1. juli

Frist for omprioritering

20. juli

Tilbud

24. juli

Svarfrist

Husk fristene for Samordna opptak

Dette er de viktigste fristene å tenke på for søking gjennom Samordna opptak til høyere utdanning.

Vi håper å se deg til høsten!

Arrangementer