Studiestart ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet ønsker alle studenter velkommen til semesterstart høsten 2017.

 

 
 14. august 2017  Semesterstart høsten 2017 - Harstad og Narvik
 15. august 2017  Semesterstart høsten 2017 - Tromsø
 18. august 2017  Semesterstart høsten 2017 - Alta
 1. september 2017  Siste frist for semesterregistrering og oppmelding til undervisning og eksamen
 19. desember 2017  Høstsemesteret slutter
 9. januar 2018  Semesterstart våren 2018
 15. juni 2018  Vårsemesteret slutter
Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 23.03.2017 12.12
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne


Skip to main content