Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT
Søknadsfrist: 6. august 2021

Stipendiat i numerisk strømningsberegning – CFD
Søknadsfrist: 7. august 2021

Førstekonsulent/rådgiver (FUF)
Søknadsfrist: 7. august 2021

Stipendiat i bærekraftig omstilling
Søknadsfrist: 8. august 2021

Forsker innen romvær
Søknadsfrist: 8. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen bærekraftig teknologi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Postdoctoral researcher in Microbiology/Bacterial Infection Biology
Søknadsfrist: 8. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 8. august 2021

Studierådgiver
Søknadsfrist: 8. august 2021

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 8. august 2021

Stipendiat i numeriske værmodeller og ising på infrastruktur
Søknadsfrist: 8. august 2021

Overingeniør
Søknadsfrist: 8. august 2021

Førstekonsulent/rådgiver (vikariat)
Søknadsfrist: 8. august 2021

Postdoktor i filosofi
Søknadsfrist: 9. august 2021

Stipendiat i filosofi
Søknadsfrist: 9. august 2021

Førstekonsulent (økonomi) vikariat
Søknadsfrist: 10. august 2021

PhD Fellow in Computer Science – machine learning/bioinformatics for antibiotic resistance
Søknadsfrist: 10. august 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i yrkesfagpedagogikk/-didaktikk
Søknadsfrist: 10. august 2021

Utstillingstekniker
Søknadsfrist: 12. august 2021

Postdoctoral Fellow in Plant Biotechnology/Bioenergy
Søknadsfrist: 12. august 2021

Stipendiat i helsevitenskap
Søknadsfrist: 13. august 2021

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 13. august 2021

Stipendiat tilknyttet prosjektet HelseIntro – en studie om helseperspektivet i introduksjonsprogrammet for flyktninger.
Søknadsfrist: 14. august 2021

PhD Fellow in microRNA Biosystematics
Søknadsfrist: 15. august 2021

PhD Fellow in Museomics and Paleotranscriptomics
Søknadsfrist: 15. august 2021

Postdoctoral Research Fellow position in Structural Biology and Protein Evolution
Søknadsfrist: 15. august 2021

Universitetsbibliotekar/førstebibliotekar i økonomiske fag
Søknadsfrist: 15. august 2021

Stipendiat i immunologi med fokus på føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni
Søknadsfrist: 15. august 2021

Førsteamanuensis i fiskepatologi
Søknadsfrist: 15. august 2021

Postdoctoral Fellow in microRNA- and single cell transcriptomics
Søknadsfrist: 15. august 2021

Postdoctoral fellow in epidemiology: Environmental chemicals and health in the Fit Futures study
Søknadsfrist: 15. august 2021

Professor/Associate Professor in Earth Observation
Søknadsfrist: 15. august 2021

Rådgiver  areal og internhusleie
Søknadsfrist: 15. august 2021

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 15. august 2021

Rådgiver
Søknadsfrist: 15. august 2021

Universitetslektor i samfunnsdidaktikk
Søknadsfrist: 15. august 2021

Førsteamanuensis i historie i perioden tidlig nytid
Søknadsfrist: 16. august 2021

Førsteamanuensis i 1800-tallshistorie
Søknadsfrist: 16. august 2021

Førsteamanuensis i befolkningsstudier
Søknadsfrist: 16. august 2021

IT-ingeniør ved Tromsø Geofysiske Observatorium
Søknadsfrist: 16. august 2021

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen
Søknadsfrist: 16. august 2021

Senior engineer in Bioinformatics
Søknadsfrist: 17. august 2021

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie, Kirkenes
Søknadsfrist: 20. august 2021

Stipendiat i polar kulturvitenskap: Skeiv polarhistorie
Søknadsfrist: 21. august 2021

Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 22. august 2021

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Søknadsfrist: 22. august 2021

Dekan ved Det juridiske fakultet
Søknadsfrist: 22. august 2021

Dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 22. august 2021

Dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 22. august 2021

Dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 22. august 2021

Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 22. august 2021

Stipendiat i prosjektet "UngRisk"
Søknadsfrist: 22. august 2021

Instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi (åremål)
Søknadsfrist: 22. august 2021

Instituttleder ved Institutt for vernepleie (åremål)
Søknadsfrist: 22. august 2021

Seniorrådgivere innen prosjektøkonomi
Søknadsfrist: 22. august 2021

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 24. august 2021

UiT-funded PhD position (4 years) in 3D label-free nanoscopy
Søknadsfrist: 25. august 2021

Rådgiver (studieadministrasjon)
Søknadsfrist: 25. august 2021

HR-medarbeider knyttet til rekruttering - vikariat ut 2022
Søknadsfrist: 25. august 2021

Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for rekruttering, fast stilling
Søknadsfrist: 25. august 2021

Rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for rekruttering, fast stilling
Søknadsfrist: 25. august 2021

Researcher within the Arctic Seasonal Timekeeping Initiative
Søknadsfrist: 27. august 2021

Postdoctoral Fellow in Translational Medical Physiology
Søknadsfrist: 28. august 2021

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomi
Søknadsfrist: 29. august 2021

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til komposisjon av samisk musikk
Søknadsfrist: 29. august 2021

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen revisjon og regnskap
Søknadsfrist: 29. august 2021

Stipendiat i “Signal Processing and Data Processing for Sensor Cluster”
Søknadsfrist: 29. august 2021

Stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet "Kjønn i Sápmi"
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat innen sosialt arbeid
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i statsvitenskap
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i organisasjon og ledelse
Søknadsfrist: 31. august 2021

PhD Fellow in the field of Social Sciences and Peace studies
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i matematikkdidaktikk
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i prosjektet "Alta-sakens minnehistorie"
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i nordisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i flerspråklighet
Søknadsfrist: 31. august 2021

Førsteamanuensis innen barn- og unges psykiske helse eller barne-/familievern
Søknadsfrist: 31. august 2021

Stipendiat i barnevern
Søknadsfrist: 31. august 2021

Postdoktor i kognitiv lingvistikk
Søknadsfrist: 1. september 2021

Stipendiat i prosjektet "Reiselivet under og etter covid-19: Den reisendes perspektiv"
Søknadsfrist: 1. september 2021

Postdoktor tilknyttet prosjektet "Travelling post-korona"
Søknadsfrist: 1. september 2021

Forsker ved allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)
Søknadsfrist: 15. september 2021

Førsteamanuensis i økologisk parasittologi
Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Viserektor for Sør-Troms og Nordland
Søknadsfrist: 3. oktober 2021

Viserektor for Finnmark og Nord-Troms
Søknadsfrist: 3. oktober 2021Alle ordinære stillinger lyses ut på JobbnorgeLedige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: