Velkommen til offentlig journal for UiT

Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saksdokumenter fra universitetets elektroniske arkiv, jamfør lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

Kontaktadresse:

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning, Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes,   9037 TROMSØ

Kontakttelefon: 77 64 50 90
e-post: postmottak@uit.no

Journalopplysningene legges ut med 3 dagers forsinkelse og for ett år tilbake i tid. Selve dokumentene er ikke elektronisk tilgjengelig fra denne tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at UiT Norges arktiske universitet gikk over til ny database 1.1.2016. Du vil derfor kun finne dokumenter registrert etter denne dato i dette søket. Journaler for tidligere perioder finner du her.

Bestilling av dokumenter gjøres elektronisk i egen bestillingsfunksjon på denne siden, og behandles i tråd med universitetets bestemmelser om behandling av innsynsforespørsler.

Se egne sider for saker behandlet av Universitetsstyret.

 

Slik søker du:

  • For dokumenter journalført på en bestemt dato: velg dato i den store kalenderen.
  • For et tidsintervall: velg dato i kalenderen som dukker opp i "Fra dato" og "Til dato".
  • Søk på ord i sakstittel og/eller dok.beskrivelse (obs: dette er "og-søk" hvor alle oppgitte kriterier må tilfredsstilles):
    • Ord kan forkortes med tegnet % (eks.: opptak% = alle ord som begynner med opptak).
    • Flere ord kan kombineres ved bruk av mellomrom, enten i samme felt eller i kombinasjon i de to tekstsøkefeltene (det siste anbefales ikke).

 Søk

Fra dato:
Til dato:
Søk ord i sakstitler:
Søk ord i dok.beskr:
   

Ingen forekomster

dokumenter i bestilling
dokumenter i bestilling