist: 3. august 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet Ungdom og helse i Nord - UNGT.
Søknadsfrist: 6. august 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor
Søknadsfrist: 7. august 2017

Professor II/førsteamanuensis II i IKT ved Fakultet for humaniora,samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 9. august 2017

Professor II i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Alta
Søknadsfrist: 9. august 2017

Stipendiat i “Risikovurdering av miljø og evaluering av vannkvalitet” ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet
Søknadsfrist: 10. august 2017

Postdoctoral Fellow in Translation Cancer Research at Department of Clinical Medicine (kopi)
Søknadsfrist: 10. august 2017

Stipendiatstillinger innen små-skala produksjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 13. august 2017

Professor / Førsteamanuensis innen industriell teknologi
Søknadsfrist: 13. august 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mekanikk og materiallære
Søknadsfrist: 13. august 2017

Avdelingsingeniør/overingeniør i Maskinlaboratoriet
Søknadsfrist: 13. august 2017

Vikariat som førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskningstjenester
Søknadsfrist: 13. august 2017

Undervisnings-/instruktørstilling i maritime fag
Søknadsfrist: 13. august 2017

Stipendiat til fagområdet autonome maritime operasjoner og kunstig intelligens
Søknadsfrist: 13. august 2017

Research Assistant position at the Faculty of Science and Technology, Department of Engineering and
Søknadsfrist: 13. august 2017

Rådgiver (jurist) ved studieseksjonen ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 15. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiatstilling i samfunnsvitenskap «Spatial Inequalities in Education»
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat pedagogisk filosofi
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i samfunnsvitenskap, Arktisk byutvikling i spennet mellom klimautfordringer og vekst
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat innenfor temaet demokratibygging, medborgerskap og likestilling som tema i skolen
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i naturfagdidaktikk
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet” The ALM-field, digitalization and the public sphere (ALMPUB)”
Søknadsfrist: 18. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Archaeology
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i etikk ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i teologi/religionsfilosofi
Søknadsfrist: 18. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Indigenous Citizenship and Education
Søknadsfrist: 18. august 2017

PhD Candidate in Marine geology at the Faculty of Science and Technology, Department of Geosciences
Søknadsfrist: 18. august 2017

Postdoktor i samtidsarkeologi/kritiske kulturarvstudier
Søknadsfrist: 18. august 2017

Pedagogisk seniorrådgiver ved Norgesuniversitetet - digitalisering i høyere utdanning
Søknadsfrist: 20. august 2017

Rådgiver – digitalisering i høyere utdanning
Søknadsfrist: 20. august 2017

Førsteamanuensis i polar kulturvitenskap/daglig leder ved Polarmuseet - vikariat for fire år
Søknadsfrist: 20. august 2017

Avdelingsingeniør/overingeniør tilknyttet Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 20. august 2017

Postdoctoral Fellow in Marine Microbial Ecology/Bioinformatics
Søknadsfrist: 25. august 2017

Postdoctoral Research Fellow in Machine Learning
Søknadsfrist: 27. august 2017

Professor II i samfunnsfagdidaktikk
Søknadsfrist: 28. august 2017

PhD Candidate in Quaternary geology/palaeoclimate
Søknadsfrist: 1. september 2017

Accountable Manager / Seksjonssjef ved trafikkflygerutdanningen
Søknadsfrist: 1. september 2017

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 28. september 2017

Professor/Associate Professor in Health Professions Education Research
Søknadsfrist: 29. september 2017Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

CB – Qualifications Assistant
Midlertidig Søknadsfrist: 27.07.2017

MD – Business Development and International Sales
Midlertidig Søknadsfrist: 27.07.2017

ISPO – International Recruitment Assistant
Midlertidig Søknadsfrist: 27.07.2017

CB – Marketing and Administration Role
Midlertidig Søknadsfrist: 27.07.2017

AM - Marketing intern
Midlertidig Søknadsfrist: 27.07.2017

Oceans Research Internship
Ekstern Søknadsfrist: 31.07.2017

Digital marketing intern for Mimoza99
Ekstern Søknadsfrist: 01.08.2017

Content Marketing Intern for Samlino.no | Lisboa, Portugal
Ekstern Søknadsfrist: 01.08.2017Skip to main content