Velkommen til Universitetet i Tromsø

 


  
En søndagstur forlenger livet. Men hvorfor er det så bra oss å være i naturen? Og hvordan bruker vi den egentlig?