Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Postdoctoral Fellow in geophysics - Modeling of near-surface deformation across Arctic passive margins
Søknadsfrist: 23. februar 2019

PhD fellowship in statistical methods for integration of high-dimensional data
Søknadsfrist: 24. februar 2019

Research Fellow affiliated with the Chronic Disease Epidemiology research group
Søknadsfrist: 24. februar 2019

Rådgiver - rekruttering, 1-2 stillinger
Søknadsfrist: 24. februar 2019

PhD Candidate in Macromolecular Chemistry
Søknadsfrist: 27. februar 2019

Førsteamanuensis/førstelektor i VVS-fag
Søknadsfrist: 27. februar 2019

PhD Candidate in Protein Chemistry and Structural Biophysics
Søknadsfrist: 27. februar 2019

Førsteamanuensis i luftfart
Søknadsfrist: 27. februar 2019

Postdoctoral Fellow in Heterogeneous Catalysis
Søknadsfrist: 27. februar 2019

Stipendiat i samisk litteraturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Søknadsfrist: 28. februar 2019

Postdoctoral Research Fellow (3 years) in renewable energy
Søknadsfrist: 28. februar 2019

Førstekonsulent/rådgiver  ph.d.-administrasjon 2 vikariater
Søknadsfrist: 28. februar 2019

Forsker/Statistiker i Tromsøundersøkelsen
Søknadsfrist: 28. februar 2019

Postdoctoral Researcher in Heritage Language Bilingualism at UiT The Arctic University of Tromsø
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Lærling i kontor- og administrasjonsfag
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Lærling i mediegrafikerfaget
Søknadsfrist: 1. mars 2019

Fast stilling som rådgiver innen studieadministrasjon
Søknadsfrist: 3. mars 2019

Kontorsjef ved Institutt for klinisk odontologi
Søknadsfrist: 5. mars 2019

2-årig vikariat som førsteamanuensis i sosiologi
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Praksiskonsulent - fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver vikariat
Søknadsfrist: 5. mars 2019

En av Nord-Norges viktigste jobber – markedsrådgiver UiT
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Studiekonsulent - Fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Studiekonsulent - Fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Rådgiver - Fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Økonomirådgiver - fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Rådgiver/seniorrådgiver innen personal og organisasjonsutvikling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Kontorsjef - fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Rådgiver innen studieadministrasjon (Vikariat med mulighet for fast tilsetting)
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Førstekonsulent i økonomi - fast stilling
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Rådgiver innen media/dokumentasjon
Søknadsfrist: 5. mars 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysikk/fysikkdidaktikk
Søknadsfrist: 6. mars 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk
Søknadsfrist: 6. mars 2019

Rådgiver, 3-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse ved Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 7. mars 2019

Stipendiat for forskerlinjen medisin ved UiT
Søknadsfrist: 8. mars 2019

PhD Candidate in Translational Cancer Research
Søknadsfrist: 10. mars 2019

Førstekonsulent (studie)
Søknadsfrist: 11. mars 2019

Stipendiat
Søknadsfrist: 12. mars 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i matematikkdidaktikk
Søknadsfrist: 12. mars 2019

Rådgiver/internasjonal koordinator - vikariat
Søknadsfrist: 13. mars 2019

Rådgiver/internasjonal koordinator - fast stilling
Søknadsfrist: 13. mars 2019

Rådgiver/internasjonal koordinator - fast stilling i Narvik
Søknadsfrist: 13. mars 2019

To faste 100 % stillinger som innkjøpsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for organisasjon og økonomi
Søknadsfrist: 15. mars 2019

Postdoctoral Fellow in Mineral chemistry of hydrothermal sulfides
Søknadsfrist: 15. mars 2019

PhD Candidate in Molecular Biology (Gene-editing)
Søknadsfrist: 17. mars 2019

Avdelingsingeniør/overingeniør IT & databasesupport (3 år) i marinbiologi
Søknadsfrist: 18. mars 2019

Stipendiat i psykologi (2 stillinger) med formål dobbelkompetanse
Søknadsfrist: 20. mars 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet “The effect of caries lesion extent on treatment choice selection”
Søknadsfrist: 30. mars 2019

Stipendiat innen klinisk odontologi
Søknadsfrist: 30. mars 2019

Stipendiat i filosofi/klimaetikk
Søknadsfrist: 2. april 2019

PhD Fellow in Rural Renewable Energy, Electric Vehicles (EVs) & Energy Efficiency
Søknadsfrist: 15. april 2019

Postdoctoral Researcher position in Heritage Language Bilingualism
Søknadsfrist: 15. april 2019Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:

UiT Internship ledig hos Tromsø kommune
Søknadsfrist: 25.02.2019

Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Ekornes Summer Internship 2019
Ekstern Søknadsfrist: 21.02.2019

Sommerjobb for jusstudenter hos Brønnøysundregistrene
Ekstern Søknadsfrist: 04.03.2019

Musikk og kulturskolelærer i Vardø
Ekstern Søknadsfrist: 17.03.2019

Tilkallingsvikar i tysk ved Steinerskolen
Deltidsjobb Søknadsfrist: 31.03.2019