Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Postdoctoral Research Fellow in machine learning for oncological image analysis
Søknadsfrist: 21. november 2019

PhD Candidate in medical biology
Søknadsfrist: 21. november 2019

Stipendiat i rettsvitenskap, same- og urfolksrett
Søknadsfrist: 23. november 2019

Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi
Søknadsfrist: 24. november 2019

Seniorrådgiver/rådgiver tilknyttet stab
Søknadsfrist: 24. november 2019

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 24. november 2019

Seniorrådgiver/rådgiver
Søknadsfrist: 24. november 2019

Vikariat som økonomi- og eiendomskoordinator
Søknadsfrist: 24. november 2019

Associate professor in Marine Microbial Biotechnology and Bioprospecting
Søknadsfrist: 28. november 2019

Rådgiver/seniorrådgiver innen HR-analyse og rapportering, fast stilling - annen gangs utlysning
Søknadsfrist: 28. november 2019

Postdoctoral Research Fellow on the project KLEB - GAP at Department of Medical Biology
Søknadsfrist: 29. november 2019

Postdoctoral Research Fellow on the project KLEB-GAP at the Norwegian Veterniary Institute
Søknadsfrist: 29. november 2019

To faste stilinger som økonomirådgiver/seniorrådgiver innenfor prosjektøkonomi
Søknadsfrist: 29. november 2019

Museumsrådgiver
Søknadsfrist: 30. november 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i aldring og geriatrisk helsearbeid
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Seniorrådgiver/rådgiver personal og organisasjonsutvikling
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent lederstøtte HSL
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent, lederstøtte ILP
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Seniorrådgiver økonomistyring
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Førstekonsulent økonomi og regnskap
Søknadsfrist: 1. desember 2019

Rådgiver/førstekonsulent dokumentasjonsforvaltning
Søknadsfrist: 2. desember 2019

Senioringeniør/overingeniør/ingeniør
Søknadsfrist: 4. desember 2019

Studiekonsulent ved seksjon for forskning, utdanning og formidling
Søknadsfrist: 4. desember 2019

Universitetslektor i sosialpedagogikk / pedagogikk
Søknadsfrist: 8. desember 2019

PhD Candidate in Reconstructions of past bottom current activity and oceanography in the Nordic Sea
Søknadsfrist: 9. desember 2019

Professor/førsteamanuensis i musikkpedagogikk og hørelære
Søknadsfrist: 10. desember 2019

Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for regnskap
Søknadsfrist: 10. desember 2019

PhD Candidate affiliated with the project "Female Football Centre"
Søknadsfrist: 11. desember 2019

PhD candidate in cancer epidemiology and biostatistics
Søknadsfrist: 11. desember 2019

Universitetslektor i ernæring, vikariat for perioden 01.01.2020-31.12.2022
Søknadsfrist: 11. desember 2019

PhD candidate on the project "Role of complement factors on the risk of venous thromboembolism"
Søknadsfrist: 11. desember 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 15. desember 2019

Postdoctoral Fellow in Optical Remote Sensing for Biochemical Water Quality Parameter Retrieval
Søknadsfrist: 17. desember 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Den norske eldrebefolkningens orale helse"
Søknadsfrist: 2. januar 2020

Instituttleder ved Institutt for elektroteknologi
Søknadsfrist: 17. januar 2020

Professor/førsteamanuensis i mikroalger
Søknadsfrist: 31. januar 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee- / internship-stillinger:
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: