Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Seksjonsleder ved Studie- og forskningsseksjonen ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, UiT i Alta
Søknadsfrist: 23.01.2017

To stillinger som stipendiat i samtidsarkeologi
Søknadsfrist: 24.01.2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet "Personlig e-helse: Støtte endring av helseatferd med teknologi som kjenner deg", UiT i Narvik
Søknadsfrist: 24.01.2017

Stipendiat innen bioinformatikk ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi, UiT – Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 26.01.2017

Stipendiat i ferskvannsøkologi ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og Økonomi
Søknadsfrist: 31.01.2017

Professor/Associate Professor in Renewable Energy and Leader of Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC), Department of Physics and Technology
Søknadsfrist: 31.01.2017

PhD Candidate in Physical Oceanography/hydro-acoustic at the Faculty of Science and Technology, Centre of excellence CAGE, Department of Geosciences.
Søknadsfrist: 31.01.2017

Stipendiat i protein kjemi og strukturbiologi ved Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.
Søknadsfrist: 31.01.2017

Senterleder ved Senter for samiske studier (Sesam)
Søknadsfrist: 01.02.2017

Fotojournalist / produsent i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
Søknadsfrist: 05.02.2017

Førsteamanuensis/universitetslektor i nordisk litteratur
Søknadsfrist: 05.02.2017

Fire stillinger som IT-medarbeider i Seksjon for grunntjenester
Søknadsfrist: 05.02.2017

Fasilitator ved Ferdighets- og simuleringssenteret (FOSS)
Søknadsfrist: 05.02.2017

Økonomirådgiver/ -konsulent ved UiT i Narvik
Søknadsfrist: 05.02.2017

En fast stilling og svangerskapsvikariat som juridisk førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskningstjenester, Helsefak
Søknadsfrist: 06.02.2017

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 06.02.2017

Konsulent/førstekonsulent i studieseksjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - 1-årig vikariat
Søknadsfrist: 07.02.2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Diagnostisk betydning av hjerte- og lungelyder, Tromsø 7»
Søknadsfrist: 09.02.2017

Postdoktor i bioinformatikk ved Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi. UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 09.02.2017

Husholderassistent ved Skibotn feltstasjon - 50 % stilling
Søknadsfrist: 12.02.2017

Postdoktor i fiskeriforvaltning - beslutningsstøtte ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 15.02.2017

PhD position in marine bioprospecting at The Nowegian College of Fishery Science
Søknadsfrist: 16.02.2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysiologi ved Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 20.02.2017

Post doctoral research fellow in Computer Science at Department of Computer Science.
Søknadsfrist: 28.02.2017

Professor of History of Religions (with focus on indigenous religions) at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
Søknadsfrist: 03.03.2017Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Trainee-stillinger:
Trainee Søknadsfrist: 03.02.2017

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Vikariat som jurist/rådgiver
Ekstern Søknadsfrist: 27.01.2017

Junior Developer hos Play Magnus AS
Ekstern Søknadsfrist: 31.01.2017

Jobbe som tolk?
Ekstern Søknadsfrist: 31.01.2017

Vil du jobbe for en av Norges beste arbeidsplasser?
Ekstern Søknadsfrist: 05.02.2017

Markedsføringskonsulent
Ekstern Søknadsfrist: 19.02.2017

KUBE 2017 - sommerprosjekt for studenter
Sommerjobb Søknadsfrist: 28.02.2017Skip to main content