Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Postdoctoral Fellow for Tenure track position in genetics at The Norwegian College of Fishery Science
Søknadsfrist: 31. mai 2017

PhD Candidate in Optical Nanoscopy
Søknadsfrist: 31. mai 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie, UiT i Hammerfest
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Skrøpelig og gammel hver dag? En kvalitativ, langsgående studie av hverdagen til aleneboende, skrøpelige eldre"
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Professor / associate professor in Computer Science
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Professor / associate professor in Computer Science
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Førstekonsulent i regnskapsseksjonen
Søknadsfrist: 1. juni 2017

10% høyskolelærer/universitetslektor kombinert stilling
Søknadsfrist: 1. juni 2017

10% bistilling som høyskolelærer II/universitetslektor II
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Professor/førsteamanuensis i avanserte maritime fartøyoperasjoner
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Pedagogisk rådgiver / seniorrådgiver - digitalisering i høyere utdanning
Søknadsfrist: 1. juni 2017

Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi (åremål for 4 år)
Søknadsfrist: 4. juni 2017

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 4. juni 2017

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 4. juni 2017

Universitetslektor i pedagogisk veiledning i helsefag
Søknadsfrist: 5. juni 2017

Professor/førsteamanuensis i helsefag eller samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 14. juni 2017

Universitetslektor i sykepleie, 60 % vikariat, UiT i Narvik
Søknadsfrist: 14. juni 2017

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor vernepleie
Søknadsfrist: 20. juni 2017

Universitetslektor vernepleie
Søknadsfrist: 20. juni 2017

Stipendiat i Anvendt Teoretisk Kjemi (Enzymatisk Katalyse)
Søknadsfrist: 25. juni 2017

Stipendiat i lingvistikk
Søknadsfrist: 27. juni 2017

Postdoctoral Research Fellow in Computational Psychiatry
Søknadsfrist: 31. juli 2017

Stipendiater i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. august 2017

Stipendiat i teologi/religionsfilosofi
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i etikk ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 18. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet” The ALM-field, digitalization and the public sphere (ALMPUB)”
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i naturfagdidaktikk
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat innenfor temaet demokratibygging, medborgerskap og likestilling som tema i skolen
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat i samfunnsvitenskap, Arktisk byutvikling i spennet mellom klimautfordringer og vekst
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiat pedagogisk filosofi
Søknadsfrist: 18. august 2017

Stipendiatstilling i samfunnsvitenskap «Spatial Inequalities in Education»
Søknadsfrist: 18. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Archaeology
Søknadsfrist: 18. august 2017

Doctoral Research Fellowship in Indigenous Citizenship and Education
Søknadsfrist: 18. august 2017Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:

UiT Internship hos JM Hansen
Søknadsfrist: 14.06.2017Trainee-stillinger:
Trainee Søknadsfrist: 31.05.2017

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Troms Kraft Nett AS søker ingeniørstudent til sommeren 2017
Sommerjobb Søknadsfrist: 31.05.2017

Pharmacovigilance (PV) Associate (m/f) – Scandinavian Languages Speakers
Ekstern Søknadsfrist: 31.05.2017

Transkripsjon
Sommerjobb Søknadsfrist: 01.06.2017

Miljø- og myndighetskoordinator
Ekstern Søknadsfrist: 06.06.2017

Content Marketing Intern for Samlino.no
Ekstern Søknadsfrist: 15.06.2017

Gjesteforskerstillinger ved NIOM i 2018
Ekstern Søknadsfrist: 20.06.2017

Lødingen kommune har ledig 2 stillinger som sykepleier
Ekstern Søknadsfrist: 20.06.2017Skip to main content