Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i anestesisykepleie ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 31. mars 2017

Stipendiat innen beregning/teoretisk kjemi (Tetthetsfunksjonalsteori med Multiwavelets) ved Institutt for kjemi, UiT-Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 1. april 2017

Avdelingsingeniør/overingeniør (100%) ved forskningsgruppe Infeksjonsbiologi
Søknadsfrist: 1. april 2017

1-2 PhD Candidates in Computer Science
Søknadsfrist: 3. april 2017

Vikar som førsteamanuensis/universitetslektor i ernæring ved Institutt for samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 3. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse, UiT i Alta
Søknadsfrist: 4. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i prosjektledelse
Søknadsfrist: 4. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsøkonomi
Søknadsfrist: 4. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikk og statistikk ved Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Søknadsfrist: 6. april 2017

Toårig vikariat som førstekonsulent i studieadministrasjonen ved Institutt for sosiologi, statsvitskap og samfunnsplanlegging
Søknadsfrist: 6. april 2017

Universitetslektor i kvensk/finsk språkvitenskap
Søknadsfrist: 6. april 2017

Postdoctoral Research Fellow in medical microbiology
Søknadsfrist: 6. april 2017

Førsteamanuensis/professor i statistisk økologi
Søknadsfrist: 6. april 2017

Universitetslektor i medisinsk biokjemi og medisinsk laboratorieteknologi (vikariat) ved bioingeniørutdanningen
Søknadsfrist: 6. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i veiledningspedagogikk
Søknadsfrist: 6. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i engelsk, UiT i Alta
Søknadsfrist: 6. april 2017

Rådgiver/ seniorrådgiver ved Seksjon for internasjonalisering
Søknadsfrist: 7. april 2017

Overingeniør innen marin bioprospektering
Søknadsfrist: 7. april 2017

IT-medarbeider i Seksjon for grunntjenester
Søknadsfrist: 7. april 2017

Rådgiver studieadministrasjon
Søknadsfrist: 7. april 2017

Research Fellow
Søknadsfrist: 7. april 2017

PhD Candidate in satellite remote sensing for ecological studies
Søknadsfrist: 7. april 2017

Informasjonssikkerhetsrådgiver/ jurist
Søknadsfrist: 7. april 2017

Stipendiat i «Experiential Marketing»
Søknadsfrist: 7. april 2017

Lulesamisk lingvist/språkmedarbeidar ved Institutt for språk og kultur (ISK) - vikariat fram til 31.10.2018
Søknadsfrist: 9. april 2017

Stipendiat tilkn. prosjektet Tverrprofesjonell læring for utvikling av profesjonell kompetanse innen omsorg og behandling ved rus og psykiske lidelser
Søknadsfrist: 10. april 2017

Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap
Søknadsfrist: 10. april 2017

3-årig engasjement som webprogrammerar ved Institutt for språk og kultur (ISK)
Søknadsfrist: 10. april 2017

Vikariat som førstekonsulent (studie) for grunnskolelærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Søknadsfrist: 10. april 2017

Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsledelse
Søknadsfrist: 11. april 2017

Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk
Søknadsfrist: 11. april 2017

To vikariater som førstelektor/universitetslektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Søknadsfrist: 11. april 2017

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor i utdanningsledelse
Søknadsfrist: 11. april 2017

Stipendiat i sykepleie, forskningsgruppe Liv og Livsmot
Søknadsfrist: 11. april 2017

PhD Candidate at the K. G. Jebsen Centre for the Law of the Sea
Søknadsfrist: 12. april 2017

Eksamensleder ved Avdeling for utdanning, Seksjon for studiekvalitet
Søknadsfrist: 17. april 2017

Postdoktor i mikrobiell økologi / molekylær bioinformatikk
Søknadsfrist: 17. april 2017

Toårig engasjement som forsker i arkeologi ved Tromsø Museum
Søknadsfrist: 17. april 2017

Universitetslektor i pedagogikk - vikariat
Søknadsfrist: 18. april 2017

Universitetslektor i pedagogikk - vikariat
Søknadsfrist: 18. april 2017

Professor i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 18. april 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk
Søknadsfrist: 18. april 2017

Postdoctoral Fellow in Organometallic Catalysis (Catalyst Development)
Søknadsfrist: 20. april 2017

Stipendiat norskdidaktikk ved , Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø
Søknadsfrist: 20. april 2017

Professor / førsteamanuensis i marin botanikk
Søknadsfrist: 21. april 2017

PhD Candidate in the area of Space Physics
Søknadsfrist: 23. april 2017

Professor/førsteamanuensis i fiskeimmunologi ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 30. april 2017

Professor/førsteamanuensis i biologi med fokus på fôr, ernæring og vekst hos fisk ved ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 30. april 2017

Førsteamanuensis i fiskebiologi
Søknadsfrist: 30. april 2017

Førsteamanuensis i miljø- og ressursøkonomi ved Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 30. april 2017

Senior Scientist at Space Weather Centre at UiT - The Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 30. april 2017

Professor/førsteamanuensis i biologi med fokus på stress og velferd hos fisk ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 30. april 2017

Postdoctoral Fellow at the Faculty of Law, K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea
Søknadsfrist: 1. mai 2017

Stipendiat innen fleksibel og distribuert lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk i Alta
Søknadsfrist: 1. mai 2017

PhD Candidate in radar observations of the Moon, micrometeoroids, and space debris at UiT The Arctic University of Norway
Søknadsfrist: 1. mai 2017

Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi (åremål for 4 år)
Søknadsfrist: 4. juni 2017Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

KONSERNSJEFEN 2017
Sommerjobb Søknadsfrist: 31.03.2017

Tynset kirkelige fellesråd søker kantor!
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Accenture is looking for a Norwegian speaker to join our team as a Dispute and Credit Control Associate.
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Praktikantopphold ved ambassaden/FN-delegasjonen
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Accenture is looking for a Norwegian speaking recent graduate to join their team as a Procurement Operations Analyst.
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Salgs- og E-handelskonsulent hos Mystore.no
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Vikar for Office Manager hos Mystore.no
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Ambassaden i Aten søker praktikant
Ekstern Søknadsfrist: 31.03.2017

Doktorgradsstipendiat innen opplæring i ikke-tekniske ferdigheter (teamtrening) ved legeutdanningen i Hammerfest.
Stipendiat Søknadsfrist: 01.04.2017

Graduate 2017 - Engineer Platform Technology Geotechnics
Ekstern Søknadsfrist: 01.04.2017

LEDIG ENGASJEMENT SOM LOKALT ANSATT SAKSBEHANDLER VED NORGES AMBASSADE I WIEN
Ekstern Søknadsfrist: 01.04.2017

Bergsmarksetra ressurssenter søker faglig engasjert miljøterapeut
Ekstern Søknadsfrist: 01.04.2017

Bergsmarksetra ressurssenter søker engasjerte sommervikarer
Sommerjobb Søknadsfrist: 01.04.2017

Statoil Graduate Programme 2017
Ekstern Søknadsfrist: 01.04.2017

Internships i Gjensidige
Ekstern Søknadsfrist: 02.04.2017

Praktikanter søkes til ambassaden i Stockholm høsten 2017
Ekstern Søknadsfrist: 03.04.2017

Studentpraktikant ved ambassaden i Singapore høsten 2017
Ekstern Søknadsfrist: 03.04.2017

Tilkallingsvikarar i studentekspedisjonen HSL
Deltidsjobb Søknadsfrist: 04.04.2017

Aktivitetsleder/Sykepleier/Helsefagarbeider i Bø kommune
Ekstern Søknadsfrist: 05.04.2017

Internship hos Norges Sjømatråd 2017
Ekstern Søknadsfrist: 18.04.2017

Ledige undervisningsstillinger i Moskenes kommune
Ekstern Søknadsfrist: 20.04.2017

Ledige stillingar i Giske kommune
Ekstern Søknadsfrist: 21.04.2017

Doktorgradsstipendiat habilitering og e-helse
Stipendiat Søknadsfrist: 22.04.2017

ACT Internship Programme 2018
Andre Søknadsfrist: 30.04.2017

Content Marketing Intern for Samlino.no | Lisboa, Portugal
Ekstern Søknadsfrist: 30.04.2017

Praktikantstillinger i Finansdepartementet
Ekstern Søknadsfrist: 01.05.2017

Internship | Junior Sales & Room Supply Manager | Head
Ekstern Søknadsfrist: 01.05.2017

Internship | Junior Sales Manager | Head Office Rotterdam
Ekstern Søknadsfrist: 01.05.2017

Internship | Product Improvement and Customer Care Specialist| Head Office Rotterdam | Full-time
Ekstern Søknadsfrist: 01.05.2017

Internship | Promotion Coordinator | Head Office Rotterdam | Full-time
Ekstern Søknadsfrist: 01.05.2017Skip to main content