Ledige stillinger ved Universitetet

Ledige stillinger fra Jobbnorge

Stipendiat - Rehabiliteringsforløp og tjenestetilbud til pasienter med kognitive vansker etter hjerneslag i en region i Nord-Norge og Midtjylland
Søknadsfrist: 24. september 2017

Instituttleder ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og teologi
Søknadsfrist: 27. september 2017

Instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (åremål)
Søknadsfrist: 27. september 2017

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (åremål)
Søknadsfrist: 27. september 2017

Instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (åremål)
Søknadsfrist: 27. september 2017

Post-doctoral Research Fellowship in Linguistics (Language Acquisition, Variation & Attrition)
Søknadsfrist: 28. september 2017

Professor/Associate Professor in Health Professions Education Research
Søknadsfrist: 29. september 2017

PhD Candidate in ore geology/geochemistry
Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Midlertidig stilling som forsker i fiskeriforvaltning
Søknadsfrist: 1. oktober 2017

PhD Candidate in Precambrian Tectonics/Geochemistry/Ore Geology
Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fysioterapi ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 2. oktober 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i radiografi ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 2. oktober 2017

Instituttleder ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (åremål)
Søknadsfrist: 2. oktober 2017

Instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (åremål)
Søknadsfrist: 2. oktober 2017

Professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Søknadsfrist: 5. oktober 2017

Seksjonsleder ved Seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Søknadsfrist: 6. oktober 2017

Avdelingsingeniør/overingeniør
Søknadsfrist: 9. oktober 2017

Stipendiat i sykepleie, forskningsgruppe Liv og Livsmot
Søknadsfrist: 11. oktober 2017

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkesdidaktikk
Søknadsfrist: 12. oktober 2017

Chief Flight Instructor (CFI) ved trafikkflygerutdanningen
Søknadsfrist: 12. oktober 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet TNM-I classification in colon cancer
Søknadsfrist: 13. oktober 2017

Professor/førsteamanuensis i medisin (hud- og veneriske sykdommer)
Søknadsfrist: 13. oktober 2017

Førsteamanuensis i bioinformatikk ved Institutt for klinisk medisin
Søknadsfrist: 13. oktober 2017

Spesialbibliotekar/rådgiver ved Universitetsbiblioteket i Harstad, UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 13. oktober 2017

Stipendiat tilknyttet prosjektet «The Systems Biology of Renal Ageing» -The Renal Iohexol Clearance Survey 3
Søknadsfrist: 31. oktober 2017

PhD Candidate in Computer Science
Søknadsfrist: 31. oktober 2017Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:

UiT Internship ledig hos Tromsø Museum
Søknadsfrist: 30.09.2017Skip to main content