Koronaviruset: Tiltak og råd til studenter og ansatte

Fleksible undervisningsformer, digital eksamen og hjemmekontor, mer informasjon på uit.no/korona

Ingen endring i søknadsfrister for høst 2020

Husk søknadsfristen 15. april!

Her finner du dine studiemuligheter ved UiT