Markedsplassen på uit.no legges ned


Markedsplassen på UiTs nettsider har vært i bruk siden 2008, og har de siste årene vært stadig mindre i bruk. Det har dukket opp en rekke tjenester og portaler på andre nettsider og i sosiale medier, som på en bedre måte har tatt over for denne måten å kjøpe og selge varer på.

I tillegg har nye krav til personvern og universell utforming gjort det krevende for seksjon for kommunikasjon som systemeier å forvalte disse sidene på en forsvarlig måte. Vi stenger derfor ned muligheten for å legge inn nye annonser, men vil fortsette å vise de annonsene som allerede er publisert i to måneder til.

Mvh seksjon for kommunikasjon, faggruppe kanalforvaltning

= Kjøp og salg = Utleie = Hjelp = Tapt og funnet = Gis bort / byttes = Annet