Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger

Førsteamanuensis (2 stk.) i rettsvitenskap
Søknadsfrist: 1. desember 2020

Postdoctoral Fellow in AI for Energy Efficiency & Emission Reduction Technology Integration in Shipping
Søknadsfrist: 1. desember 2020

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sykepleie
Søknadsfrist: 1. desember 2020

PhD Fellow in Plant Molecular Biology
Søknadsfrist: 2. desember 2020

PhD Fellow in Structural Biology
Søknadsfrist: 2. desember 2020

Engasjement som prosjektleder for implementering av Arbeidslivsportalen
Søknadsfrist: 2. desember 2020

Lingvist, nordsamisk (50 %)
Søknadsfrist: 3. desember 2020

Professor/Associate Professor in Meteorology
Søknadsfrist: 4. desember 2020

PhD Fellow in Molecular Cancer Research
Søknadsfrist: 4. desember 2020

Universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar i økonomifag
Søknadsfrist: 4. desember 2020

 PhD Fellow affiliated with the project "Utilizing nature in fight against Chlamydia trachomatis"
Søknadsfrist: 5. desember 2020

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innrettet mot kuratorpraksis knyttet til Nord-Norge, Sápmi og/eller Svalbard
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Universitetslektor innenfor pedagogisk psykologiske emner
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Professor / førsteamanuensis innen arbeidshelse ved UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen
Søknadsfrist: 6. desember 2020

Overingeniør i cellebiologi
Søknadsfrist: 7. desember 2020

Professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur
Søknadsfrist: 9. desember 2020

Postdoctoral Research Fellow in Organic or Synthetic Medicinal Chemistry
Søknadsfrist: 9. desember 2020

PhD Fellow in Marine Biogeochemistry: Investigating O2 dynamics and productivity of sea ice ecosystems
Søknadsfrist: 9. desember 2020

Instituttleder ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 10. desember 2020

Stipendiat tilknyttet master i sykepleie
Søknadsfrist: 10. desember 2020

Leder for Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin (NSDM)
Søknadsfrist: 11. desember 2020

Stipendiat innen økonomistyring
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Stipendiat innen regnskap og revisjon
Søknadsfrist: 13. desember 2020

PhD Fellow in Law
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Professor/førsteamanuensis i oral kirurgi og oral medisin
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Postdoctoral Fellow in Environmental Medicine/Endocrinology
Søknadsfrist: 13. desember 2020

Kommunikasjonsrådgivere
Søknadsfrist: 13. desember 2020

1-2 positions as Associate Professor / Professor in Machine Learning
Søknadsfrist: 15. desember 2020

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor og leder ved HelPed
Søknadsfrist: 16. desember 2020

HMS-rådgiver
Søknadsfrist: 16. desember 2020

Instituttleder
Søknadsfrist: 17. desember 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie
Søknadsfrist: 18. desember 2020

PhD Candidate in sedimentary ancient DNA
Søknadsfrist: 20. desember 2020

PhD fellowship to develop sedimentary ancient DNA methods
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Stipendiat innen Human Resource Management (HRM)
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Avdelingsingeniør
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Postdoktor innen helseøkonomi og helsetjenesteforskning
Søknadsfrist: 20. desember 2020

Utgravingsleder arkeologi
Søknadsfrist: 31. desember 2020

PhD Fellow in Marine Ecology/Biological Oceanography
Søknadsfrist: 3. januar 2021

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Søknadsfrist: 10. januar 2021

Toktingeniør (overingeniør)
Søknadsfrist: 10. januar 2021

Postdoctoral Fellow in Sustainable Transportation
Søknadsfrist: 10. januar 2021

PhD candidate on the marine biodegradation of polymers used for fishing gear
Søknadsfrist: 10. januar 2021

Stipendiatstillinger for kandidater med forskerlinje i medisin, psykologi eller odontologi
Søknadsfrist: 14. januar 2021

Feltarkeologer og feltledere
Søknadsfrist: 31. januar 2021Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Andre ledige stillinger for studenter og nyutdannede:

Steinerskolen søker nye lærervikarer
Ekstern Søknadsfrist: 31.12.2020

Deltidsjobb for student hos Kom i snakk AS
Deltidsjobb Søknadsfrist: 01.01.2021

Deltidsjobb for student hos Kom i snakk AS
Ekstern Søknadsfrist: 01.01.2021

Prosjektmedarbeider – innføring av elektronisk labnotatbok (ELN) ved UiT
Søknadsfrist: 01.01.2021