Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Stipendiat i kunstig intelligens og geometri ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag og forskningsgruppen Simuleringer.
Søknadsfrist: 23.10.2016

Stipendiat i vegetasjonsøkologi ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 23.10.2016

Stipendiat ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 23.10.2016

Forskerstilling med regionalt ansvar ved Institutt for helse- og omsorgsfag
Søknadsfrist: 25.10.2016

Universitetslektor/førstelektor/førsteamanuensis i sosialt arbeid/sosialpedagogisk arbeid, campus Alta
Søknadsfrist: 27.10.2016

Universitetslektor i akademisk skriving - 2-årig engasjement ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 27.10.2016

Postdoktor i biotiske interaksjoner ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 27.10.2016

Studiesjef ved det kunstfaglige fakultet
Søknadsfrist: 27.10.2016

Postdoctoral Fellow in Micropaleontology and Geochemistry at the Centre of Excellence CAGE, Department of Geology
Søknadsfrist: 31.10.2016

Postdoc Position in Mathematical Modeling of Infectious Disease Mechanisms
Søknadsfrist: 01.11.2016

Førsteamanuensis i rettsgenetikk
Søknadsfrist: 04.11.2016

Prosjektleder for rekruttering ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Søknadsfrist: 04.11.2016

Professor i epidemiologi og faglig leder av Tromsøundersøkelsen
Søknadsfrist: 04.11.2016

1 – 2 systemutviklere i Seksjon for systemutvikling og arkitektur
Søknadsfrist: 04.11.2016

3 stillinger som IT-medarbeidere i Seksjon for digitale forskningstjenester
Søknadsfrist: 04.11.2016

Professor i 20% stilling innen emnet Utviklingshemming ved Avdeling for vernepleie, Campus Harstad
Søknadsfrist: 07.11.2016

Postdoktor i feministisk kunstintervensjonsforskning
Søknadsfrist: 07.11.2016

Seksjonsleder ved Seksjon for systemutvikling og arkitektur, Avdeling for IT
Søknadsfrist: 07.11.2016

Two PhD Candidates in molecular cell biology at the Department of Medical Biology
Søknadsfrist: 08.11.2016

Stipendiat i ledelse ved Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 14.11.2016

Stipendiat i plantebiologi ved Institutt for arktisk og marin biologi
Søknadsfrist: 15.11.2016

Stipendiat innen bioteknologi (konvertering av marin biomasse) ved Norges fiskerihøgskole
Søknadsfrist: 15.11.2016

Stipendiat i sosiologi/samfunnsvitenskap ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
Søknadsfrist: 17.11.2016

Professor/ førsteamanuensis i epidemiologi og faglig leder av Biobanken
Søknadsfrist: 18.11.2016

Professor/førsteamanuensis i epidemiologi
Søknadsfrist: 18.11.2016

Tre stipendiatstillinger i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 21.11.2016

Stipendiatstilling i kulturdeltagelse ved avdeling for vernepleie, Campus Harstad
Søknadsfrist: 24.11.2016

To stipendiatstillinger ved avdeling for vernepleie, Campus Harstad
Søknadsfrist: 24.11.2016Internships:

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:Skip to main content