Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Tre 100 % stillinger som renholder
Søknadsfrist: 26. september 2020

Rådgiver/spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket - Narvik
Søknadsfrist: 27. september 2020

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 27. september 2020

PhD Fellow in climate science related to climate sensitivity and tipping points
Søknadsfrist: 27. september 2020

PhD in Russian Linguistics - Language of perceived threats in Russian Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Linguistics - Keyword/Keymorph Analysis of Russian and Norwegian News Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i engelsk litteratur: Lesing og ansvar: Lesningens etikk og skildringer av politisk vold
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Social/Cultural Anthropology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samisk arkeologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i feministisk filosofi/politisk filosofi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat innen kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i sosialantropologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiatstilling tilknyttet prosjektet "Urban Transformation in a Warming Arctic"
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kunsthistorie
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i komparativ urfolksforskning
Søknadsfrist: 30. september 2020

Rådgiver innen åpen vitenskap (open science)
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Machine Learning for Antimicrobial Resistance
Søknadsfrist: 30. september 2020

Postdoctoral Research Fellow in Differential Geometry
Søknadsfrist: 30. september 2020

Postdoctoral Research Fellow in Microbiology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Førstelektor/universitetslektor i kvensk/finsk språkvitenskap
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Førsteamanuensis i allmenn- og samfunnsmedisin ved institutt for samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

PhD fellow in palaeo-glaciology and marine geology
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Phd Candidate in rock slope failure research/geohazards
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen ekstern forskningsfinansiering
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

2-3 PhD positions in complex systems modelling, climate science, and fusion plasma physics 
Søknadsfrist: 7. oktober 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 8. oktober 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen næringslivssamarbeid
Søknadsfrist: 8. oktober 2020

Fakultetsdirektør
Søknadsfrist: 9. oktober 2020

Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 9. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in in biostatistics: Social transmission of biomarkers, lifestyle and health
Søknadsfrist: 11. oktober 2020

Postdoctoral Fellow in AI for Energy Efficiency & Emission Reduction Technology Integration in Shipping
Søknadsfrist: 14. oktober 2020

Stipendiat i geofagdidaktikk
Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Markedsrådgiver
Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Postdoctoral Fellow within Cultivability of Marine Microbiomes
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Researcher within Fish immunology
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Postdoktor i økologi
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 19. oktober 2020

PhD Fellow in Space Physics
Søknadsfrist: 28. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 31. oktober 2020

Postdoktor i biologisk oseanografi
Søknadsfrist: 8. november 2020

Stipendiat i digital teknologi i høyere utdanning
Søknadsfrist: 11. november 2020

Stipendiat i pedagogisk filosofi
Søknadsfrist: 12. november 2020

Stipendiat i sosiologi tilknyttet lektorutdanningen
Søknadsfrist: 13. november 2020

Stipendiat tilknyttet lektorutdanningen i historie og religionsvitenskap eller språk og litteratur
Søknadsfrist: 13. november 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: