Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Stipendiat i læringsdesign og selvregulert læring i nettbaserte utdanninger
Søknadsfrist: 20. juni 2021

PhD Fellow in Machine Learning/Computer Vision
Søknadsfrist: 20. juni 2021

Two positions as PhD Fellow in Space Physics
Søknadsfrist: 20. juni 2021

Ledig stilling innen IT-brukerstøtte og sentral drift
Søknadsfrist: 20. juni 2021

Senioringeniør
Søknadsfrist: 20. juni 2021

Vikariat som prosjektkoordinator
Søknadsfrist: 20. juni 2021

Stipendiat i psykologi
Søknadsfrist: 22. juni 2021

Professor/Associate professor in applied mathematics
Søknadsfrist: 23. juni 2021

Forsker innen romvær
Søknadsfrist: 23. juni 2021

PhD Fellow in Plant Molecular Biology or Plant Biochemistry
Søknadsfrist: 23. juni 2021

Forsker i språkvitenskap/psykolingvistikk
Søknadsfrist: 23. juni 2021

Universitetslektor i pedagogikk, utdanningsledelse eller relevant fagfelt
Søknadsfrist: 24. juni 2021

PhD Fellow in Deep Learning and Satellite Remote Sensing within Maritime Applications
Søknadsfrist: 25. juni 2021

Instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin (åremål)
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Er du økonom og vil jobbe med eksternt finansierte forskningsprosjekter?
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Forskningsrådgiver eksternfinansiering
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Stilling som IT-tjenesteformidler og tjenesteutvikler
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar i økonomiske fag
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Spesialbibliotekar /rådgiver 50 % vikariat i 1 år ved Universitetsbiblioteket UiT i Harstad
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Avdelings-/overingeniør tilknyttet Aurora Centre DYNAMO
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Førstekonsulent (økonomi) vikariat
Søknadsfrist: 27. juni 2021

Universitetslektor i allmennmedisin 
Søknadsfrist: 28. juni 2021

PhD Fellow in Sámi Cultural Studies
Søknadsfrist: 30. juni 2021

Kommunikasjonsrådgiver ved CAGE
Søknadsfrist: 30. juni 2021

Seniorrådgiver (forskning)
Søknadsfrist: 30. juni 2021

PhD Fellow in Fishing Gear Technology
Søknadsfrist: 6. juli 2021

Postdoctoral Research Fellow in Organic Chemistry/Chemical Biology
Søknadsfrist: 7. juli 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 8. juli 2021

Professor innen helsetjenesteforskning - komplementær og alternativ behandling
Søknadsfrist: 8. juli 2021

For ansatte i UNN, NOR-klinikken: Bistilling som førsteamanuensis II i medisin (nevrologi)
Søknadsfrist: 11. juli 2021

Bistilling som universitetslektor/førsteamanuensis i odontologi (periodontologi)
Søknadsfrist: 11. juli 2021

Two PhD Fellows in Optical Nanoscopy, Bio-imaging and Nanotechnology
Søknadsfrist: 14. juli 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 15. juli 2021

2-3 PhD positions in computational plasma physics
Søknadsfrist: 17. juli 2021

Lab and data engineer for plant phenotyping
Søknadsfrist: 18. juli 2021

Researcher in Machine Learning
Søknadsfrist: 20. juli 2021

PhD Fellow in Machine Learning
Søknadsfrist: 20. juli 2021

Stipendiat i Molekylær Biologi
Søknadsfrist: 28. juli 2021

PhD Fellow in Computer Science – computational pathology
Søknadsfrist: 29. juli 2021

PhD Fellow in microRNA Biosystematics
Søknadsfrist: 30. juli 2021

PhD Fellow in Museomics and Paleotranscriptomics
Søknadsfrist: 30. juli 2021

PhD Fellow in ‘Railway Trains Operation in Icing Conditions’
Søknadsfrist: 31. juli 2021

PhD Fellow in 'Design of Intelligent Ice Protection System for Structures'
Søknadsfrist: 31. juli 2021

PhD Fellowship to investigate benthic meiofauna in Northern Norway and the Barents Sea
Søknadsfrist: 31. juli 2021

Feltarkeologer 2021
Søknadsfrist: 1. august 2021

Stipendiat i markedsføring
Søknadsfrist: 1. august 2021

Postdoctoral Research Fellow in Small-Scale Intelligent Manufacturing Systems
Søknadsfrist: 1. august 2021

Førsteamanuensis innen barn- og unges psykiske helse eller barne-/familievern
Søknadsfrist: 1. august 2021

Førsteamanuensis i kvantitative metoder ved Institutt for språk og kultur - 50 % stilling
Søknadsfrist: 1. august 2021

Stipendiat i barnevern
Søknadsfrist: 1. august 2021

Professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT
Søknadsfrist: 6. august 2021

Stipendiat tilknyttet prosjektet HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger.
Søknadsfrist: 7. august 2021

Stipendiat i numerisk strømningsberegning – CFD
Søknadsfrist: 7. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen bærekraftig teknologi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Studierådgiver
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 8. august 2021

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 8. august 2021

Postdoktor i filosofi
Søknadsfrist: 9. august 2021

Stipendiat i filosofi
Søknadsfrist: 9. august 2021

Stipendiat i helsevitenskap
Søknadsfrist: 13. august 2021

Postdoctoral Research Fellow position in Structural Biology and Protein Evolution
Søknadsfrist: 15. august 2021

Postdoctoral fellow in epidemiology: Environmental chemicals and health in the Fit Futures study
Søknadsfrist: 15. august 2021

Førsteamanuensis i historie i perioden tidlig nytid
Søknadsfrist: 16. august 2021

Førsteamanuensis i 1800-tallshistorie
Søknadsfrist: 16. august 2021

Førsteamanuensis i befolkningsstudier
Søknadsfrist: 16. august 2021

Stipendiat i polar kulturvitenskap: Skeiv polarhistorie
Søknadsfrist: 21. august 2021

Stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet "Kjønn i Sápmi"
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat innen sosialt arbeid
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i statsvitenskap
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i organisasjon og ledelse
Søknadsfrist: 31. august 2021

PhD Fellow in the field of Social Sciences and Peace studies
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i matematikkdidaktikk
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i prosjektet "Alta-sakens minnehistorie"
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i nordisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i flerspråklighet
Søknadsfrist: 31. august 2021

Postdoktor i kognitiv lingvistikk
Søknadsfrist: 1. september 2021

Førsteamanuensis i økologisk parasittologi
Søknadsfrist: 1. oktober 2021Alle ordinære stillinger lyses ut på JobbnorgeLedige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee- / internship-stillinger:
Trainee / internship Søknadsfrist: 27.06.2021

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: