Ledige stillinger
Ledige stillinger (Jobbnorge.no)


Seniorrådgiver/rådgiver innen økonomi
Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Professor/ førsteamanuensis i allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Postdoctoral Research Fellow in Space Physics
Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Lærling mediegrafiker
Søknadsfrist: 24. oktober 2021

Postdoctoral Research Fellow in Translational Cardiovascular Research
Søknadsfrist: 27. oktober 2021

Stipendiat innen kraftsystemer
Søknadsfrist: 27. oktober 2021

Postdoctoral Fellow - Social Inequality in Health
Søknadsfrist: 27. oktober 2021

Postdoctoral Fellow in Biostatistics
Søknadsfrist: 27. oktober 2021

Førsteamanuensis/ universitetslektor i bygningsteknologi
Søknadsfrist: 28. oktober 2021

Postdoktor i cellebiologi, bioteknologi eller molekylær biologi
Søknadsfrist: 28. oktober 2021

Postdoctoral Research Fellow in Ecology
Søknadsfrist: 28. oktober 2021

Postdoctoral Research Fellow in Small-Scale Intelligent Manufacturing Systems
Søknadsfrist: 30. oktober 2021

Førstelektor/universitetslektor i elkraftrelaterte fag
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

PhD Fellow in Computer Science (Artificial Intelligence)
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i anestesisykepleie
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i aldring og geriatrisk helsearbeid
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Vikariat som universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie i Narvik
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Postdoctoral Fellow in Computer Science (Artificial Intelligence)
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis i jordmorfag
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Postdoctoral Fellow in Computer Science (Artificial Intelligence)
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis / universitetslektor i helsefag og daglig leder SOF, nord
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis / universitetslektor i sykepleie i Harstad
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i vernepleie
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Universitetslektor (50 %) i nordisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i klinisk ernæring
Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Postdoktor i prosjektet "Multilectal Literacy in Education"
Søknadsfrist: 1. november 2021

Executive Director for the International Directorate Office of APECS
Søknadsfrist: 7. november 2021

Rådgiver i området pedagogisk bruk av media og teknologi i høyere utdanning, 4-årig vikariat
Søknadsfrist: 7. november 2021

Førsteamanuensis innen miljøDNA og metabarkoding
Søknadsfrist: 9. november 2021

Stipendiat i bærekraftig omstilling
Søknadsfrist: 9. november 2021

Postdoctoral Fellow on Ocean Turbulence and Sea Ice Biogeochemical Exchanges
Søknadsfrist: 10. november 2021

PhD Fellow in Marine Microbiology and Biogeochemistry
Søknadsfrist: 10. november 2021

Stipendiat i kliniske beslutningsstøtteverktøy for medikamentdosering
Søknadsfrist: 10. november 2021

Postdoktor innen kreftepidemiologi
Søknadsfrist: 10. november 2021

Førstekonsulent/rådgiver undervisningsplanlegger
Søknadsfrist: 10. november 2021

Rådgiver/seniorrådgiver 
Søknadsfrist: 10. november 2021

AV-konsulent i Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Søknadsfrist: 10. november 2021

Stilling innen IT-brukerstøtte og dokumentasjon
Søknadsfrist: 10. november 2021

Stilling innen IT-brukerstøtte.
Søknadsfrist: 10. november 2021

PhD Fellow in Microalgal Biotechnology
Søknadsfrist: 11. november 2021

Fire 100% stillinger som renholder
Søknadsfrist: 11. november 2021

CAMO-assistent/flyinstruktør ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss
Søknadsfrist: 11. november 2021

Postdoktor i flerspråklighet og utdanning
Søknadsfrist: 13. november 2021

PhD Fellow in “Decision Analyses of Human and Digital Navigators in Ship Encounters at Bridge Simulator Environments to support Autonomous Shipping”
Søknadsfrist: 14. november 2021

PhD Fellow in Arctic Marine Geology
Søknadsfrist: 14. november 2021

Postdoctoral Fellow in Hibernation - UiT Aurora Centre Arctic Seasonal Timekeeping Initiative
Søknadsfrist: 15. november 2021

Universitetslektor i bygg- og anleggsfag, Mo i Rana
Søknadsfrist: 15. november 2021

Økonomirådgiver innen eksternfinansiert aktivitet
Søknadsfrist: 15. november 2021

Stipendiat i naturbasert reiseliv tilknyttet prosjektet "LOCUS"
Søknadsfrist: 18. november 2021

Stipendiat i ryggforskning (klinisk beslutningsstøtte og kunstig intelligens)
Søknadsfrist: 30. november 2021Alle ordinære stillinger lyses ut på JobbnorgeLedige stillinger fra Euraxess:


Trainee- / internship-stillinger:


Microsoft University 2022 - Internshipordning med åtte spesialiseringer
Trainee / internship Søknadsfrist: 12.11.2021