Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

PhD Fellow in Machine learning for UAV control
Søknadsfrist: 28. mai 2020

Postdoctoral Research Fellow in Intelligent Logistic and Supply Chain systems
Søknadsfrist: 29. mai 2020

PhD Candidate in Concrete technology and recycling of concrete
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD Fellow in Protein Chemistry and Structural Biophysics
Søknadsfrist: 31. mai 2020

1-2 PhD Fellows in Organic Chemistry
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD Fellow in in Molecular Biotechnology
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD Fellow in Chemical Synthesis / Medicinal Inorganic Chemistry
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD Fellow in Theoretical Chemistry
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD Fellow in Computational Enzymology
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Førsteamanuensis/universitetslektor tilknyttet paramedisinstudiet
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Rådgiver innen media/dokumentasjon
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Spesialbibliotekar /rådgiver
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Ledig stilling innen IT-brukerstøtte
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Vikariat i 70 % stilling som universitetslektor i friluftslivsfag
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Universitetslektor i ergoterapi
Søknadsfrist: 31. mai 2020

Professor/førsteamanuensis i helsefag
Søknadsfrist: 31. mai 2020

PhD fellow in Computer Science – Artificial Intelligence based lifestyle modelling
Søknadsfrist: 1. juni 2020

3-5 PhD Fellows in Physics and Technology
Søknadsfrist: 1. juni 2020

Førsteamanuesiser (to stillinger) i ressursøkonomi
Søknadsfrist: 3. juni 2020

Pianostemmer / pianotekniker
Søknadsfrist: 3. juni 2020

Universitetslektor innenfor juridiske emner
Søknadsfrist: 4. juni 2020

Markedsrådgiver
Søknadsfrist: 4. juni 2020

Førstekonsulent økonomi
Søknadsfrist: 5. juni 2020

Universitetslektor / førsteamanuensis innen veg- og anleggstekniske fag
Søknadsfrist: 7. juni 2020

Postdoctoral Research Fellow Nanotechnology and optical nanoantennas for trapping and Raman-spectroscopy
Søknadsfrist: 7. juni 2020

Driftstekniker/driftsleder
Søknadsfrist: 7. juni 2020

Avdelingsingeniør/overingeniør ved Kjernefasilitet Biobank
Søknadsfrist: 9. juni 2020

Øvings- og praksiskoordinator (overingeniør) tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin
Søknadsfrist: 9. juni 2020

Avdelingsingeniør/ingeniør ved EISCAT Svalbard Radar
Søknadsfrist: 9. juni 2020

PhD Fellow affiliated with the project "Phagocyte Targeting in Breast Cancer"
Søknadsfrist: 10. juni 2020

Universitetslektor i samisk språkvitenskap
Søknadsfrist: 10. juni 2020

Utgravingsgsledere arkeologi
Søknadsfrist: 10. juni 2020

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Søknadsfrist: 11. juni 2020

Postdoctoral Research Fellow in Special Needs education
Søknadsfrist: 11. juni 2020

Lab Director (Associate Professor) affiliated with the AcqVA Centre (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 15. juni 2020

Postdoktor i religionsvitenskap
Søknadsfrist: 16. juni 2020

Studiekonsulent
Søknadsfrist: 16. juni 2020

PhD Fellow - Change in benthic coastal ecosystems of northern Norway and Svalbard
Søknadsfrist: 17. juni 2020

PhD fellow in Electric aviation
Søknadsfrist: 21. juni 2020

Stipendiat i håndkirugi ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 24. juni 2020

Stipendiat innen bærekraftig konsum
Søknadsfrist: 1. juli 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 19. juli 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 19. juli 2020

Stipendiat i kardiovaskulær medisinsk fysiologi
Søknadsfrist: 14. august 2020

PhD Fellow in Social/Cultural Anthropology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 30. september 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede: